Tüm bu çalışmalar ile KGFnin, çeşitli tipte epitel hücrelerin tamir süreçlerinde anahtar rol oynadığının anlaşılmasından sonra KGFnin epitel hücreleri üzerine koruyucu etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Bu amaçla radyoterapi, kemoterapi, radyoterapi ve/veya kemoterapi kombinasyonu uygulanarak gastrointestinal hasar oluşturulan çeşitli fare modellerinde rekombinant KGF başarı ile kullanılmış; KGF tedavisinin kilo kaybı ve mortalite oranının belirgin ölçüde azalttığı gösterilmiştir (92).
Palifermin (Kepivance) Escherichia coli den rekombinant DNA teknolojisi yoluyla üretilmiş 140 aminoasitli, suda eriyen 16.3 kilodalton moleküler ağırlığında bir proteindir (Şekil 4). Endojen insan KGF sinden farklı olarak ilk 23 N terminal aminoasidi, protein stabilizasyonunu sağlamak amacıyla silinmiştir. Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı oral mukozitlerin tedavisinde kullanılmak üzere U.S. Food and Drug Administration (FDA) onayı almıştır (92).
Şekil 4. 140 aminoasitli rekombinant KGF molekülü (About Kepivance description information dan alınmıştır.)
Palifermin, epidermis, kıl follikülleri, oral, gastrointestinal ve pulmoner epitel hücreleri ve üroepitel gibi çeşitli dokularda bulunan bir tirozin kinaz reseptörü olan fibroblast büyüme faktörü reseptörüne (FGFR2b) bağlanarak
2940. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sıçanlarda metotreksatın yol açtığı mukozit tablosu ve oksidatif stres üzerine arı sütünün etkisi - Sayfa 32
gelişmeler son 3-4 yılda meydana gelmiştir (2,43,50). Paliferminin (KGF-1; Keratinosit growth faktör-1; Kepivance®), hematopoetik kök hücre nakli için hazırlık rejiminin neden olduğu mukozitin önlenmesi ve tedavisi için 2004 yılında Food and Drug Administration tarafından onaylanan ilk ajandır. Palifermin, insan KGF’ün küçültülmüş şeklidir ve endojen KGF ile aynı özelliklere sahip ve ondan daha fa...

40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

epitel
hücreleri
oral
hücrelerin
olan
kemoterapi


40. SAYFA ICERIGI

Tüm bu çalışmalar ile KGFnin, çeşitli tipte epitel hücrelerin tamir süreçlerinde anahtar rol oynadığının anlaşılmasından sonra KGFnin epitel hücreleri üzerine koruyucu etkileri araştırılmaya başlanmıştır. Bu amaçla radyoterapi, kemoterapi, radyoterapi ve/veya kemoterapi kombinasyonu uygulanarak gastrointestinal hasar oluşturulan çeşitli fare modellerinde rekombinant KGF başarı ile kullanılmış; KGF tedavisinin kilo kaybı ve mortalite oranının belirgin ölçüde azalttığı gösterilmiştir (92).
Palifermin (Kepivance) Escherichia coli den rekombinant DNA teknolojisi yoluyla üretilmiş 140 aminoasitli, suda eriyen 16.3 kilodalton moleküler ağırlığında bir proteindir (Şekil 4). Endojen insan KGF sinden farklı olarak ilk 23 N terminal aminoasidi, protein stabilizasyonunu sağlamak amacıyla silinmiştir. Kemoterapi ve radyoterapiye bağlı oral mukozitlerin tedavisinde kullanılmak üzere U.S. Food and Drug Administration (FDA) onayı almıştır (92).
Şekil 4. 140 aminoasitli rekombinant KGF molekülü (About Kepivance description information dan alınmıştır.)
Palifermin, epidermis, kıl follikülleri, oral, gastrointestinal ve pulmoner epitel hücreleri ve üroepitel gibi çeşitli dokularda bulunan bir tirozin kinaz reseptörü olan fibroblast büyüme faktörü reseptörüne (FGFR2b) bağlanarak
29single.php