240 Yanık öncesi Yanık sonrası
220

Vücut ağırlığı (gr)

200

180

160

Kontrol

Yanık

Steroid

Gruplar

St/Palifermin

Şekil 8. Yanık öncesi ve sonrası grupların ağırlık değişimleri.
(Aritmetik ortalama 2 standart sapma)

4.3. Histopatolojik Bulgular
Tüm deneklerin deney sonrasında hazırlanan özofagus kesitleri submukozal kollajen birikimi, müskülaris mukoza hasarı, tunika müskülaris hasarı ve kollajen birikimi açısısından değerlendirildi.

3849. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kollajen
birikimi
hasarı
tunika
mukoza
müskülaris


49. SAYFA ICERIGI

240 Yanık öncesi Yanık sonrası
220

Vücut ağırlığı (gr)

200

180

160

Kontrol

Yanık

Steroid

Gruplar

St/Palifermin

Şekil 8. Yanık öncesi ve sonrası grupların ağırlık değişimleri.
(Aritmetik ortalama 2 standart sapma)

4.3. Histopatolojik Bulgular
Tüm deneklerin deney sonrasında hazırlanan özofagus kesitleri submukozal kollajen birikimi, müskülaris mukoza hasarı, tunika müskülaris hasarı ve kollajen birikimi açısısından değerlendirildi.

38single.php