5. TARTIŞMA
Koroziv özofagus darlığında tedavi; dilatasyon ve stent uygulaması ile darlığın genişletilmesi, bu yöntemle başarı sağlanamazsa cerrahi özofagus replasman yöntemlerinin uygulanması ile yapılmaktadır. Ancak ciddi komplikasyonları olabilecek bu yöntemler ve sonuçları değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç; erken dönemde darlık gelişimini önleyebilecek etkin bir tedavinin, hastaların yaşam kalitesini artıracak en önemli unsur olduğudur. Ne yazık ki, ciddi koroziv yanığı olan hastalarda, striktür ve bununla ilgili komplikasyonların gelişiminin önlenmesine yönelik tedavi yöntemleri hala yeterince etkin değildir. Son yıllarda araştırmacılar özellikle zedelenmiş özofagusun iyileşme süreci ve kollajen formasyonu mekanizmaları üzerine yoğunlaşmışlardır. Koroziv özofagus yanığı hastalarının tedavi planındaki ana nokta yara iyileşmesinin patofizyolojik mekanizmalarının daha iyi anlaşılarak sürece etki edebilecek ajanların kullanımı gibi gözükmektedir.
Bu amaçla yapılan birçok çalışmada çeşitli farmakolojik ajanlar araştırılmıştır. 1970lerde deneysel olarak özofagus striktürlerinde beta amino propion nitril denenmiş ve hücreler arasındaki kovalent çapraz bağları, yeni kollajen oluşumunu ve kollajen maturasyonunu engellediği gösterilmiştir. Ancak, deney hayvanlarında reseptörlerinin bulunmasına rağmen insanlarda olmaması ve sistemik toksisitesinin yüksek olmasından dolayı klinik uygulamalarda kullanılmamaktadır (51,110).
Gehanno ve Guedon, 1981 lerde D Penisilaminin yüksek dozlarda bakır ile aldehit gruplarını bağlayarak, kollajen molekülünde çapraz bağ formasyonunu engellediğini göstermişlerdir (109). Thompson, kolşisinin diğer bir kollajen maturasyonunu bozan ilaç olduğunu ve hayvan deneylerinde özofagus striktürünü önlediğini göstermiştir (111). Bir başka deneysel çalışmasında Thompson penisilamin ve kolşisinini karşılaştırmış, penisilamin ile tedavi edilen grupta darlığın daha az olduğu belirlemiştir (112).
Liu ve Richardson, 1985 te Nasetilsisteinin kollajen yapımında intermoleküler disülfid bağ formasyonunu bozduğunu öne sürerek farelerde kostik özofagus yanığı sonrasında striktür oluşumunu önlemek amacıyla
4556. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Koroziv özofajite sekonder gelişen özofagus darlıkları oral extractum cepae süspansiyon ile önlenebilir mi? - Sayfa 46
Gehanno ve Guedon (55) 1981’lerde D Penisilamin’in yüksek dozlarda bakır ile aldehit gruplarını bağlayarak, kollajen molekülünde çapraz bağ formasyonunu engellediğini göstermişlerdir. Thompson (62), kolşisinin diğer bir kollajen maturasyonunu bozan ilaç olduğunu ve hayvan deneylerinde özofagus striktürünü önlediğini göstermiştir. Liu ve Richardson (56), 1985’te N–asetilsisteinin kollajen yapımınd...
Korozif özofagus yanıklarında gelişecek striktürü engellemek için striktür oluşmadan özofagusa stent yerleştirmenin, striktür oluştuktan sonra balon dilatasyon ve kesici balon dilatasyon yapmanın striktür tedavisinde ve kilo üzerine etkilerinin araştırılması - Sayfa 45
2. 8. 4. Erken dilatasyon Hasar sonrası erken dilatasyona başlanması yüksek perforasyon insidansı ile sonuçlanır ve günümüzde önerilmemektedir3. Tiryaki ve arkadaşlarının çalışmasında ise erken dilatasyonların striktür gelişimini engellemese de striktürler dilatasyonlar ile sınırlanmış ve daha sonra başarılı bir şekilde başa çıkılmıştır ve erken bujinaj protokolünün artmış perforasyon riski taşım...
Koroziv özofajite sekonder gelişen özofagus darlıkları oral extractum cepae süspansiyon ile önlenebilir mi? - Sayfa 45
ülserasyon, fokal nekroz ve 19 hastada da basit inflamasyon olduğunu tespit etmişlerdir. Genel olarak bakıldığında, koroziv madde içen çocukların % 3585’inde özofagusta çeşitli derecelerde yanıkların oluştuğu bildirilmektedir. Yanığa bağlı hasarın derecesi, içilen maddenin cinsi, konsantrasyonu, temas süresi ve eklenecek olan sekonder enfeksiyonlar ile ilişkili olmaktadır. Koroziv madde içimi son...

56. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özofagus
etki
tedavi
darlık
yanığı
oluşumunu


56. SAYFA ICERIGI

5. TARTIŞMA
Koroziv özofagus darlığında tedavi; dilatasyon ve stent uygulaması ile darlığın genişletilmesi, bu yöntemle başarı sağlanamazsa cerrahi özofagus replasman yöntemlerinin uygulanması ile yapılmaktadır. Ancak ciddi komplikasyonları olabilecek bu yöntemler ve sonuçları değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç; erken dönemde darlık gelişimini önleyebilecek etkin bir tedavinin, hastaların yaşam kalitesini artıracak en önemli unsur olduğudur. Ne yazık ki, ciddi koroziv yanığı olan hastalarda, striktür ve bununla ilgili komplikasyonların gelişiminin önlenmesine yönelik tedavi yöntemleri hala yeterince etkin değildir. Son yıllarda araştırmacılar özellikle zedelenmiş özofagusun iyileşme süreci ve kollajen formasyonu mekanizmaları üzerine yoğunlaşmışlardır. Koroziv özofagus yanığı hastalarının tedavi planındaki ana nokta yara iyileşmesinin patofizyolojik mekanizmalarının daha iyi anlaşılarak sürece etki edebilecek ajanların kullanımı gibi gözükmektedir.
Bu amaçla yapılan birçok çalışmada çeşitli farmakolojik ajanlar araştırılmıştır. 1970lerde deneysel olarak özofagus striktürlerinde beta amino propion nitril denenmiş ve hücreler arasındaki kovalent çapraz bağları, yeni kollajen oluşumunu ve kollajen maturasyonunu engellediği gösterilmiştir. Ancak, deney hayvanlarında reseptörlerinin bulunmasına rağmen insanlarda olmaması ve sistemik toksisitesinin yüksek olmasından dolayı klinik uygulamalarda kullanılmamaktadır (51,110).
Gehanno ve Guedon, 1981 lerde D Penisilaminin yüksek dozlarda bakır ile aldehit gruplarını bağlayarak, kollajen molekülünde çapraz bağ formasyonunu engellediğini göstermişlerdir (109). Thompson, kolşisinin diğer bir kollajen maturasyonunu bozan ilaç olduğunu ve hayvan deneylerinde özofagus striktürünü önlediğini göstermiştir (111). Bir başka deneysel çalışmasında Thompson penisilamin ve kolşisinini karşılaştırmış, penisilamin ile tedavi edilen grupta darlığın daha az olduğu belirlemiştir (112).
Liu ve Richardson, 1985 te Nasetilsisteinin kollajen yapımında intermoleküler disülfid bağ formasyonunu bozduğunu öne sürerek farelerde kostik özofagus yanığı sonrasında striktür oluşumunu önlemek amacıyla
45single.php