KISALTMALAR

DNA

: Deoksiribonükleik asit

EGF

: Epidermal Büyüme Faktörü

FDA

: Food and Drugs Administration

FGF

: Fibroblast Büyüme Faktörü

H&E

: Hematoksilen-Eozin

HGF

: Hepatosit Büyüme Faktörü

IGF : İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü

IFN : İnterferon

IL : İnterlökin

KGF

: Keratinosit Büyüme Faktörü

KT : Kemoterapi

mRNA : Mesajcı Ribonükleik asit

M&T

: Masson Trikrom

NGF

: Sinir Büyüme Faktörü

Nrf : NF-E2-related faktör

PAF

: Trombosit Aktive Edici Faktör

PDGF : Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü

PMNL : Polimorf Nüveli Lökosit

RT : Radyoterapi

TGF

: Transforme Edici Büyüme Faktörü

TNF

: Tümör Nekroz Faktörü

viii9. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Posterior spinal füzyonda amniyon sıvısının etkisinin incelenmesi - Sayfa 4
KISALTMALAR TGF : Transforme edici büyüme faktörü FGF : Fibroblast büyüme aktörü PDGF : Trombosit aktive edici büyüme faktörü EGF : Epidermal büyüme faktörü BMP : Kemik morfojenik protein IGF : İnsülin benzeri büyüme faktörü HA : Hiyaluronik asit HASA : Hiyaluronik asit stimüle edici faktör ii ...
Akut yoğun sigara dumanı solutula ratlarda tesbit edilen trombosit agregasyon ve sekresyon değişiklikleri - Sayfa 6
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 12-HETE 12-HPETE AA DG EDRF EGF eNOS Eps FGF IP3 MCF-1 M-CSF MM-LDL OK-LDL OX-LDL PAF PC PDGF PF3 PGE2 PGI2 TxA2 vWF 12-hidroksieikozatetraenoik asit 12-hidroperoksieikozatetraenoik asit Araşidonik asit Diaçilgliserol Endotel kaynaklı gevşetici faktör Epidermal büyüme faktörü Endotelyal NO sentetaz Endoperoksitler Fibroblast büyüme faktörü İnositol 1,4,5 trifos...
Deneysel vertebral füzyon üzerine kemik greftleri ve insan amniyon sıvısının etkileri - Sayfa 7
KISALTMALAR BMP DKM EGF FGF HA HASA IGF PDGF TGF : Bone matrix protein (Kemik matriks protein) : Demineralize Kemik Matriks :Epidermal büyüme faktörü : Fibroblast büyüme faktörü : Hyaluronik asit : Hyaluronik asit stimüle edici faktör : İnsülin benzeri büyüme faktörü : Trombosit aktive edici büyüme faktörü : Transforme edici büyüme faktörü v ...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

asit
büyüme
faktörü
edici
trombosit
faktör


9. SAYFA ICERIGI

KISALTMALAR

DNA

: Deoksiribonükleik asit

EGF

: Epidermal Büyüme Faktörü

FDA

: Food and Drugs Administration

FGF

: Fibroblast Büyüme Faktörü

H&E

: Hematoksilen-Eozin

HGF

: Hepatosit Büyüme Faktörü

IGF : İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü

IFN : İnterferon

IL : İnterlökin

KGF

: Keratinosit Büyüme Faktörü

KT : Kemoterapi

mRNA : Mesajcı Ribonükleik asit

M&T

: Masson Trikrom

NGF

: Sinir Büyüme Faktörü

Nrf : NF-E2-related faktör

PAF

: Trombosit Aktive Edici Faktör

PDGF : Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü

PMNL : Polimorf Nüveli Lökosit

RT : Radyoterapi

TGF

: Transforme Edici Büyüme Faktörü

TNF

: Tümör Nekroz Faktörü

viiisingle.php