Deneysel sepsis modellerinde gerçek zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) ile etkenlerin saptanması


T. C. GAZi ONiVERSiTESi SAGLIK BiLiMLERi ENSTiTOSO TIBBi MiKROBiYOLOJi ANABiLiM DALI
DENEYSEL SEPSiS MODELLERiNDE GERCEK ZAMAN LI POLiMERAZ ZiNCiR REAKSiYONU (PZR) iLE ETKENLERiN SAPTANMASI
YOKSEK LiSANS TEZi Ali A. FOUAD Tez Dan 1’9man1
Dog. Dr. Ay’9e KALKANCI
ANKARA Haziran 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 8
vi 4.5.1.3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı............................................ 18 4.5.1.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı ........................................................ 19 4.5.1.5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı .......................................... 20 4.5.1.6. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı ............................. 21 4.5.1.7. ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 9
vii 4.5.3. Tezlerin Girdikleri Alanlara Göre Analizi.................................................... 34 4.5.3.1.Genel İşletme Alanına Giren Tezlerin Analizi ....................................... 35 4.5.3.1.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 35 4.5.3.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı ....................... 36 4.5.3.1.3. T...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 10
viii 4.5.3.2.11. Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı......................................... 50 4.5.3.2.12. Tezlerin Sektörel Dağılımı............................................................ 51 4.5.3.3. Sayısal Yöntemler Alanına Giren Tezlerin Analiz Sonuçları................ 51 4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 52 4.5.3.3.2. Tezle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
tezi
anabilim
dalı
ankara
gazi


1. SAYFA ICERIGI

T. C. GAZi ONiVERSiTESi SAGLIK BiLiMLERi ENSTiTOSO TIBBi MiKROBiYOLOJi ANABiLiM DALI
DENEYSEL SEPSiS MODELLERiNDE GERCEK ZAMAN LI POLiMERAZ ZiNCiR REAKSiYONU (PZR) iLE ETKENLERiN SAPTANMASI
YOKSEK LiSANS TEZi Ali A. FOUAD Tez Dan 1’9man1
Dog. Dr. Ay’9e KALKANCI
ANKARA Haziran 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php