Deneysel subaraknoid kanama modelinde gelişen vazospazm üzerine alfa- lipoik asidin etkisi


2.4. Klinik Derecelendirme
SAKda hastanın klinik durumu prognozun değerlendirmesinde ve tedavinin planlanmasında büyük önem taşır. Bu nedenle hastaların klinik tabloların derecelendirilmesi amacı ile de işik sınıflamalar yapılmıştır.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan derecelendirme sistemleri Botterelin (1965) (Tablo 3) Hunt- Hessin 1968 (Tablo 4) (24) ve M.G Yaşargil (Tablo 5) (25), WFNS (Tablo 6) sınıflandırmalardır.
Tablo 3. Botterel SAK sınıflandırması
Evre 1: Şuur açık, menengial irritasyon belirtileri var. Evre 2: Uykuya eğilimli, nörolojik defisit yok. Evre 3: Uykuya eğilimli, nörolojik defisit ve bazen intraserebral hematom var. Evre 4: Şuur kapalı ve nörolojik defisit var. Evre 5: Derin koma ve deserebrasyon rijiditesi var.
Tablo 4. Hunt ve Hess sınıflaması
Grade 0:Rüptüre olmamış anevrizma. Grade 1: Asemptomatik veya minimal başağrısı ve hafif ense sertliği. Grade 1a: Akut meningeal reaksiyon yok, fakat nörolojik defisiti olanlar. Grade 2: Başağrısı, ense sertliği var, kranial sinir paralizisi dışında nörolojik defisit yok. Grade 3: Uykuya eğilim, konfüzyon veya hafif fokal defisit var. Grade 4: Stupor orta veya ciddi derecede hemiparezi erken deserebresyon rijiditesi ve vejetatif bozukluk var. Grade 5: Deserebrasyon rijiditesi ve derin koma.
1529. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Anevrizmaya bağlı subaraknoid kanamalarda tedavi (cerrahi klipleme-koil embolizasyon) sonrası yoğun bakım ünitesinde gelişen elektrolit denge bozuklukları ve yapılan tedavilerin retrospektif olarak gözden geçirilmesi - Sayfa 8
olup, fokal nörolojik defisit ve menengial irritasyon bulgusunun olup olmamasına göre ilk 3 evre a ve b diye iki subgruba ayırılmıştır (Tablo 4). Tablo 1.Botterel SAK sınıflandırması Evre 1: Şuur açık , Meninks irritasyon belirtileri var. Evre 2: Uykuya eğilimli, nörolojik defisit yok. Evre 3: Uykuya eğilimli, nörolojik defisit ve bazen intraserebral hematom var. Evre 4: Şuur kapalı ve nörolojik d...
Alfa lipoik asidin deneysel subaraknoid kanama ve vazospazmda lipid peroksidasyonu, antioksidan durum ve endotelial apopitoz üzerine etkileri - Sayfa 18
Tablo-2. Hunt-Hess SAK sınıflandırması Evre 1 : Asemptomatik, hafif başağrısı ve ense sertliği var. Evre 2 : Orta ve şiddetli başağrısı, ense sertliği, kranial sinir felci var. Evre 3 : Uykuya eğilimli, hafif derecede fokal nörolojik defisit Evre 4 : Stupor,orta ve ağır hemiparezi, rijidite, vejetatif bozukluk var. Evre 5 : Derin koma ve deserebrasyon rijiditesi var. Tablo-3. Yaşargil sınıflandır...
Subaraknoid kanamada vazospazm takibinde Matriks Metalloproteinaz 9 seviyesi - Sayfa 18
- Kortikal venöz trombozis - Nedeni saptanamayan SAK oranı ise %14- 22 bildirilmiştir (55) . SAK için risk faktörleri: Ailesel predispozisyon, sigara, alkol kullanımı, hipertansiyon, oral kontraseptifler, ilaç alışkanlıkları (kokain, amfetamin gibi), ilerleyen yaş, gebelik ve doğum sayılabilir (3,55). SAK’lı olguların şuur durumlarını tanımlamak için günümüze kadar otuz yedi sınıflandırma yapıl...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

koma
nörolojik
derin
ense
sertliği
rijiditesi


29. SAYFA ICERIGI

2.4. Klinik Derecelendirme
SAKda hastanın klinik durumu prognozun değerlendirmesinde ve tedavinin planlanmasında büyük önem taşır. Bu nedenle hastaların klinik tabloların derecelendirilmesi amacı ile de işik sınıflamalar yapılmıştır.
Günümüzde yaygın olarak kullanılan derecelendirme sistemleri Botterelin (1965) (Tablo 3) Hunt- Hessin 1968 (Tablo 4) (24) ve M.G Yaşargil (Tablo 5) (25), WFNS (Tablo 6) sınıflandırmalardır.
Tablo 3. Botterel SAK sınıflandırması
Evre 1: Şuur açık, menengial irritasyon belirtileri var. Evre 2: Uykuya eğilimli, nörolojik defisit yok. Evre 3: Uykuya eğilimli, nörolojik defisit ve bazen intraserebral hematom var. Evre 4: Şuur kapalı ve nörolojik defisit var. Evre 5: Derin koma ve deserebrasyon rijiditesi var.
Tablo 4. Hunt ve Hess sınıflaması
Grade 0:Rüptüre olmamış anevrizma. Grade 1: Asemptomatik veya minimal başağrısı ve hafif ense sertliği. Grade 1a: Akut meningeal reaksiyon yok, fakat nörolojik defisiti olanlar. Grade 2: Başağrısı, ense sertliği var, kranial sinir paralizisi dışında nörolojik defisit yok. Grade 3: Uykuya eğilim, konfüzyon veya hafif fokal defisit var. Grade 4: Stupor orta veya ciddi derecede hemiparezi erken deserebresyon rijiditesi ve vejetatif bozukluk var. Grade 5: Deserebrasyon rijiditesi ve derin koma.
15

İlgili Kaynaklar
single.php