Deniz taşıma işletmelerinde maliyet yapısının incelenmesi ve yük taşımacılığı uygulaması

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi
DENİZ TAŞIMA İŞLETMELERİNDE MALİYET YAPISININ İNCELENMESİ VE YÜK TAŞIMACILIĞI
UYGULAMASI
Gülay Güğerçin
Zonguldak 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sağlık işletmeleri için kurumsal imajın temel belirleyicileri:Zonguldak örneği - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi SAĞLIK İŞLETMELERİ İÇİN KURUMSAL İMAJIN TEMEL BELİRLEYİCİLERİ: ZONGULDAK ÖRNEĞİ Vecdi Bayramoğlu Zonguldak 2007 i ...
İşletmelerde dış kaynaklardan yararlanma yöntemi ve MTA da nitel bir çalışma - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi İŞLETMELERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA YÖNTEMİ VE MTA DA NİTEL BİR ÇALIŞMA Şeyda Doğan Zonguldak 2008 ...
Otel işletmelerinin ilişkisel pazarlama faaliyetleri: Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde bir uygulama - Sayfa 1
T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi OTEL İŞLETMELERİNİN İLİŞKİSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİ: ZONGULDAK, KARABÜK VE BARTIN İLLERİNDE BİR UYGULAMA Emine Genç Zonguldak 2012 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
yüksek
dalı
işletme
enstitüsü
lisans


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi
DENİZ TAŞIMA İŞLETMELERİNDE MALİYET YAPISININ İNCELENMESİ VE YÜK TAŞIMACILIĞI
UYGULAMASI
Gülay Güğerçin
Zonguldak 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php