Deri sanayi atıksularından membran teknolojisi ile Cr (III) geri kazanımının araştırılması

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DERİ SANAYİ ATIKSULARINDAN MEMBRAN TEKNOLOJİSİ İLE Cr (III) GERİ KAZANIMININ ARAŞTIRILMASI
Berna KIRIL MERT
DOKTORA TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BURSA-20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DERİ SANAYİ ATIKSULARINDAN MEMBRAN TEKNOLOJİSİ İLE Cr (III) GERİ KAZANIMININ ARAŞTIRILMASI
Berna KIRIL MERT
DOKTORA TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BURSA-2009

İlgili Kaynaklarsingle.php