GRAFİK LİSTESİ:

Sayfa No

Grafik-1. Talamus paraventriküler nükleus düzeyinden alınan kesitlerdeki kaspaz-3 pozitif hücre oranları

27

Grafik-2. Prefrontal korteks düzeyinden alınan kesitlerdeki kaspaz-3 pozitif hücre oranları

29

Grafik-3. Hipokampus düzeyinden alınan kesitlerdeki kaspaz-3 pozitif hücre oranları

31

v9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaspaz
pozitif
hücre
alınan
nükleus
grafik


9. SAYFA ICERIGI

GRAFİK LİSTESİ:

Sayfa No

Grafik-1. Talamus paraventriküler nükleus düzeyinden alınan kesitlerdeki kaspaz-3 pozitif hücre oranları

27

Grafik-2. Prefrontal korteks düzeyinden alınan kesitlerdeki kaspaz-3 pozitif hücre oranları

29

Grafik-3. Hipokampus düzeyinden alınan kesitlerdeki kaspaz-3 pozitif hücre oranları

31

vsingle.php