Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
TABLO LİSTESİ Sayfa No
Tablo 3.1. 1. istasyonda yüzey sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri . 18 Tablo 3.2. 2. istasyonda yüzey sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri . 19 Tablo 3.3. 3. istasyonda yüzey sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri . 20 Tablo 3.4. 4. istasyonda yüzey sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri . 21 Tablo 3.5. Dicle Nehrinin bentik algleri ve istasyonlardaki dağılımları. 22 Tablo 3.6. 1. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve
ortaya çıkış sıklıkları . 25 Tablo 3.7. 2. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve
ortaya çıkış sıklıkları . 27 Tablo 3.8. 3. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler
ve ortaya çıkış sıklıkları. 29 Tablo 3.9. 4. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler
ve ortaya çıkış sıklıkları. 31 Tablo 3.10. 1. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler
ve ortaya çıkış sıklıkları . 33 Tablo 3.11. 2. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler
ve ortaya çıkış sıklıkları . 35 Tablo 3.12. 3. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler
ve ortaya çıkış sıklıkları . 37 Tablo 3.13. 4. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler
ve ortaya çıkış sıklıkları . 39
VIII10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 6
Sayfa No 3.2.1.3. III. İstasyonda Kaydedilen Epifitik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki Aylık Değişimleri ve Ortaya Çıkış Sıklıkları………………………………. 3.2.1.4. IV. İstasyonda Kaydedilen Epifitik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki Aylık Değişimleri ve Ortaya Çıkış Sıklıkları………………………………. 3.2.1.5. V. İstasyonda Kaydedilen Epifitik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki Aylık Değişimleri ve Ort...
Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 10
TABLOLAR LİSTESİ Sayfa No Tablo 3.1. Sultansuyu Baraj Gölü’nün Algleri ve İstasyonlardaki Dağılımları………17 Tablo 3.2. I. İstasyonda Kaydedilen Epifitik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki (%) Aylık Değişimleri ve Ortaya Çıkış Sıklıkları……………………...…………...21 Tablo 3.3. II. İstasyonda Kaydedilen Epifitik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki (%) Aylık Değişimleri ve Ortaya Çıkış Sıklıklar...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istasyonda
sıklıkları
çıkış
ortaya
değişimler
aylık


10. SAYFA ICERIGI

TABLO LİSTESİ Sayfa No
Tablo 3.1. 1. istasyonda yüzey sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri . 18 Tablo 3.2. 2. istasyonda yüzey sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri . 19 Tablo 3.3. 3. istasyonda yüzey sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri . 20 Tablo 3.4. 4. istasyonda yüzey sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri . 21 Tablo 3.5. Dicle Nehrinin bentik algleri ve istasyonlardaki dağılımları. 22 Tablo 3.6. 1. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve
ortaya çıkış sıklıkları . 25 Tablo 3.7. 2. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve
ortaya çıkış sıklıkları . 27 Tablo 3.8. 3. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler
ve ortaya çıkış sıklıkları. 29 Tablo 3.9. 4. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler
ve ortaya çıkış sıklıkları. 31 Tablo 3.10. 1. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler
ve ortaya çıkış sıklıkları . 33 Tablo 3.11. 2. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler
ve ortaya çıkış sıklıkları . 35 Tablo 3.12. 3. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler
ve ortaya çıkış sıklıkları . 37 Tablo 3.13. 4. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler
ve ortaya çıkış sıklıkları . 39
VIII

İlgili Kaynaklarsingle.php