Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
1.GİRİŞ
Akarsular ve göller çevre kirliliğinden ilk etkilenen ekosistemlerdir. Evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan su kaynaklarına verilmesi, tarımsal aktivitelerin bilinçsizce uygulanması, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, akarsu yataklarının bozulması gibi dış etkiler, suları ya doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz yönde etkilemektedir.
Akarsularda yaşayan akuatik canlılar, kirlilikten birinci derecede etkilenen canlılardır. Kirliliğe duyarlı olan türler, akarsu ortamında göç etme şansları olmadığı için bir süre sonra yok olmakta ve böyle ortamlarda kirliliğe daha az duyarlı olan türler baskın duruma geçebilmektedir. Sonuçta tür çeşitliliğinde de azalma söz konusu olmaktadır. Akarsularda yaşayan canlıları olumsuz yönde etkileyen bu durum, besin zinciri yolu ile insana kadar ulaşmaktadır.
Sularda bu olumsuz dış etkilerin meydana getirdiği kirliliği belirleyici fiziksel, kimyasal ve biyolojik kriterler vardır. Bu kriterlerden fziko-kimyasal ve biyolojik faktörlerin, ancak birlikte değerlendirilmesi ile doğru sonuçlar elde edilebilir. Çünkü bir akarsuda yaşayan canlılar bulundukları çevre şartlarının da bir göstergesi durumundadırlar.
Ülkemizde yapılan limnolojik çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Ayrıca su kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri de bu araştırmaların kapsamına alınmaya başlanmıştır. Yurdumuzda alglerle ilgili yapılan limnolojik çalışmalarda da artış görülmektedir.
Yıldız (1987), Porsuk Çayının Bacillariophyta dışındaki alglerini incelediği çalışmasında Chlorophyta, Cyanophyta ve Euglenophyta’ya ait 27 takson tespit edilmiştir. Chlorophyta’dan Tetraedron minimum Cyanophyta’dan Oscillatoria tenuis ve Oscillatoria limosa’nın Porsuk Çayında en bol ve en yaygın türler olduğunu belirtmiştir.
Barlas (1988), Fulda Nehrinde yaptığı çalışmada, fitoplanktonu 9 istasyonda incelemiş ve Bacillariophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Dinophyta ve Euglenophyta’ya ait toplam 207 alg türü belirlemiş ve fitoplanktonun mevsimsel gelişimini izlemiştir. Diyatomelerin bütün istasyonlarda dominant olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Fulda Nehri’nin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyerek, akarsuyun fiziko-kimyasal su kalitesini belirlemiştir. Kimyasal su kalitesinin yanı sıra alglere ve omurgasızlara göre de su kalitesi değerlendirmesini yapmıştır. Alglere göre yapılan su kalitesi tayin sonuçlarının diğerlerinden yarım basamak daha kötü netice verdiğini ifade etmiştir. Ayrıca11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Murat nehrinin Palu ilçesi ve Gülüşkür bölgeleri arasında kalan kısmının su kalitesi ve bentik diyatomeleri - Sayfa 22
spp., Pediastrum duplex, Scenedesmus acuminatus ve Scenedesmus dimorphus gibi yeşil alglerin ilkbahardan sonbahara kadar yaygın olduklarını, dinoflagellatların nehrin aşağı bölgelerinde daha yaygın ve bol bulunduklarını, Microcystis aeruginosa, Merismopedia tenuissima, Oscillatoria spp., Dactylococcopsis spp., Chroococcus spp. ve Synechococcus spp. gibi türlerin, yaygın mavi-yeşil alg taksonları a...
Hazar Gölü'ne dökülen Kürk çayının bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması - Sayfa 15
2. LİTERATÜR BİLGİSİ Türkiye akarsularında fiziko-kimyasal verilere dayalı su kalitesine ilişkin araştırmalar, göl ve diğer sulardaki kadar fazla değildir. Buna karşılık, yakın geçmişte makroinvertabratları, fiziko-kimyasal değişkenlerle ele alan ekosistem analizleri ağırlık kazanmaktadır (Barlas ve diğ., 2000). Yıldız (1987), Porsuk Çayı’nın Bacillariophyta dışındaki algleri adlı çalışmasında, ...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akarsu
tespit
chlorophyta
cyanophyta
toplam
çalışmada


11. SAYFA ICERIGI

1.GİRİŞ
Akarsular ve göller çevre kirliliğinden ilk etkilenen ekosistemlerdir. Evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan su kaynaklarına verilmesi, tarımsal aktivitelerin bilinçsizce uygulanması, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, akarsu yataklarının bozulması gibi dış etkiler, suları ya doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz yönde etkilemektedir.
Akarsularda yaşayan akuatik canlılar, kirlilikten birinci derecede etkilenen canlılardır. Kirliliğe duyarlı olan türler, akarsu ortamında göç etme şansları olmadığı için bir süre sonra yok olmakta ve böyle ortamlarda kirliliğe daha az duyarlı olan türler baskın duruma geçebilmektedir. Sonuçta tür çeşitliliğinde de azalma söz konusu olmaktadır. Akarsularda yaşayan canlıları olumsuz yönde etkileyen bu durum, besin zinciri yolu ile insana kadar ulaşmaktadır.
Sularda bu olumsuz dış etkilerin meydana getirdiği kirliliği belirleyici fiziksel, kimyasal ve biyolojik kriterler vardır. Bu kriterlerden fziko-kimyasal ve biyolojik faktörlerin, ancak birlikte değerlendirilmesi ile doğru sonuçlar elde edilebilir. Çünkü bir akarsuda yaşayan canlılar bulundukları çevre şartlarının da bir göstergesi durumundadırlar.
Ülkemizde yapılan limnolojik çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Ayrıca su kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri de bu araştırmaların kapsamına alınmaya başlanmıştır. Yurdumuzda alglerle ilgili yapılan limnolojik çalışmalarda da artış görülmektedir.
Yıldız (1987), Porsuk Çayının Bacillariophyta dışındaki alglerini incelediği çalışmasında Chlorophyta, Cyanophyta ve Euglenophyta’ya ait 27 takson tespit edilmiştir. Chlorophyta’dan Tetraedron minimum Cyanophyta’dan Oscillatoria tenuis ve Oscillatoria limosa’nın Porsuk Çayında en bol ve en yaygın türler olduğunu belirtmiştir.
Barlas (1988), Fulda Nehrinde yaptığı çalışmada, fitoplanktonu 9 istasyonda incelemiş ve Bacillariophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Dinophyta ve Euglenophyta’ya ait toplam 207 alg türü belirlemiş ve fitoplanktonun mevsimsel gelişimini izlemiştir. Diyatomelerin bütün istasyonlarda dominant olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Fulda Nehri’nin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyerek, akarsuyun fiziko-kimyasal su kalitesini belirlemiştir. Kimyasal su kalitesinin yanı sıra alglere ve omurgasızlara göre de su kalitesi değerlendirmesini yapmıştır. Alglere göre yapılan su kalitesi tayin sonuçlarının diğerlerinden yarım basamak daha kötü netice verdiğini ifade etmiştir. Ayrıca

İlgili Kaynaklarsingle.php