Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
epifitik, plankton) alınan örneklerde incelemişler ve nehirde toplam 103 taksonun bulunduğunu ifade etmişlerdir.
Kalyoncu (1996), Isparta Çay’ı algleri üzerine yaptığı çalışmada epilitik algleri incelemiş, Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta ve Rhodophyta bölümlerine ait 101 takson belirlemiştir. Bacillariophyta’ya ait taksonlardan Nitzschia palea, Navicula gracilis, Gomphonema olivaceum, Diatoma vulgare, Cocconeis pediculus, Amphora ovalis ve Achnanthes lanceolata’nın, Chlorophyta’ya ait taksonlardan ise Scenedesmus cinslerinin en çok gözlenen taksonlar olduğunu belirlemiştir. Ayrıca fiziko-kimyasal verilere ve epilitik alglere göre su kalitesi değerlendirilmesini yapmış ve birbirleri ile karşılaştırmıştır.
Atıcı (1997), Sakarya Nehri’nde yaptığı çalışmada kirliliğe toleranslı indikatör alg türleri belirlemiştir.
Pabuçcu ve Altuner (1998), Yeşilırmak Nehri’nin alglerini limnolojik, ekolojik ve taksonomik açıdan incelemişlerdir. Çalışmalarının sonucunda Bacillariophyta baskın olmakla birlikte Chlorophyta, Cyanophyta ve Euglenophyta bölümlerine ait toplam 72 takson tespit etmişlerdir.
Pabuçcu ve Ark. (1999), Yeşilırmak Nehrinin bentik alglerini incelemişler, Bacillariophyta’nın dominant olduğunu ve bunu sırasıyla Cyanophyta, Chlorophyta ve Euglenophyta’nın takip ettiğini, ayrıca diyatomelerden Cocconeis, Cyclotella, Diatoma, Gomphonema, Navicula, Pinnularia, Synedra ve Chroococcus genuslarının çoğunlukta olduğunu bildirmişlerdir.
Barlas ve ark. (2001), Sarıçay’da yaptıkları bir çalışmada epilitik diyatomeleri 3 istasyonda incelemiş ve 54 takson tespit etmişlerdir. Ayrıca akarsuyun hem fiziko-kimyasal hem de diyatomelere göre biyolojik olarak su kalitesi değerlerini belirlemişlerdir.
Kalyoncu (2002), Aksu Çayı’nda yaptığı çalışmada, epilitik algleri de incelemiş, Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta ve Rhodophyta’ya ait 142 takson belirlemiştir. Bunların içerisinde Bacillariophyta’nın hem takson yönünden hem de hücre sayısı yönünden baskın olduğunu belirlemiştir.
Solak (2005), Akçayın Bacillariophyta dışındaki alglerinin incelenmesine yönelik olan çalışmalarında Chlorophyta bölümlerine ait 26 takson, Cyanophytadan 30 takson, Chrysophytadan 1 takson ve Euglenophytadan 4 takson olmak üzere toplam 61 takson tespit edilmiştir.
Sıvacı ve Dere (2007), Melendiz Çayının (AksarayIlgara) epilitik diyatome topluluklarının aylık değişimi ve su akışının toplam organizmaya etkisini incelemiş ve
313. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Darıören ve Isparta derelerinin epilitik algleri ve su kalitesi üzerine bir araştırma - Sayfa 17
3 Gönülol ve Arslan (1992), Samsun-İncesu deresinin alg florası üzerine araştırma yapmışlardır. Bu araştırmalar sonucunda fıtoplankton, epipelik, epilitik, ve epifıtik alg topluluklarına ait 150 takson bulunduğunu tespit etmişlerdir. Şahin (1992), Trabzon yöresinde 6 dere ve 1 gölün diyatomelerini incelemiş ve 40 takson bulmuştur. Bu taksolarda Navicula, Cymbella, Gomphonema genuslarının daha fa...
Darıören ve Isparta derelerinin epilitik algleri ve su kalitesi üzerine bir araştırma - Sayfa 18
4 tespit etmiştir. Buna ek olarak fıziko-kimyasal verilere ve epilitik alglere göre su kalitesi tayinini yapmıştır. Yıldız ve Atıcı (1996), Ankara Çayı diyatomeleri üzerinde yaptıkları bir çalışmada toplam 85 takson tespit etmişlerdir. Yapılan çalışmada toplam 6 istasyondaki farklı habitatlardan alınan örneklerin incelenmesi sonucu, tespit ettikleri 85 taksondan 12 tanesinin Nitzschia, 10 tanesi...
Balıkdamı (Sivrihisar-Eskişehir) bölgesi epilitik ve epifitik alglerinin flora yönünden araştırılması - Sayfa 15
Karasu nehri (Sakarya) algleri 6 istasyondan alınan örneklerle incelenmiş ve satanmış olan algler fitoplanktonik, 11epifitik ve 2epilitik olmak üzere 3 ayrı çalışma halinde yayınlanmıştır. Bu çalışmalarda diatomelerin tür çeşidi ve sayısı bakımından diğer alg türlerine göre daha fazla oldukları belirtilmiştir. Su kirliliğinin olduğu bölgelerde su kirliliği indikatörü olarak kabul edilen alg takson...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bentik
cocconeis
gomphonema
navicula
takson
euglenophyta


13. SAYFA ICERIGI

epifitik, plankton) alınan örneklerde incelemişler ve nehirde toplam 103 taksonun bulunduğunu ifade etmişlerdir.
Kalyoncu (1996), Isparta Çay’ı algleri üzerine yaptığı çalışmada epilitik algleri incelemiş, Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta ve Rhodophyta bölümlerine ait 101 takson belirlemiştir. Bacillariophyta’ya ait taksonlardan Nitzschia palea, Navicula gracilis, Gomphonema olivaceum, Diatoma vulgare, Cocconeis pediculus, Amphora ovalis ve Achnanthes lanceolata’nın, Chlorophyta’ya ait taksonlardan ise Scenedesmus cinslerinin en çok gözlenen taksonlar olduğunu belirlemiştir. Ayrıca fiziko-kimyasal verilere ve epilitik alglere göre su kalitesi değerlendirilmesini yapmış ve birbirleri ile karşılaştırmıştır.
Atıcı (1997), Sakarya Nehri’nde yaptığı çalışmada kirliliğe toleranslı indikatör alg türleri belirlemiştir.
Pabuçcu ve Altuner (1998), Yeşilırmak Nehri’nin alglerini limnolojik, ekolojik ve taksonomik açıdan incelemişlerdir. Çalışmalarının sonucunda Bacillariophyta baskın olmakla birlikte Chlorophyta, Cyanophyta ve Euglenophyta bölümlerine ait toplam 72 takson tespit etmişlerdir.
Pabuçcu ve Ark. (1999), Yeşilırmak Nehrinin bentik alglerini incelemişler, Bacillariophyta’nın dominant olduğunu ve bunu sırasıyla Cyanophyta, Chlorophyta ve Euglenophyta’nın takip ettiğini, ayrıca diyatomelerden Cocconeis, Cyclotella, Diatoma, Gomphonema, Navicula, Pinnularia, Synedra ve Chroococcus genuslarının çoğunlukta olduğunu bildirmişlerdir.
Barlas ve ark. (2001), Sarıçay’da yaptıkları bir çalışmada epilitik diyatomeleri 3 istasyonda incelemiş ve 54 takson tespit etmişlerdir. Ayrıca akarsuyun hem fiziko-kimyasal hem de diyatomelere göre biyolojik olarak su kalitesi değerlerini belirlemişlerdir.
Kalyoncu (2002), Aksu Çayı’nda yaptığı çalışmada, epilitik algleri de incelemiş, Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Euglenophyta ve Rhodophyta’ya ait 142 takson belirlemiştir. Bunların içerisinde Bacillariophyta’nın hem takson yönünden hem de hücre sayısı yönünden baskın olduğunu belirlemiştir.
Solak (2005), Akçayın Bacillariophyta dışındaki alglerinin incelenmesine yönelik olan çalışmalarında Chlorophyta bölümlerine ait 26 takson, Cyanophytadan 30 takson, Chrysophytadan 1 takson ve Euglenophytadan 4 takson olmak üzere toplam 61 takson tespit edilmiştir.
Sıvacı ve Dere (2007), Melendiz Çayının (AksarayIlgara) epilitik diyatome topluluklarının aylık değişimi ve su akışının toplam organizmaya etkisini incelemiş ve
3

İlgili Kaynaklarsingle.php