Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Çalışma Alanı
Dicle Nehri Türkiyede doğup birçok kolları olan ve Irak topraklarına geçip orada Fıratla birleşerek Şattülarapta Basra Körfezi’ne dökülen nehirdir. Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elazığ yakınlarındaki Hazar (Gölcül) gölünden alır. Türkiyenin önemli akarsularındandır. Doğu Anadolu dağlarından çıkar, Basra Körfezine dökülür. Toplam uzunluğu 1900 kmdir. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu ise 523 kmdir. En önemli kolları Batman ile Garzan, Botan, Habur, Büyük Zap ve Küçük Zaptır. Debisi ortalama 360 m3/sn dir. Eylül ayı ortalarında 55 m3 /sn ile en küçük, şubat sonunda 2263 m3 /sn akımı ile büyük değişiklik gösterir. Akarsuda genellikle yaz sonu kuraklığı ve sonbahar başı yağış noksanlığı nedeniyle su azalır. Buna rağmen kış sonu yağışı ile ilkbahar başındaki karların erimesinden oluşan su ile kabarır.
Uzunluğu 1900 km (Bunun Türkiye topraklarında kalan kısmı 523 km) olan Dicle, Güneydoğu Toroslarda Maden Dağları kesiminde, Hazarbaba Dağı’nın güney tarafında, Yıldızhan yanındaki bir kaynaktan çıkar. Eskiden Hazar Gölü’nden beslenirdi. Şimdi gölle bağlantısı kesilmiştir. Kaynaktan çıktıktan sonra Maden ilçesinin önünden geçerek, Maden Çayı adını alır ve güneydoğuya doğru dar ve derin vadilerden geçip Diyarbakır şehrinin bulunduğu lav sahanlığının doğu kesimine paralel akar. Burada nehir vadisinin tabanı 600 mye iner. Diyarbakırın güneyinde 8 km mesafede doğuya yönelir. Bundan sonra kuzeyden Toros Dağları yamaçlarından inen başlıcaları Anbarçayı, Kuruçay, Pamukçayı ve Hazroçayı, Batman ve Garzan sularını alır. Güneyden ve Mardin eşiğinden inen sel yatakları Göksu ve Savur Çayı Dicleye katılır. Raman Dağının güney eteklerinde dar boğazlardan geçerek Botan Suyu ile birleşerek onun doğrultusunda güneye döner.
Bu araştırmada, Dicle Nehrinin Diyarbakırdan geçen bölümünde algleri ve mevsimsel değişimlerinin belirlenmesi amacıyla, belirlenen 4 istasyondan epilitik ve epipelik alg örnekleri alınmıştır.16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dicle nehrinde yaşayan Acanthobrama marmid Heckel, 1843 türünün aylık ovaryum gelişiminin histolojik olarak incelenmesi - Sayfa 26
SEDA TAMAN 3. MATERYAL VE METOT 3.1. Çalışma Alanının Tanıtılması Dicle Nehri Türkiye’de doğup birçok kolları olan ve Irak topraklarına geçip orada Fırat’la birleşerek Şattülarap’ta Basra Körfezi'ne dökülen nehirdir. Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elazığ yakınlarındaki Hazar (Gölcük) gölünden alır. Türkiye’nin önemli akarsularındandır. Doğu Anadolu dağla...
Kezer Çayı'nın hidroelektrik enerji potansiyelinin değerlendirilmesi - Sayfa 29
Mahmut EMİNOĞLU 1.10. Dicle Nehri Ve Havzası Dicle Nehri Hazar Gölü’nün dipten sızması yoluyla Doğu Anadolu dağlarından doğar. Uzunluğu 1900 km (Bunun Türkiye topraklarında kalan kısmı 523 km ) olan Dicle, Güneydoğu Toroslarda Maden Dağları kesiminde, Hazarbaba Dağı’nın güney tarafında Yıldızhan yanındaki bir kaynaktan çıktıktan sonra Maden kasabası önünden geçerek. Maden Çayı adını alır ve güne...
Dicle nehri ve üzerindeki baraj göllerinin fiziksel, kimyasal ve algolojik özellikleri - Sayfa 36
2. MATERYAL ve METOT 2.1. Çalışma Alanı Dicle Nehri Havzası, tarih boyunca eski Mezopotamya medeniyetleri için ev sahipliği yapmış dünyanın önemli ilk yerleşim merkezlerinden biridir. Toplam uzunluğu 1900 km olan Dicle Nehri’nin Türkiye sınırları içerisinde kalan kısmı 523 km’dir. 57.600 km²’lik bir beslenme havzasına sahip olan Dicle Nehri, Güneydoğu Toroslar’da Maden Dağları kesiminde, Hazar G...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dağları
doğu
sonra
çayı
dicle
nehri


16. SAYFA ICERIGI

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Çalışma Alanı
Dicle Nehri Türkiyede doğup birçok kolları olan ve Irak topraklarına geçip orada Fıratla birleşerek Şattülarapta Basra Körfezi’ne dökülen nehirdir. Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elazığ yakınlarındaki Hazar (Gölcül) gölünden alır. Türkiyenin önemli akarsularındandır. Doğu Anadolu dağlarından çıkar, Basra Körfezine dökülür. Toplam uzunluğu 1900 kmdir. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu ise 523 kmdir. En önemli kolları Batman ile Garzan, Botan, Habur, Büyük Zap ve Küçük Zaptır. Debisi ortalama 360 m3/sn dir. Eylül ayı ortalarında 55 m3 /sn ile en küçük, şubat sonunda 2263 m3 /sn akımı ile büyük değişiklik gösterir. Akarsuda genellikle yaz sonu kuraklığı ve sonbahar başı yağış noksanlığı nedeniyle su azalır. Buna rağmen kış sonu yağışı ile ilkbahar başındaki karların erimesinden oluşan su ile kabarır.
Uzunluğu 1900 km (Bunun Türkiye topraklarında kalan kısmı 523 km) olan Dicle, Güneydoğu Toroslarda Maden Dağları kesiminde, Hazarbaba Dağı’nın güney tarafında, Yıldızhan yanındaki bir kaynaktan çıkar. Eskiden Hazar Gölü’nden beslenirdi. Şimdi gölle bağlantısı kesilmiştir. Kaynaktan çıktıktan sonra Maden ilçesinin önünden geçerek, Maden Çayı adını alır ve güneydoğuya doğru dar ve derin vadilerden geçip Diyarbakır şehrinin bulunduğu lav sahanlığının doğu kesimine paralel akar. Burada nehir vadisinin tabanı 600 mye iner. Diyarbakırın güneyinde 8 km mesafede doğuya yönelir. Bundan sonra kuzeyden Toros Dağları yamaçlarından inen başlıcaları Anbarçayı, Kuruçay, Pamukçayı ve Hazroçayı, Batman ve Garzan sularını alır. Güneyden ve Mardin eşiğinden inen sel yatakları Göksu ve Savur Çayı Dicleye katılır. Raman Dağının güney eteklerinde dar boğazlardan geçerek Botan Suyu ile birleşerek onun doğrultusunda güneye döner.
Bu araştırmada, Dicle Nehrinin Diyarbakırdan geçen bölümünde algleri ve mevsimsel değişimlerinin belirlenmesi amacıyla, belirlenen 4 istasyondan epilitik ve epipelik alg örnekleri alınmıştır.

İlgili Kaynaklarsingle.php