Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Şekil 2.2. 1. istasyonun genel görünümü
2. istasyon alanı olan On Gözlü Köprü, tarihi ve estetik değeri yüksek bir yapıdır. Kent içi ulaşım sisteminde önemli bir yeri vardır. Bölge halk tarafından bir piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Yapılacak göletle beraber bu bölge hareketlenecek Kırklar Dağı ağaçlandırma projelerinin bitimi ile beraber vadinin güney kapısı olarak yeni bir odak oluşturacaktır. Bölgede vadiyi yaya olarak dolaşmak isteyenler için otoparklar öngörülmüş ayrıca köprüyü ve göleti izlemeyi mümkün kılan teraslar yapılmıştır.
İstasyonumuz On Gözlü Köprünün biraz aşağısındadır. Suda çok fazla çakıl taşı bulunmaktadır. Su kirliğine neden olan faktörler evsel atıklar ve kanalizasyon sularının buraya yakın bir yerde suyla buluşmasındandır.
818. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Diyarbakır kent dokusunun turizm ve rekreasyon kaynaklarının peyzaj mimarlığı açısından değerlendirilmesi - Sayfa 187
Ancak günümüzde bu bölgede gecekonduların yer alması; kent ile Dicle Nehri ve Dicle Vadisi’ni bölmektedir. Surlar ve nehir arasında yer alan gecekondular aynı zamanda görsel açıdan kirlilik oluşturmaktadır. Kentin doğal ve kültürel değerlerinin birleştiği bu bölge gecekondulardan kurtarılarak, turizm ve rekreasyonel kullanımlara olanak verebilecek şekilde geliştirilmelidir. Bu amaçla birtakım çal...
Beytepe Göleti'nde serbest yaşayan heterotrof flagellatların sistematiği - Sayfa 31
3.2. Örnek Alma İstasyonları Beytepe Göleti’nde örnek almak için ekolojik farklılıklar esas alınarak dört istasyon belirlenmiştir (Şekil 3.1). İstasyonların genel özellikleri aşağıdaki gibidir. 1. İstasyon: Göletin güney - batı yönündedir. Hakim rüzgarı alan ve etrafında sazlık (Phragmites australis) bulunan bir alandır. Maslak deresinden su girişi bu istasyondan olmaktadır (Şekil 3.3). 2. İstas...
Beytepe göleti zooplanktonik organizmalarının tespiti ve mevsimsel dağılımlarının belirlenmesi - Sayfa 40
3. istasyon: Savak bölgesindedir. Göletin kuzeyinde yer alır. Bakı yönünden kış güneşini en fazla alan istasyondur (Şekil 3.4.). Şekil 3.4. Beytepe Göleti 3. istasyon 4. istasyon: Yağmur suyu kolektörü bağlantısının bulunduğu alandadır. Bakı nedeni ile kışın en az güneş alan bölgedir. Gölet bu noktadan donmaya başlamaktadır (Şekil 3.5.). 24 ...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bölge
alanı
istasyon
göleti
fazla
yakın


18. SAYFA ICERIGI

Şekil 2.2. 1. istasyonun genel görünümü
2. istasyon alanı olan On Gözlü Köprü, tarihi ve estetik değeri yüksek bir yapıdır. Kent içi ulaşım sisteminde önemli bir yeri vardır. Bölge halk tarafından bir piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Yapılacak göletle beraber bu bölge hareketlenecek Kırklar Dağı ağaçlandırma projelerinin bitimi ile beraber vadinin güney kapısı olarak yeni bir odak oluşturacaktır. Bölgede vadiyi yaya olarak dolaşmak isteyenler için otoparklar öngörülmüş ayrıca köprüyü ve göleti izlemeyi mümkün kılan teraslar yapılmıştır.
İstasyonumuz On Gözlü Köprünün biraz aşağısındadır. Suda çok fazla çakıl taşı bulunmaktadır. Su kirliğine neden olan faktörler evsel atıklar ve kanalizasyon sularının buraya yakın bir yerde suyla buluşmasındandır.
8

İlgili Kaynaklarsingle.php