Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Şekil 2.3. 2. istasyonun genel görünümü
3. istasyonumuz Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi çıkışıdır. Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi’ne gelen atıksular, mekanik arıtmadan sonra, doğrudan Dicle Nehri’ne deşarj edilmektedir.
Diyarbakır Atık Su Arıtma Tesisi biyolojik arıtım prosesini içermemekte ve bu nedenle deşarj noktası olan Dicle Nehri fiziksel ve kimyasal açıdan kirlenmekte, organik yük artmaktadır. Diyarbakır AAT için, alıcı ortam olan Dicle Nehrinin sınıflandırması hakkında ÇOB’dan görüş alınmıştır. ÇOB, alıcı ortamların sınıflandırılması hakkındaki 21 Mart 2008 tarihli görüş yazısında, normal su alanlarına yapılacak deşarjlar için, 50,000 ve üzerinde nüfusa sahip yerleşim alanlarında ikincil arıtmaya, azot giderimi ekleneceğini
919. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çok amaçlı filtrelerde amonyak ve askıda katı madde giderim esasları - Sayfa 173
Atıksu Arıtımı Yönetmeliği madde 8 , madde 11, Tablo1 ve Tablo 2, hassas alan tanımları ve hassas alanlara deşarjlarla ilgili esasları içerdiğinden aşağıda verilmiştir; Kentsel atıksular için arıtma gereksinimleri Madde 8 — Kentsel atıksular için arıtma gereksinimleri aşağıda belirtilmiştir. a) Kanalizasyon sistemine bağlanan kentsel atıksuyun; genel hükümlerde yer alan nüfus ve alıcı ortam sını...
- Sayfa 101
90 Gölü‟nde söz konusu olduğu gibi, bu su kaynakları kış ziyaretçisi ve transit kuşlar için önemli olabilirler. Hiçbir memeli türü proje nedeniyle tehdit altında olmayacaktır. Fırat kaplumbağası (Euphrates soft-shelled turtle) “Kritik Düzeyde Tehlikede” (CR – “Critically Endangered”) olarak sınıflandırılmış olup; yakın zamanda Dicle Nehri‟nde bulunmuştur. Bu tür Ilısu baraj yerinin akış yukarısı...
- Sayfa 101
90 Gölü‟nde söz konusu olduğu gibi, bu su kaynakları kış ziyaretçisi ve transit kuşlar için önemli olabilirler. Hiçbir memeli türü proje nedeniyle tehdit altında olmayacaktır. Fırat kaplumbağası (Euphrates soft-shelled turtle) “Kritik Düzeyde Tehlikede” (CR – “Critically Endangered”) olarak sınıflandırılmış olup; yakın zamanda Dicle Nehri‟nde bulunmuştur. Bu tür Ilısu baraj yerinin akış yukarısı...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

olan
atık
deşarj
arıtma
biyolojik
tesisi


19. SAYFA ICERIGI

Şekil 2.3. 2. istasyonun genel görünümü
3. istasyonumuz Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi çıkışıdır. Diyarbakır Atıksu Arıtma Tesisi’ne gelen atıksular, mekanik arıtmadan sonra, doğrudan Dicle Nehri’ne deşarj edilmektedir.
Diyarbakır Atık Su Arıtma Tesisi biyolojik arıtım prosesini içermemekte ve bu nedenle deşarj noktası olan Dicle Nehri fiziksel ve kimyasal açıdan kirlenmekte, organik yük artmaktadır. Diyarbakır AAT için, alıcı ortam olan Dicle Nehrinin sınıflandırması hakkında ÇOB’dan görüş alınmıştır. ÇOB, alıcı ortamların sınıflandırılması hakkındaki 21 Mart 2008 tarihli görüş yazısında, normal su alanlarına yapılacak deşarjlar için, 50,000 ve üzerinde nüfusa sahip yerleşim alanlarında ikincil arıtmaya, azot giderimi ekleneceğini
9

İlgili Kaynaklarsingle.php