Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
DİCLE NEHRİ (DİYARBAKIR) KIYI BÖLGESİ ALGLERİ VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdulkadir TANRIKULU
Anabilim Dalı: Biyoloji Programı: Genel Biyoloji
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Vesile YILDIRIM Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 29.06.2010
TEMMUZ20102. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tuz Gölü çevresindeki bazı endemik halofit bitkilerin ekofizyolojisi - Sayfa 2
Gökçen BAYSAL FURTANA tarafından hazırlanan “TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ BAZI ENDEMİK HALOFİT BİTKİLERİN EKOFİZYOLOJİSİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Hayri DUMAN ………………………… (Tez Danışmanı) Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Rukiye TIPIRDAMAZ …………………………. (Tez Danışmanı) Biyoloji Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Biyoloj...
Klasea bornmuelleri (Azn.) bitkisinin biyolojik aktivitesinin incelenmesi - Sayfa 2
ZÜLFİNAZ BETÜL ÇELİK tarafından hazırlanan “KLASEA BORNMUELLERİ (AZN.) BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ” adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Leyla AÇIK Tez Danışmanı, Biyoloji Anabilim Dalı …............................. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. ...
Methyl parathion'un ratlarda hepatotoksik etkisi ve vitamin C ve vitamin E'nin koruyucu rolü - Sayfa 2
i Meltem UZUNHİSARCIKLI tarafından hazırlanan METHYL PARATHION’UN RATLARDA HEPATOTOKSİK ETKİSİ VE VİTAMİN C VE VİTAMİN E’NİN KORUYUCU ROLÜ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Yusuf KALENDER Tez Danışmanı, Biyoloji Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Biyoloji Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. ...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anabilim
bilimleri
enstitüsü
biyoloji
tezi
tarih


2. SAYFA ICERIGI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
DİCLE NEHRİ (DİYARBAKIR) KIYI BÖLGESİ ALGLERİ VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdulkadir TANRIKULU
Anabilim Dalı: Biyoloji Programı: Genel Biyoloji
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Vesile YILDIRIM Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 29.06.2010
TEMMUZ2010

İlgili Kaynaklarsingle.php