Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
belirtmiştir. Buna ek olarak, belirtilen sınıflandırmaların minimum standartlar olduğu ve belediyelerin daha yüksek standartlar ve arıtma düzeylerine karar verebilecekleri açıktır. Diyarbakırdaki AAT, mevcut durumda fiziksel arıtım yapmaktadır.
Söz konusu tesis, Diyarbakır Şehir Merkezinin yaklaşık 4 km güneyinde, eski Mardin yolu üzerinde, merkeze bağlı Çarıklı (Çaruği) Köyü sınırları içerisinde yaklaşık 20 ha bir alan üzerinde kurulmuştur. Doğusunda kalan Dicle Nehri kıyısında, kuzeybatı yönünde kalan Tekel İçki Fabrikasına komşu ve batısındaki DDY Hattına paralel bir konuma sahiptir.
Şekil 2.4. 3. istasyonun genel görünümü 1020. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Diyarbakır Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan konut yapılarındaki cephelerin imaj, kimlik, anlam boyutunda değerlendirilmesi - Sayfa 46
36 1970’lerin başından itibaren kentteki birçok yer mevzi imar planlarıyla yerleşmeye açılmıştır. Bölgede yüksek rant oluşumu, kira gelirlerinin artması, banka kredilerinin sağladığı kolaylıklar, ticaretin doğurduğu yüksek gelir gurubu, büyük toprak sahiplerinin kentte oturma eğilimlerinin hızlanması gibi nedenlerle önemli bölgeler beton yığınları haline gelmiştir. Diyarbakır, Ankara ve İstanbul ...
Türkiye'de büyükşehir statüsünde bazı kentlerde sosyal donatım alanlarının durumu ve planlama ile ilişkileri - Sayfa 66
Sosyal donatım grubunda olmamakla birlikte, kent merkezini tanımlayan ticaret tesisleri, kale içinde yoğunlaşmış olup, kale komşuluğundaki geniş yol aksları üzerinde de toplu halde yayılmıştır. Kentteki ana ticaret merkezlerinden, geleneksel ticaret merkezi sur içinde Gazi Caddesi'nde, modem ticaret merkezi sur kapısı olan Dağ Kapı'daki, Dört Yol mevkiindedir. Yönetim tesisleri, Elazığ Caddesi ve ...
Diyarbakır ili Ergani ilçesi halk kültürü araştırması - Sayfa 17
4 Diyarbakır iline bağlı bir sancak olmuştur. Uzun zamanlar sancak beyliği olarak kalan Ergani, 1846 yılında sancak beyliğinin Maden’e nakledilmesi üzerine nakliye merkezine dönmüştür. Maden kasabasına ‘Osmaniye’ adıyla bir nahiye olarak bağlanan ve yeni Ergani adıyla anılan kasaba; Adana’daki Cebelibereket’in yani adı, Osmaniye ile posta ve yazışmalarda karışıklığa yol açtığı için sancak merkezi...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

diyarbakır
alan
kalan
yaklaşık
üzerinde
şehir


20. SAYFA ICERIGI

belirtmiştir. Buna ek olarak, belirtilen sınıflandırmaların minimum standartlar olduğu ve belediyelerin daha yüksek standartlar ve arıtma düzeylerine karar verebilecekleri açıktır. Diyarbakırdaki AAT, mevcut durumda fiziksel arıtım yapmaktadır.
Söz konusu tesis, Diyarbakır Şehir Merkezinin yaklaşık 4 km güneyinde, eski Mardin yolu üzerinde, merkeze bağlı Çarıklı (Çaruği) Köyü sınırları içerisinde yaklaşık 20 ha bir alan üzerinde kurulmuştur. Doğusunda kalan Dicle Nehri kıyısında, kuzeybatı yönünde kalan Tekel İçki Fabrikasına komşu ve batısındaki DDY Hattına paralel bir konuma sahiptir.
Şekil 2.4. 3. istasyonun genel görünümü 10

İlgili Kaynaklarsingle.php