Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
4. istasyon yani son çalışma alanımız ise 3. istasyonun yaklaşık 500 m kadar ilerisindedir. Kıyı genelde bataklık ve ortam kötü kokuludur.
Şekil 2.5. 4. istasyonun genel görünümü 2.3. Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin İncelenmesi
Dicle Nehrinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelemek amacı ile Eylül 2008 Ağustos 2009 tarihleri arasında, seçilen 4 istasyonda arazide ve laboratuvarda su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen, toplam sertlik, kalsiyum, elektriksel iletkenlik, nitrit, nitrat, fosfat ve magnezyum ölçümleri ve analizleri yapılmıştır.
1121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Nasturtium officinale r. br. (su teresi)'nin bazı kimyasal bileşenlerinin mevsimsel değişimleri üzerine bir çalışma - Sayfa 7
Ü 3.2.4.3. OrganikMaddeTayini..................... .. ..................................................... 29 3.2.5. Araştırma İstasyonlarının Toprak Analizleri.......................... ...... ... ...... .... 29 3.2.6. Nasturtium officinale'nin. Kimyasal Analizleri.......................................... 29 3.2.6. l. Su Miktarı Tayini..............................................................
Uluabat göl sedimentinde bazı kimyasal parametrelerin belirlenerek mevsimsel değişimlerin incelenmesi - Sayfa 10
vii ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa No Çizelge 1.1. Kirletilmiş Sedimentlerdeki Ağır Metal Konsantrasyonları için U.S. EPA’ nın Maksimum Kirletici Seviyeleri...................................................................................6 Çizelge 2. 1. Sediment örneklerinin özellikleri...............................................................19 Çizelge 2. 2. Göl sedimentlerindeki el...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istasyon
kimyasal
fiziksel
istasyonda
genel
özelliklerin


21. SAYFA ICERIGI

4. istasyon yani son çalışma alanımız ise 3. istasyonun yaklaşık 500 m kadar ilerisindedir. Kıyı genelde bataklık ve ortam kötü kokuludur.
Şekil 2.5. 4. istasyonun genel görünümü 2.3. Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerin İncelenmesi
Dicle Nehrinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelemek amacı ile Eylül 2008 Ağustos 2009 tarihleri arasında, seçilen 4 istasyonda arazide ve laboratuvarda su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen, toplam sertlik, kalsiyum, elektriksel iletkenlik, nitrit, nitrat, fosfat ve magnezyum ölçümleri ve analizleri yapılmıştır.
11

İlgili Kaynaklarsingle.php