Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Elektriksel iletkenlik ve pH, taşınabilir Hana HI 9812 Ph/EC/TDS metre; çözünmüş oksijen ve yüzey suyu sıcaklığı ise taşınabilir Lutron DO5511 dijital oksijen metre kullanılarak yerinde ölçülmüştür.
Nitrit, nitrat ve fosfat değerleri Nova 60 Merck Spectro Quant cihazı ile ölçülmüştür.
Toplam sertlik, kalsiyum ve magnezyum ölçümleri de, EDTA metodu kullanılarak yapılmıştır (Franson, 1985).
2.4. Alglerin İncelenmesi
2.4.1. Epilitik Alglerin Toplanması ve İncelenmesi
Su içerisinde taş ve kayalar üzerine tutunarak yaşayan algler “epilitik algler” olarak ifade edilirler. Dicle Nehrindeki epilitik algleri toplamak amacıyla nehirden toplanan küçük taş örnekleri cam kavanoz içerisindeki saf suda yıkanmış, ayrıca büyük kayalar üzerinde yaşayan epilitik alg örnekleri de küçük bir çakı kullanılarak kazıma suretiyle alınıp yine bu kavanozlar içerisine konulmuştur. Laboratuara getirilen ve epilitik algleri içerisinde bulunduran kavanozlara I.K.I. damlatılarak alglerin boyanıp çökmeleri sağlanmıştır. Daha sonra kavanozlardaki fazla su dökülerek altta kalan kısımdan bir damla örnek alınmış ve %40’lık gliserin ile geçici preparatları yapılarak diyatomeler haricindeki epilitik alglerin teşhisleri yapılarak incelenmiştir.
2.4.2. Epipelik Alglerin Toplanması ve İncelenmesi
Epipelik algler Eylül 2008 – Ağustos 2009 tarihleri arasında 1 cm çapında 100 cm uzunluğunda cam borular kullanılarak Dicle Nehrinden seçilen 4 istasyondan toplanmıştır. Epipelik alg örnekleri toplanırken cam borunun üst ucu baş parmak ile kapatılmak sureli ile su içine daldırılmıştır. Cam boru su zeminine değdikten sonra borunun üst kısmındaki baş parmak borudan kaldırılarak çamurlu suyun borunun içerisine girmesi sağlanmıştır. Daha sonra parmak ile tekrar kapatılan boru sudan çıkarılarak içinde bentik algleri ihtiva eden çamurlu su örneği cam kavanozlar içerisine boşaltılmıştır. Bu işleme kavanozların 2/3′ ü çamurlu su ile doluncaya kadar devam edilmiştir.
1222. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 19
Epifitik alglerin incelenmesi için, makrofitler su içinden en az sarsılacak şekilde çıkartılarak, steril naylon poşetler içerisine koyulmuştur. Epifitik alg örnekleri makrofitlerin gövde ve yaprakları üzerinden sıyırma ve saf su ile yıkama yapmak suretiyle ayrı ayrı alınmıştır. 2.4.2. Epilitik Alglerin Toplanması ve İncelenmesi Taşlar üzerinde yaşayan algleri (epilitik) incelemek için, her örnek ...
Kızık gölü (Çamlıbel-Tokat) bentik alg florası - Sayfa 19
8 3. MATERYAL VE METOT Kızık Gölü’nün (Çamlıbel - Tokat) Bentik Alg florası ve göl suyunun bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri Ekim 2008-Eylül 2009 tarihleri arasında, belirlenen üç farklı istasyonundan çamurlardan (epipelik), bitkilerden (epifitik) ve taşlardan (epilitik) olmak üzere ayda bir alınan örneklerde incelenmiştir. 3.1 Fiziksel ve Kimyasal Analizler Kızık Gölü’nde yaptığımız araşt...
Cip baraj gölü (Elazığ) kıyı bölgesi algleri - Sayfa 24
2.3 Bentik Alglerin Toplanması Cip baraj gölü kıyı bölgesi algleri Nisan 2011 - Mart 2012 tarihleri arasında yaklaşık bir yıl süresince 15 günde bir alınan örneklerde araştırılmıştır. Bentik örnekler, örnekler 1 cm. çapında 100cm. uzunluğun da silindir şeklinde iki ucu açık bir cam boru kullanılarak plankton örnekleri de cam kavanozlar kullanılarak toplanmıştır. Genellikle, her defasında 5 istas...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

algler
üzerinde
epipelik
algleri
epilitik
içinde


22. SAYFA ICERIGI

Elektriksel iletkenlik ve pH, taşınabilir Hana HI 9812 Ph/EC/TDS metre; çözünmüş oksijen ve yüzey suyu sıcaklığı ise taşınabilir Lutron DO5511 dijital oksijen metre kullanılarak yerinde ölçülmüştür.
Nitrit, nitrat ve fosfat değerleri Nova 60 Merck Spectro Quant cihazı ile ölçülmüştür.
Toplam sertlik, kalsiyum ve magnezyum ölçümleri de, EDTA metodu kullanılarak yapılmıştır (Franson, 1985).
2.4. Alglerin İncelenmesi
2.4.1. Epilitik Alglerin Toplanması ve İncelenmesi
Su içerisinde taş ve kayalar üzerine tutunarak yaşayan algler “epilitik algler” olarak ifade edilirler. Dicle Nehrindeki epilitik algleri toplamak amacıyla nehirden toplanan küçük taş örnekleri cam kavanoz içerisindeki saf suda yıkanmış, ayrıca büyük kayalar üzerinde yaşayan epilitik alg örnekleri de küçük bir çakı kullanılarak kazıma suretiyle alınıp yine bu kavanozlar içerisine konulmuştur. Laboratuara getirilen ve epilitik algleri içerisinde bulunduran kavanozlara I.K.I. damlatılarak alglerin boyanıp çökmeleri sağlanmıştır. Daha sonra kavanozlardaki fazla su dökülerek altta kalan kısımdan bir damla örnek alınmış ve %40’lık gliserin ile geçici preparatları yapılarak diyatomeler haricindeki epilitik alglerin teşhisleri yapılarak incelenmiştir.
2.4.2. Epipelik Alglerin Toplanması ve İncelenmesi
Epipelik algler Eylül 2008 – Ağustos 2009 tarihleri arasında 1 cm çapında 100 cm uzunluğunda cam borular kullanılarak Dicle Nehrinden seçilen 4 istasyondan toplanmıştır. Epipelik alg örnekleri toplanırken cam borunun üst ucu baş parmak ile kapatılmak sureli ile su içine daldırılmıştır. Cam boru su zeminine değdikten sonra borunun üst kısmındaki baş parmak borudan kaldırılarak çamurlu suyun borunun içerisine girmesi sağlanmıştır. Daha sonra parmak ile tekrar kapatılan boru sudan çıkarılarak içinde bentik algleri ihtiva eden çamurlu su örneği cam kavanozlar içerisine boşaltılmıştır. Bu işleme kavanozların 2/3′ ü çamurlu su ile doluncaya kadar devam edilmiştir.
12

İlgili Kaynaklarsingle.php