Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Çamurlu su ile doldurulan kavanozlar laboratuara getirilerek karanlık bir yerde çamurla beraber alglerin de kavanozun dibine çökmesi için bekletilmiştir. Daha sonra kavanoz içindeki fazla su dikkatlice dökülmüş ve geride kalan çamurlu su petri kutularına boşaltılmıştır. Petri kutuları çamurlu suyun çökelmesi için yine karanlık bir ortama alınmıştır. Daha sonra petri kutularındaki çamurun üzerinde kalan fazla su bir pipet ile dikkatlice alınmış ve çamurun üzerine bir parça tülbent yerleştirilerek petri kutuları aydınlık bir ortama konulmuş ve ertesi güne kadar bekletilmiştir. Geçen bu süre içerisinde çamur içindeki algler fototaksi özellikleriyle çamur yüzeyine çıkarak tülbentlere yapışmıştır (Round, 1953). Bu tülbent parçaları çamur üzerinden dikkatlice kaldırılarak bir beher içerisinde saf su ile yıkanmıştır. Beher içerisine 2 damla I.K.I. damlatılarak alglerin boyanıp beherin dibine çökmesi sağlanmıştır. Beherin üst kısmındaki fazla su dökülerek altta kalan kısımdan bir damla örnek alınmış ve % 40’lık gliserinle geçici preparatları hazırlanarak diyatomeler dışındaki alglerin teşhisleri yapılmıştır. Diyatomeler ise hazırlanan sürekli preparatlarda teşhis edilmiştir.
2.4.3. Sürekli Preparatların Hazırlanması ve İncelenmesi
Epipelik ve epilitik örneklerdeki diyatomeler dışındaki alglerin teşhisleri ve sayımları geçici preparatlarda yapılırken diyatomelerin teşhis edilmeleri için ise okside işlemi yapılmıştır. Bu amaçla içerisinde epipelik ve epilitik alg örnekleri ihtiva eden su örnekleri ayrı ayrı beherler içerisine alınmıştır. Bu örneklere ayrı ayrı eşit hacimde (10 ml) sülfürik asit ve nitrik asit (H2SO4 + HNO3) ilave edilmiştir. Daha sonra bir ısı tablasında 15 dakika süre ile 120 0C kaynatılan örneklerdeki diyatome hücrelerinin içindeki organik maddelerin oksidasyonu gerçekleştirilmiş ve beher içerisinde sadece silisyumdan oluşan diyatome kabukları kalmıştır. Diyatome kabuklarının içinde bulunduğu asitli ortamın asitliğini giderebilmek için beher içindeki asitli sıvı kısmı dökülmüş ve beherin altında kalan diyatome kabuklarının üzerine saf su ilave edilmiştir. Diyatome kabuklarının beherin altına çökmesi beklenmiş ve tekrar üstteki asitli kısım dökülmüş ve üzerine tekrar saf su ilave edilmiştir. Bu işleme ortam nötr olana kadar devam edilmiştir (Franson, 1985).
Diyatome kabuklarını içinde bulunduran nötr ortamdan bir damla sulu örnek alınarak lamel üzerine damlatılmış ve oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Daha sonra lameller bir pens ile kaldırılarak önceden üzerine bir damla Kanada Balzamı damlatılan lam üzerine ters çevrilerek kapatılmıştır. Hazırlanan sürekli preparatlardaki epipelik ve epilitik
1323. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Cip baraj gölü (Elazığ) kıyı bölgesi algleri - Sayfa 25
Her istasyon için hazırlanan petriler üzerine çamuru kaplayacak biçimde temiz bir tülbentle örtülmüştür. Petri kutusunda temiz bir tülbentle örtülen çamur örneğindeki alglerin ışığa yönelimini sağlamak için, petri kutuları laboratuarda ışık alan bir yere taşınmıştır. Petri kutuları ışık alan yerde 24 saat bekletilmiştir. Bir gün sonra petrilerden alınan tülbentler bir beher içerisinde yıkanarak ça...
Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 19
Epifitik alglerin incelenmesi için, makrofitler su içinden en az sarsılacak şekilde çıkartılarak, steril naylon poşetler içerisine koyulmuştur. Epifitik alg örnekleri makrofitlerin gövde ve yaprakları üzerinden sıyırma ve saf su ile yıkama yapmak suretiyle ayrı ayrı alınmıştır. 2.4.2. Epilitik Alglerin Toplanması ve İncelenmesi Taşlar üzerinde yaşayan algleri (epilitik) incelemek için, her örnek ...
Batman çayı'nın algleri ve mevsimsel değişimleri - Sayfa 23
çubuğun üst ucu başparmak ile kapatılmak suretiyle su içine daldırılmış ve su zemine değdikten sonra borunun üst kısmındaki başparmak cam çubuktan kaldırılarak çamurlu suyun cam çubuğun içine girmesi için sediman üzerinde hafifçe gezdirilmiştir. Cam çubuk sediman su karışımı ile dolduktan sonra çubuğun üst ucu parmak ucu ile kapatılarak cam su içinden çıkarılmış ve cam kavanozlara alınmıştır. Labo...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üzerinde
örnekleri
alglerin
kaldırılarak
algler
eden


23. SAYFA ICERIGI

Çamurlu su ile doldurulan kavanozlar laboratuara getirilerek karanlık bir yerde çamurla beraber alglerin de kavanozun dibine çökmesi için bekletilmiştir. Daha sonra kavanoz içindeki fazla su dikkatlice dökülmüş ve geride kalan çamurlu su petri kutularına boşaltılmıştır. Petri kutuları çamurlu suyun çökelmesi için yine karanlık bir ortama alınmıştır. Daha sonra petri kutularındaki çamurun üzerinde kalan fazla su bir pipet ile dikkatlice alınmış ve çamurun üzerine bir parça tülbent yerleştirilerek petri kutuları aydınlık bir ortama konulmuş ve ertesi güne kadar bekletilmiştir. Geçen bu süre içerisinde çamur içindeki algler fototaksi özellikleriyle çamur yüzeyine çıkarak tülbentlere yapışmıştır (Round, 1953). Bu tülbent parçaları çamur üzerinden dikkatlice kaldırılarak bir beher içerisinde saf su ile yıkanmıştır. Beher içerisine 2 damla I.K.I. damlatılarak alglerin boyanıp beherin dibine çökmesi sağlanmıştır. Beherin üst kısmındaki fazla su dökülerek altta kalan kısımdan bir damla örnek alınmış ve % 40’lık gliserinle geçici preparatları hazırlanarak diyatomeler dışındaki alglerin teşhisleri yapılmıştır. Diyatomeler ise hazırlanan sürekli preparatlarda teşhis edilmiştir.
2.4.3. Sürekli Preparatların Hazırlanması ve İncelenmesi
Epipelik ve epilitik örneklerdeki diyatomeler dışındaki alglerin teşhisleri ve sayımları geçici preparatlarda yapılırken diyatomelerin teşhis edilmeleri için ise okside işlemi yapılmıştır. Bu amaçla içerisinde epipelik ve epilitik alg örnekleri ihtiva eden su örnekleri ayrı ayrı beherler içerisine alınmıştır. Bu örneklere ayrı ayrı eşit hacimde (10 ml) sülfürik asit ve nitrik asit (H2SO4 + HNO3) ilave edilmiştir. Daha sonra bir ısı tablasında 15 dakika süre ile 120 0C kaynatılan örneklerdeki diyatome hücrelerinin içindeki organik maddelerin oksidasyonu gerçekleştirilmiş ve beher içerisinde sadece silisyumdan oluşan diyatome kabukları kalmıştır. Diyatome kabuklarının içinde bulunduğu asitli ortamın asitliğini giderebilmek için beher içindeki asitli sıvı kısmı dökülmüş ve beherin altında kalan diyatome kabuklarının üzerine saf su ilave edilmiştir. Diyatome kabuklarının beherin altına çökmesi beklenmiş ve tekrar üstteki asitli kısım dökülmüş ve üzerine tekrar saf su ilave edilmiştir. Bu işleme ortam nötr olana kadar devam edilmiştir (Franson, 1985).
Diyatome kabuklarını içinde bulunduran nötr ortamdan bir damla sulu örnek alınarak lamel üzerine damlatılmış ve oda sıcaklığında kurumaya bırakılmıştır. Daha sonra lameller bir pens ile kaldırılarak önceden üzerine bir damla Kanada Balzamı damlatılan lam üzerine ters çevrilerek kapatılmıştır. Hazırlanan sürekli preparatlardaki epipelik ve epilitik
13

İlgili Kaynaklarsingle.php