Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
diyatomeler xl500 büyütmeli Nikon marka mikroskopta incelenerek teşhis edilmiş ve diyatomelerin bulunuş sıklıkları hesaplanmıştır (Kocataş, 1992).
Dicle Nehrinde tespit edilen alglerin teşhisleri, Prescott (1973), Kramer, LangeBertalot (1986, 1988, 1991a,b) ve Patrick ve Raimer (1966, 1975)dan faydalanılarak yapılmıştır.
Diyatomelerin sayımları ise nispi yoğunluk sistemine göre yapılmış ve sonuçlar % birey olarak verilmiştir.
Bireyler ortamda değişik şekillerde dağılım gösterirler. Bir türün araştırma bölgesinde bulunma yüzdesi, o canlının sıklığını verir. Belirli bir sahada birden fazla örnekleme yapıldığında, bir türe ait bireylere her zaman rastlama olasılığı yoktur. Rastlanan örnekleme sayısının tüm örnekleme sayısına oranının yüzdesi o türün sıklık derecesini verir (Kocataş, 1992):
Bir kommünitede bulunan türler sıklık bakımından 5 grupta incelenebilir (Kocataş, 1992):

Türlerin Sıklık Yüzdesi % % 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100

Yoğunluk Nadir bulunan türler Seyrek bulunan türler Genellikle bulunan türler Çoğunlukla bulunan türler Devamlı bulunan türler

Nispi yoğunluk, birim alan veya hacimdeki birey sayısını gösterir. Birim alan veya hacim incelenen türün boyuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle yoğunluk ölçümlerinde dikkatli olmak gerekir (Kocataş, 1992).

Nispi Yoğunluk (Nd)=

NA x 100
N

NA = A türünün toplam birey sayısı N = Tüm türlerin birey sayısı formülünden yararlanılarak hesaplanmıştır.

1424. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 22
% 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100 Nadir bulunan türler Seyrek bulunan türler Genellikle bulunan türler Çoğunlukla bulunan türler Devamlı bulunan türler Nispi yoğunluk ise, birim alan veya hacimdeki birey sayısını gösterir. Birim alan veya hacim incelenen türün boyuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle yoğunluk ölçümlerinde dikkatli olmak gerekir (Kocataş, 1992). NA Nispi yoğunluk ...
Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 21
değiştirmesini izlemek ve karşılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu amaçla geliştirilen indekste, bireylerin hepsi aynı türdense en düşük, hepsi farklı türdense en yüksek sayısal değere ulaşır. Tür çeşitliliğinin belirlenmesinde kullanılan Shannon Weaver Çeşitlilik İndeksi; Çeşitlilik (H’)= -Σ Pi Log Pi (2.1) Pi=Bir taksona bağlı birey sayısı / tüm taksondaki toplam birey sayısı ...
Çukurca dere ve Isparta deresi'nin su kalitesinin makrozoobentik organizmalara göre belirlenmesi - Sayfa 45
3.2.5.İstatistiksel Metotlar 3.2.5.1. Baskınlık Analizi Bir tür, kommunitenin öteki türleri üzerinde nispi bir denetim yeteneğine sahipse bu türe dominant tür veya baskın tür denir. Dominant organizma türü kommunitenin en belirgin organizmasıdır. Baskınlık bir türe ait birey sayısı ile tüm türlere ait toplam birey sayısı arasındaki oranın % anlatımıdır. Baskınlık analizinin formülü (Kocataş, 199...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

türler
sayısı
türün
kocataş
sayısını
sıklık


24. SAYFA ICERIGI

diyatomeler xl500 büyütmeli Nikon marka mikroskopta incelenerek teşhis edilmiş ve diyatomelerin bulunuş sıklıkları hesaplanmıştır (Kocataş, 1992).
Dicle Nehrinde tespit edilen alglerin teşhisleri, Prescott (1973), Kramer, LangeBertalot (1986, 1988, 1991a,b) ve Patrick ve Raimer (1966, 1975)dan faydalanılarak yapılmıştır.
Diyatomelerin sayımları ise nispi yoğunluk sistemine göre yapılmış ve sonuçlar % birey olarak verilmiştir.
Bireyler ortamda değişik şekillerde dağılım gösterirler. Bir türün araştırma bölgesinde bulunma yüzdesi, o canlının sıklığını verir. Belirli bir sahada birden fazla örnekleme yapıldığında, bir türe ait bireylere her zaman rastlama olasılığı yoktur. Rastlanan örnekleme sayısının tüm örnekleme sayısına oranının yüzdesi o türün sıklık derecesini verir (Kocataş, 1992):
Bir kommünitede bulunan türler sıklık bakımından 5 grupta incelenebilir (Kocataş, 1992):

Türlerin Sıklık Yüzdesi % % 1-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81-100

Yoğunluk Nadir bulunan türler Seyrek bulunan türler Genellikle bulunan türler Çoğunlukla bulunan türler Devamlı bulunan türler

Nispi yoğunluk, birim alan veya hacimdeki birey sayısını gösterir. Birim alan veya hacim incelenen türün boyuna bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle yoğunluk ölçümlerinde dikkatli olmak gerekir (Kocataş, 1992).

Nispi Yoğunluk (Nd)=

NA x 100
N

NA = A türünün toplam birey sayısı N = Tüm türlerin birey sayısı formülünden yararlanılarak hesaplanmıştır.

14

İlgili Kaynaklarsingle.php