Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
3. BULGULAR
3.1. Fiziksel ve Kimyasal Bulgular
Dicle Nehrinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelemek amacı ile Eylül 2008 Ağustos 2009 tarihleri arasında, seçilen 4 istasyonda arazide ve laboratuvarda su sıcaklığı, elektriksel iletkenlik, pH, çözünmüş oksijen, toplam sertlik, kalsiyum, magnezyum, nitrit, nitrat, fosfat ölçümleri ve analizleri yapılmıştır.
3.1.1. Su Sıcaklığı ( oC )
Dicle Nehrinde kaydedilen su sıcaklığı, hava sıcaklığındaki değişmeye bağlı olarak artış veya azalış göstermiştir. Temmuz (2009) ayında 24C ile maksimum seviyeye ulaşmıştır. Bu aydan itibaren hava sıcaklığına paralel olarak azalan su sıcaklığı Ocak (2009) ayında 3C olarak minimum seviyede tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4). İlkbahar ve yaz aylarında hava sıcaklığının artmasıyla birlikte su sıcaklığı da artmaya başlamıştır.
3.1.2. Elektriksel İletkenlik ( mhos/cm )
Dicle Nehrinden alınan su örneklerinde, 12 ay boyunca kaydedilen Elektriksel iletkenlik verilerinde;
Elektriksel iletkenlik, Aralık ayında 1. İstasyonda 281 mhos/cm ile minimum, Eylül ayında 3. istasyonda ise 680 mhos/cm ile de maksimum olarak tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4).
3.1.3. pH Değeri
Dicle Nehrindeki 12 aylık çalışma süresince pH 7,43 ile 9,1 arasında değişim göstermiştir (Tablo 3.1-3.4). Örnek alma süresince tespit edilen pH değerlerinde dikkate değer bir mevsimsel değişim gözlenmemiştir.25. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Göller bölgesindeki bazı su kaynaklarında bulunan toksik siyanobakteri türlerinin tanımlanması ve toksin seviyelerinin belirlenmesi - Sayfa 75
0,050–1500 (mS/cm) olarak belirlenmiştir (Tebbutt, 1984). Kovada gölü istasyonlarında 2004 yılında ortalama elektriksel iletkenlik 360±11,7 µmhos/cm ve 2005 yılında 357± 20,17 µmhos/cm olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4.21, 4.22). Elektirksel iletkenlik, 2004 yılında, pH (p<0,01), sıcaklık (p<0,01) ve çözünmüş oksijen (p<0,01) ile negatif korelasyon göstermiştir. İki yıla ait değerler karşılaştır...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

değer
maksimum
minimum
istasyonda
değişim
ayında


25. SAYFA ICERIGI

3. BULGULAR
3.1. Fiziksel ve Kimyasal Bulgular
Dicle Nehrinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelemek amacı ile Eylül 2008 Ağustos 2009 tarihleri arasında, seçilen 4 istasyonda arazide ve laboratuvarda su sıcaklığı, elektriksel iletkenlik, pH, çözünmüş oksijen, toplam sertlik, kalsiyum, magnezyum, nitrit, nitrat, fosfat ölçümleri ve analizleri yapılmıştır.
3.1.1. Su Sıcaklığı ( oC )
Dicle Nehrinde kaydedilen su sıcaklığı, hava sıcaklığındaki değişmeye bağlı olarak artış veya azalış göstermiştir. Temmuz (2009) ayında 24C ile maksimum seviyeye ulaşmıştır. Bu aydan itibaren hava sıcaklığına paralel olarak azalan su sıcaklığı Ocak (2009) ayında 3C olarak minimum seviyede tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4). İlkbahar ve yaz aylarında hava sıcaklığının artmasıyla birlikte su sıcaklığı da artmaya başlamıştır.
3.1.2. Elektriksel İletkenlik ( mhos/cm )
Dicle Nehrinden alınan su örneklerinde, 12 ay boyunca kaydedilen Elektriksel iletkenlik verilerinde;
Elektriksel iletkenlik, Aralık ayında 1. İstasyonda 281 mhos/cm ile minimum, Eylül ayında 3. istasyonda ise 680 mhos/cm ile de maksimum olarak tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4).
3.1.3. pH Değeri
Dicle Nehrindeki 12 aylık çalışma süresince pH 7,43 ile 9,1 arasında değişim göstermiştir (Tablo 3.1-3.4). Örnek alma süresince tespit edilen pH değerlerinde dikkate değer bir mevsimsel değişim gözlenmemiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php