Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
3.1.4. Çözünmüş Oksijen Miktarı ( O2 – mg/L )
Araştırma süresince Dicle Nehrinde çözünmüş oksijen; Şubat ayında 1. İstasyonda 12,9 mg/L-1 ile çalışma süresince kaydedilen maksimum değerine ulaşmıştır.
Haziran ayında 3. İstasyonda ise çözünmüş oksijen 5,1 mg/L-1 ile minimum değerde tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4).
3.1.5. Toplam Sertliğin Mevsimsel Değişimi
Dicle Nehrinde yapılan 12 aylık çalışma süresince toplam sertlik, Aralık ayında 4. istasyonda 279 mg/L-1 ile maksimum, Mayıs ayında 2. istasyonda ise 156,5 mg/L-1 ile minimum düzeyde tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4).
3.1.6. Kalsiyum (Ca++) Miktarı
Dicle Nehrinden alınan su örneklerinde kalsiyum, Haziran ayında 4. istasyonda 18,2 mg/L-1 ile minimum, Eylül ayında 2. istasyonda ise 61,8 mg/L-1 ile maksimum olarak ölçülmüştür (Tablo 3.1-3.4).
Kalsiyum aylara göre düzenli artış ve azalışlar göstermiştir.
3.1.7. Magnezyum (Mg++) Miktarı
Dicle Nehrinden alınan su örneklerinde magnezyum, Eylül ayında 4. istasyonda 35 mg/L-1 ile maksimum, Şubat ayında 2. istasyonda ise 12,15 mg/L-1 ile minimum olarak tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4).
Magnezyum mevsimlere bağlı olarak düzenli bir değişim göstermemiştir.
3.1.8. Nitrit Azotu ( NO2 – N mg/L )
Dicle Nehrinden alınan su örneklerinde, 12 ay boyunca kaydedilen Nitrit verilerinde;
Nitrit, Nisan ayında 2. istasyonda 0.004 mg/L-1 ile minimum, Mayıs ayında 1. istasyonda ise 1,7 mg/L-1 ile de maksimum olarak tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4).
1626. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Murat nehrinin Palu ilçesi ve Gülüşkür bölgeleri arasında kalan kısmının su kalitesi ve bentik diyatomeleri - Sayfa 36
3. BULGULAR Bu araştırmada Murat Nehri üzerinde belirlenen istasyonlarda, suda belirlenen bazı fiziksel ve kimyasal parametreler ile epilitik ve planktonik diyatomelere ait veriler değerlendirilmiştir. 3.1. Murat Nehri Suyunun Bazı Fizikokimyasal Özellikleri Araştırma süresince Murat Nehri‟nde yüzey su sıcaklığı, pH, çözünmüş oksijen, toplam sertlik, elektriksel iletkenlik, alkalinite, nitrit, ...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

magnezyum
edilmiştir
istasyonda
kalsiyum
toplam
dicle


26. SAYFA ICERIGI

3.1.4. Çözünmüş Oksijen Miktarı ( O2 – mg/L )
Araştırma süresince Dicle Nehrinde çözünmüş oksijen; Şubat ayında 1. İstasyonda 12,9 mg/L-1 ile çalışma süresince kaydedilen maksimum değerine ulaşmıştır.
Haziran ayında 3. İstasyonda ise çözünmüş oksijen 5,1 mg/L-1 ile minimum değerde tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4).
3.1.5. Toplam Sertliğin Mevsimsel Değişimi
Dicle Nehrinde yapılan 12 aylık çalışma süresince toplam sertlik, Aralık ayında 4. istasyonda 279 mg/L-1 ile maksimum, Mayıs ayında 2. istasyonda ise 156,5 mg/L-1 ile minimum düzeyde tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4).
3.1.6. Kalsiyum (Ca++) Miktarı
Dicle Nehrinden alınan su örneklerinde kalsiyum, Haziran ayında 4. istasyonda 18,2 mg/L-1 ile minimum, Eylül ayında 2. istasyonda ise 61,8 mg/L-1 ile maksimum olarak ölçülmüştür (Tablo 3.1-3.4).
Kalsiyum aylara göre düzenli artış ve azalışlar göstermiştir.
3.1.7. Magnezyum (Mg++) Miktarı
Dicle Nehrinden alınan su örneklerinde magnezyum, Eylül ayında 4. istasyonda 35 mg/L-1 ile maksimum, Şubat ayında 2. istasyonda ise 12,15 mg/L-1 ile minimum olarak tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4).
Magnezyum mevsimlere bağlı olarak düzenli bir değişim göstermemiştir.
3.1.8. Nitrit Azotu ( NO2 – N mg/L )
Dicle Nehrinden alınan su örneklerinde, 12 ay boyunca kaydedilen Nitrit verilerinde;
Nitrit, Nisan ayında 2. istasyonda 0.004 mg/L-1 ile minimum, Mayıs ayında 1. istasyonda ise 1,7 mg/L-1 ile de maksimum olarak tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4).
16

İlgili Kaynaklarsingle.php