Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
3.1.9. Nitrat Azotu ( NO3 – N mg/L ) Araştırma süresince Dicle Nehrinden alınan su örneklerinde nitrat, Nisan ayında 1.
istasyonda 0,1 mg/L-1 değeri ile minimum, Eylül ayında 4. istasyonda da 3,3 mg/L-1 ile maksimum değerde tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4). 3.1.10. Fosfat Miktarı
Dicle Nehrinden alınan su örneklerinde 12 ay boyunca kaydedilen Fosfat verilerinde;
Fosfat, Aralık ayında 1. istasyonda 1,1 mg/L-1 ile minimum, Ağustos ayında 2. istasyonda ise 7,8 mg/L-1 ile de maksimum olarak tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4).
1727. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Manyas kuş gölü fitoplankton komunite yapısı - Sayfa 28
3. BULGULAR 3.1 Manyas Kuş Gölii'ntin Su Sıcaklığı, Nitrat ve Fosfat Değerleri 3.1.1 Su Sıcaklığı m.I., Il., ve IV. İstasyonlarda kaydedilen su sıcaklığı Şubat ayından itibaren Ağustos ayına kadar hava sıcaklığına paralel olarak sürekli artma gösterirken, Ağustos ayından itibaren Aralık ayına kadar azalma gösterdi. Maksimum su sıcaklığı Ağustos ayında 29 °C olarak, minimum su sıcaklığı Şubat a...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istasyonda
ayında
edilmiştir
nitrat
tespit
maksimum


27. SAYFA ICERIGI

3.1.9. Nitrat Azotu ( NO3 – N mg/L ) Araştırma süresince Dicle Nehrinden alınan su örneklerinde nitrat, Nisan ayında 1.
istasyonda 0,1 mg/L-1 değeri ile minimum, Eylül ayında 4. istasyonda da 3,3 mg/L-1 ile maksimum değerde tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4). 3.1.10. Fosfat Miktarı
Dicle Nehrinden alınan su örneklerinde 12 ay boyunca kaydedilen Fosfat verilerinde;
Fosfat, Aralık ayında 1. istasyonda 1,1 mg/L-1 ile minimum, Ağustos ayında 2. istasyonda ise 7,8 mg/L-1 ile de maksimum olarak tespit edilmiştir (Tablo 3.1-3.4).
17

İlgili Kaynaklarsingle.php