Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Tablo 3.2. 2. istasyonda yüzey sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri

Aylar Ocak

Su sıcaklığı ( 0C ) pH E.İletkenlik mhos/cm Çözünmüş oksijen mg/L Toplam sertlik mg/L Ca++ mg/L Mg++ mg/L NO2

3 8,4

340

9,4 192 35,8 15 0,019

Şubat

4 8,3

321

8 165 46 12,15 0,036

Mart

6 8,35

330

7,3

162,2

38,6 17,73 0,038

Nisan

9 8,4

327

7,4

163,5

33,6 19,32 0,004

Mayıs 14 8,5

319

8,8

156,5

30 19,8 0,011

Haziran

19

8,2

310

8,88 168 26,6 23,4 0,021

Temmuz

24

8,2

334

6,71

170,5

32,8 21,5 0,015

Ağustos

23

7,92

407

7,88

199,5

35,8 26,7 0,1

Eylül 20 8

514

8,6 236 61,8 26,2 0,323

Ekim

15 8,2

371

8,46 217 49,4 22,7 0,009

Kasım 10 8,4

455

8,56

198,5

48 19,1 0,065

Aralık 9 8,3

390

9,5

204,5

38,6 19,8 0,06

NO3 0,7 0,6 0,8 0,5 1,4 2,1 2,3 2,9 0,5 0,9 0,4 0,8

Fosfat 2,3 2,1 2,5 1,8 2,7 3,3 5,6 7,8 1,8 2,6 5,2 1,3

1929. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İklim kavramı, GAP üzerine uygulanması ve kalkınma - Sayfa 346
317 Ceylanpınar'a ait ortalama düşük sıcaklıklar (°C) (1%0-2000) Yıl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ort 1960 2,5 2,0 4,1 9,3 15,l 17,7 21,1 19,9 15,9 9,7 6,8 2,8 10,6 1961 1,2 1,6 2,6 9,1 13,4 17,8 20,9 21,0 12,4 9,3 5,7 4,7 10,0 1962 2,6 3,0 5,1 7,5 13,8 18,6 21,7 21,3 15,3 10,7 6,3 4,2 10,8 1963 4,6 4,5 2,7 9,0 12,1 16,9 20,0 21,2 16,2 11,4 4,2 1,4 10,4 1964 -6,4 1,7 5,6 5,3 10,1 18,1 20,5 18,4 1...
Bölgesel kalkınmada yöresel ürünlerin kullanımı: Divle tulum peyniri örneği - Sayfa 128
EK-4: Divle Yöresi İçin İndirgenmiş Aylık Sıcaklık Ortalamaları Yıllar 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Ort. AYLAR 12 -3,8 -2,2 0,3 -0,5 -1,1 -4,2 -5,9 -2,7 0,2 1 1,5 -5,3 1 1,4 3 456 2,2 7,8 12,5 17,8 5,2 7,6 10,6 17,1 0,9 8,6 12,2 16,4 1,9 8,2 13,1 16,1 4,2 6,6 14 17,4 0,5 9,8 14,6 18,5 4,2 10,5 9,5 16,9 7 ...
Doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme ve kalkınmaya etkileri: Panel data analizi - Sayfa 98
Tablo 21: Seçilmiş OECD Ülkelerinde Kişi Başı İhracat Büyüme Oranları Yıllar Avustralya Avusturya Kanada Danimarka Finlandiya Fransa Almanya Yunanistan İzlanda İrlanda İtalya Japonya Meksika Hollanda Yeni Zelanda Norveç Portekiz İspanya İsveç İsviçre Türkiye İngiltere ABD 1975 3,9 -2,4 -8,3 -1,4 -13,1 -1,7 -5,8 10,3 2,6 7,6 1,7 -1 2,3 -3 12,8 3,8 -15,6 -0,4 -9,3 -6,6 -8,6 -2,9 -0,6 19...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aylar
ocak
kasım
ekim
mart
aralık


29. SAYFA ICERIGI

Tablo 3.2. 2. istasyonda yüzey sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri

Aylar Ocak

Su sıcaklığı ( 0C ) pH E.İletkenlik mhos/cm Çözünmüş oksijen mg/L Toplam sertlik mg/L Ca++ mg/L Mg++ mg/L NO2

3 8,4

340

9,4 192 35,8 15 0,019

Şubat

4 8,3

321

8 165 46 12,15 0,036

Mart

6 8,35

330

7,3

162,2

38,6 17,73 0,038

Nisan

9 8,4

327

7,4

163,5

33,6 19,32 0,004

Mayıs 14 8,5

319

8,8

156,5

30 19,8 0,011

Haziran

19

8,2

310

8,88 168 26,6 23,4 0,021

Temmuz

24

8,2

334

6,71

170,5

32,8 21,5 0,015

Ağustos

23

7,92

407

7,88

199,5

35,8 26,7 0,1

Eylül 20 8

514

8,6 236 61,8 26,2 0,323

Ekim

15 8,2

371

8,46 217 49,4 22,7 0,009

Kasım 10 8,4

455

8,56

198,5

48 19,1 0,065

Aralık 9 8,3

390

9,5

204,5

38,6 19,8 0,06

NO3 0,7 0,6 0,8 0,5 1,4 2,1 2,3 2,9 0,5 0,9 0,4 0,8

Fosfat 2,3 2,1 2,5 1,8 2,7 3,3 5,6 7,8 1,8 2,6 5,2 1,3

19

İlgili Kaynaklarsingle.php