Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Tablo 3.4. 4. istasyonda yüzey sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri

Aylar Ocak

Su Sıcaklığı ( 0C ) pH E.İletkenlik mhos/cm Çözünmüş Oksijen mg/L Toplam Sertlik mg/L Ca++ mg/L Mg++ mg/L NO2 NO3 Fosfat

3 8,4

472

7,36

174,5

45,4 22,6 0,018 1,9 1,8

Şubat

4 8,6

314

6,39

159,5

42 13,2 0,01 1,2 5,7

Mart

68

363

7,47 191 40,1 15,9 0,007 1,7 1,7

Nisan

9 7,8

403

7,5

203,5

39,2 25,6 0,009 1,6 1,3

Mayıs

13 8,7

332

7,55 166 43,6 22,1 0,024 2,2 2,3

Haziran 19 7,9

354

7,45 160 34 18,2 0,095 2,2 2,7

Temmuz

24

7,9

366

7,14 180 44 17 0,041 2,7 3,9

Ağustos

22 7,69

411

7,34 212 46,8 23,1 0,152 0,6 5,9

Eylül

19 7,75

576

7,18

273,5

54,8 35 0,016 3,3 4,2

Ekim

15 7,8

446

7,08 201 44,8 21,6 0,085 1,6 2,5

Kasım

10 7,8

580

7,2

229,5

48,4 26,4 0,018 1,8 3,6

Aralık

9 8,2

555

7,33 279 51,8 21,6 0,013 2,1 2,4

2131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Avrupa Birliği'nde istihdam politikaları ve işsizlik; Euro alanında gelişmeler - Sayfa 158
EK 1: AVRUPA BİRLİĞİ, ABD VE JAPONYA’DA 1960–2006 YILLARI ARASINDA İŞSİZLİK ORANLARI Yıllar Belçika Danimarka Almanya Yunanistan İspanya Fransa İrlanda İtalya Lüksemburg Hollanda Avusturya Portekiz Finlandiya İsveç İngiltere EU 12 EU 15 ABD Japonya 1960 2,3 1,3 1 5,6 2,4 1,5 5,8 5,7 0 0,8 3,3 1,7 1,6 1,7 1,4 2,6 2,4 5,5 1,7 1961 1,9 1,1 0,7 5,5 2,4 1,4 5,3 5,1 0 0,6 2,5 2 1,4 1,5 1,2 2,3 ...
Çukurova bölgesinde mısır yetiştiriciliğinde bazı ilaç uygulama yöntemlerinin etkinliklerinin saptanması - Sayfa 102
4. BULGULAR ve TARTIŞMA Ali BOLAT 4. BULGULAR ve TARTIŞMA 85 Çizelge 4.23. 2008 Yılı İkinci Dönem Bitki Bölgelerine Ait Örnekleme Yüzeylerinde Sağlanan Kaplama Oranları (%) Püskürtme Yöntemleri Uygulama Üst Bölge Hacmi Yaprak Yaprak Bitki (l/ha) Üstü Altı Sapı Orta Bölge ü/a Yaprak Yaprak Bitki Üstü Altı Sapı Alt Bölge ü/a Yaprak Yaprak Bitki Üstü Altı Sap...
Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü karaçam biyokütle tablolarının düzenlenmesi - Sayfa 119
Çizelge B.8 Karaçam çift girişli ibre kuru ağırlık tablosu 102 Ağaç Ağaç göğüs çapı (cm) Boyu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 (m) Gövde yaş ağırlığı (kg) 15 -4,7 -4,8 -5,0 -5,1 -5,2 -5,3 -5,4 -5,5 -5,6 -5,7 -5,7 -5,8 -5,8 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 -5,9 16 3,3 3,1 2,9 2,7 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,8 1...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüzey
özellikleri
istasyonda
ekim
eylül
ağustos


31. SAYFA ICERIGI

Tablo 3.4. 4. istasyonda yüzey sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri

Aylar Ocak

Su Sıcaklığı ( 0C ) pH E.İletkenlik mhos/cm Çözünmüş Oksijen mg/L Toplam Sertlik mg/L Ca++ mg/L Mg++ mg/L NO2 NO3 Fosfat

3 8,4

472

7,36

174,5

45,4 22,6 0,018 1,9 1,8

Şubat

4 8,6

314

6,39

159,5

42 13,2 0,01 1,2 5,7

Mart

68

363

7,47 191 40,1 15,9 0,007 1,7 1,7

Nisan

9 7,8

403

7,5

203,5

39,2 25,6 0,009 1,6 1,3

Mayıs

13 8,7

332

7,55 166 43,6 22,1 0,024 2,2 2,3

Haziran 19 7,9

354

7,45 160 34 18,2 0,095 2,2 2,7

Temmuz

24

7,9

366

7,14 180 44 17 0,041 2,7 3,9

Ağustos

22 7,69

411

7,34 212 46,8 23,1 0,152 0,6 5,9

Eylül

19 7,75

576

7,18

273,5

54,8 35 0,016 3,3 4,2

Ekim

15 7,8

446

7,08 201 44,8 21,6 0,085 1,6 2,5

Kasım

10 7,8

580

7,2

229,5

48,4 26,4 0,018 1,8 3,6

Aralık

9 8,2

555

7,33 279 51,8 21,6 0,013 2,1 2,4

21

İlgili Kaynaklarsingle.php