Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
3.2. Bentik Alg Florası

Dicle Nehri kıyı bölgesi algleri, Eylül 2008-Ağustos 2009 tarihleri arasında alınan örneklerde incelenmiştir. Dicle Nehrinin kıyı bölgesi alg florasını Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta ve Euglenophyta bölümlerine ait 50 takson oluşturmuştur.
Araştırma süresince Dicle Nehrinin bentik algleri ve istasyonlardaki dağılımları Tablo 3.5te verilmiştir. Algler her bir ordo içerisinde alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Tablo 3.5. Dicle Nehrinin bentik algleri ve istasyonlardaki dağılımları

TAKSONLAR
BACILLARIOPHYTA Centrales Cyclotella meneghiniana Kützing Melosira varians C. Agardh Pennales Achnanthes lanceolata Breb. Amphora ovalis (Kützing) Kützing Cocconeis placentula Ehrenberg Cymatopleura elliptica (Brebisson) W. Smith Cymbella affinis Kützing Cymbella caespitosa (Kützing) Brun. Cymbella cistula (Ehrenb.) Kirchner Cymbella cuspidata Kützing Cymbella helvetica Kützing Cymbella hybrida Grunow Cymbella leptoceros (Ehrenb.) Kützing Cymbella ventricosa C. Agardh Diatoma vulgaris Boryanum Diploneis elliptica ( Kützing) Cleve Diploneis ovalis (Hilse) Cleve Fragilaria ulna (Nitzsch.) Lange-Bertalot Gomphonema constrictum Ehrenberg Gomphonema olivaceum (Hornemann) Kützing Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh. Hantzschia amphioxys (Ehrenb.) Grun. Mastogloia smithii Thwaites ex W. Smith Navicula cryptocephala Kützing Navicula cuspidata (Kützing) Kützing Navicula menisculus Schumann Navicula minima Grunow Navicula pupula Kützing Navicula radiosa Kützing Navicula reinhardtii Grunow Navicula trivialis Lange-Bertalot Navicula tuscula Ehrenberg Nitzschia amphibia Grun. Nitzschia hungarica Grun. Nitzschia linearis (Agardh) W.Smith Nitzschia palea (Kützing) W. Smith Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Smith Pinnularia brebissonii (Kützing) Rabenh. Pinnularia viridis (Nitzsch.) Surirella ovalis Brebisson Surirella ovata Kützing CHLOROPHYTA Chlorococcales Pediastrum duplex Meyen Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat

1.ist Epipelik Epilitik
++ ++
++ ++ + + ++
+ + ++ ++ + ++ ++ ++ + + ++ +
++ ++ ++
+ ++ ++
+ ++ ++ ++
+ + + ++ + + ++ ++ ++ + ++ ++

2.ist Epipelik Epilitik
++ ++
+ ++ ++
+ ++
+
++ ++
+ + ++ ++ +
+ ++
++ + ++ + + ++ ++
+
+ ++
+ ++
+ ++
+ + ++
++ + + ++
++ ++

3.ist Epipelik Epilitik
++ +
++ +
++
+ ++ +
+ +
+ ++
++ +
++ ++
+
++ ++
+ ++ ++ ++
+
+ ++
+ ++
+ + +
++
+ +

4.ist Epipelik Epilitik
+ +
+ ++ ++ + ++
+ + ++ + +
+ ++
++ +
+ + ++ ++ + ++ ++ + + ++ ++ + ++
++ +
++ ++
+ +
+ ++
+

2232. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı akuatik organizmalara bağlı olarak Felent Çayı (Porsuk-Kütahya)'ndaki kirliliğin tespiti - Sayfa 57
Çizelge 3.2 Felent Çayı’nda tespit edilen epilitik diyatomelerin listesi 44 Sınıf : BACILLARIOPHYCEAEA Epithemia adnata (Kützing) Brebisson Takım : CENTRALES Epithemia argus (Ehrenberg) Kützing Fallacia pygmaea (Kützing) Stickle ve D.G.Mann Cyclotella atomus Hustedt Fragilaria capucina var. rumpens (Kützing) Lange- Cyclotella meneghiniana Kützing Bertalot Cyclotella o...
Ergene nehri (Trakya, Türkiye) makro ve mikro alglerinin sistematik kompozisyonu. - Sayfa 264
Cymatopleura solea (Brebisson) W. Smith (C), Surirella biseriata Brebisson (D), Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot (E, F), Surirella brebissonii var. kuetzingii Krammer & Lange-Bertalot (G)……….…………..202 Şekil 4. 9. Surirella elegans Ehrenberg (A), Surirella ovalis Brebisson (B), Surirella splendida (Ehrenberg) Kützing (C), Cocconeis pediculus Ehrenberg (D), Cocconeis placentula var. eu...
Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 28
Gomphonema olivaceum (Hornemann) Kützing Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing Gomphonema truncatum Ehrenberg Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh. Hantzschia amphioxys (Ehrenb.) Grun ++ +++ +++ ++ +++ + + + +++ +++ +++ +++ ++ ++ + + + +++ +++ +++ +++ Tablo 3.1. (Devam) TAKSONLAR Mastogloia smithii Thwaites ex W. Smith Meridion circulare (Greville) C. Agardh Navicula cryptoce...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

grun
grunow
smith
nitzsch
kütz
ehrenberg


32. SAYFA ICERIGI

3.2. Bentik Alg Florası

Dicle Nehri kıyı bölgesi algleri, Eylül 2008-Ağustos 2009 tarihleri arasında alınan örneklerde incelenmiştir. Dicle Nehrinin kıyı bölgesi alg florasını Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta ve Euglenophyta bölümlerine ait 50 takson oluşturmuştur.
Araştırma süresince Dicle Nehrinin bentik algleri ve istasyonlardaki dağılımları Tablo 3.5te verilmiştir. Algler her bir ordo içerisinde alfabetik sıraya göre listelenmiştir.

Tablo 3.5. Dicle Nehrinin bentik algleri ve istasyonlardaki dağılımları

TAKSONLAR
BACILLARIOPHYTA Centrales Cyclotella meneghiniana Kützing Melosira varians C. Agardh Pennales Achnanthes lanceolata Breb. Amphora ovalis (Kützing) Kützing Cocconeis placentula Ehrenberg Cymatopleura elliptica (Brebisson) W. Smith Cymbella affinis Kützing Cymbella caespitosa (Kützing) Brun. Cymbella cistula (Ehrenb.) Kirchner Cymbella cuspidata Kützing Cymbella helvetica Kützing Cymbella hybrida Grunow Cymbella leptoceros (Ehrenb.) Kützing Cymbella ventricosa C. Agardh Diatoma vulgaris Boryanum Diploneis elliptica ( Kützing) Cleve Diploneis ovalis (Hilse) Cleve Fragilaria ulna (Nitzsch.) Lange-Bertalot Gomphonema constrictum Ehrenberg Gomphonema olivaceum (Hornemann) Kützing Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabh. Hantzschia amphioxys (Ehrenb.) Grun. Mastogloia smithii Thwaites ex W. Smith Navicula cryptocephala Kützing Navicula cuspidata (Kützing) Kützing Navicula menisculus Schumann Navicula minima Grunow Navicula pupula Kützing Navicula radiosa Kützing Navicula reinhardtii Grunow Navicula trivialis Lange-Bertalot Navicula tuscula Ehrenberg Nitzschia amphibia Grun. Nitzschia hungarica Grun. Nitzschia linearis (Agardh) W.Smith Nitzschia palea (Kützing) W. Smith Nitzschia sigmoidea (Ehr.) W.Smith Pinnularia brebissonii (Kützing) Rabenh. Pinnularia viridis (Nitzsch.) Surirella ovalis Brebisson Surirella ovata Kützing CHLOROPHYTA Chlorococcales Pediastrum duplex Meyen Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat

1.ist Epipelik Epilitik
++ ++
++ ++ + + ++
+ + ++ ++ + ++ ++ ++ + + ++ +
++ ++ ++
+ ++ ++
+ ++ ++ ++
+ + + ++ + + ++ ++ ++ + ++ ++

2.ist Epipelik Epilitik
++ ++
+ ++ ++
+ ++
+
++ ++
+ + ++ ++ +
+ ++
++ + ++ + + ++ ++
+
+ ++
+ ++
+ ++
+ + ++
++ + + ++
++ ++

3.ist Epipelik Epilitik
++ +
++ +
++
+ ++ +
+ +
+ ++
++ +
++ ++
+
++ ++
+ ++ ++ ++
+
+ ++
+ ++
+ + +
++
+ +

4.ist Epipelik Epilitik
+ +
+ ++ ++ + ++
+ + ++ + +
+ ++
++ +
+ + ++ ++ + ++ ++ + + ++ ++ + ++
++ +
++ ++
+ +
+ ++
+

22

İlgili Kaynaklarsingle.php