Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Tablo 3.5. (Devam)

Scenedesmus quadricauda (Turp.) Brebisson

+

++

++

CYANOPHYTA

Chroococcales

Chroococcus minutus (Kützing) Naegeli

++++

Chroococcus turgidus (Kützing) Naegeli

+ +++

Oscillatoriales

Oscillatoria limosa (Dillwyn) C. Agardh

++

+++++

Oscillatoria tenuis C. Agardh

+ ++++

EUGLENOPHYTA

Euglena sp.

+++

Araştırma süresince nehirde, Bacillariophytaya ait 42 takson tespit edilmiştir. Bunlardan 2si Centrales ve 40ı Pennales üyesidir. Araştırmada sentrik diyatomelerden Cyclotella 1, Melosira 1, pennate diyatomelerden Achnanthes 1, Amphora 1, Cocconeis 1, Cymatopleura 1, Cymbella 8, Diatoma 1, Diploneis 2, Fragilaria 1, Gomphonema 3, Gyrosigma 1, Hantzschia 1, Mastogloia 1, Navicula 9, Nitzschia 5, Pinnularia 2, Surirella 2 taksonla tespit edilmiştir.
Araştırmada kaydedilen diyatomeler, ortaya çıkış özelliği bakımından farklı özellikler göstermiştir. Cymbella caespitosa, Cymbella cistula, Navicula menisculus, Navicula reinhartii, Navicula tuscula ve Nitzschia hungarica sadece epilitik algler olarak tespit edilirken; Diploneis elliptica ise sadece epipelik alg olarak saptanmıştır.
Cymbella affinis, Diatoma vulgaris ve Fragilaria ulna ise ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından en önemli algler olmuştur.

3.2.1. Epilitik Alglerin Mevsimsel Değişimi

Dicle Nehri kıyı bölgesinde, su içerisinde bulunan taşlar üzerinde yaşayan epilitik topluluklar, bu bölgede yaşayan 4 ayrı istasyonda incelenmiştir. Epilitik alg topluluklarının istasyonlara ve mevsimlere göre dağılımı Tablo 3.6-3.9da verilmiştir.

3.2.1.1. 1. İstasyonda Kaydedilen Epilitik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki Aylık Değişimler ve Ortaya Çıkış Sıklıkları

1. istasyonun epilitik alg florası içinde 2si sentrik, 31i pennat olmak üzere toplam 33 takson tespit edilmiştir. Bu istasyonun epilitik florası içerisinde, Diatoma vulgaris, Fragilaria ulna ve Navicula cryptocephala ortaya çıkış sıklıkları ve nispi yoğunlukları bakımından diğer türlere oranla daha önemli olmuşlardır.

2333. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 29
Pandorina sp. Zygnematales Spirogyra sp. Staurastrum paradoxum Meyen ++ + + ++ + + + ++ + + Tablo 3.1. (Devam) TAKSONLAR CYANOPHYTA Chroococcales Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli Chroococcus turgidus (Kützing) Nägeli Merismopedia punctata Meyen Nostocales Anabaena sp. Oscillatoriales Oscillatoria limosa (Dillwyn) C. Agardh EUGLENOPHYTA Euglenales Euglena sp. I.ist...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

diatoma
takson
cymbella
fragilaria
surirella
florası


33. SAYFA ICERIGI

Tablo 3.5. (Devam)

Scenedesmus quadricauda (Turp.) Brebisson

+

++

++

CYANOPHYTA

Chroococcales

Chroococcus minutus (Kützing) Naegeli

++++

Chroococcus turgidus (Kützing) Naegeli

+ +++

Oscillatoriales

Oscillatoria limosa (Dillwyn) C. Agardh

++

+++++

Oscillatoria tenuis C. Agardh

+ ++++

EUGLENOPHYTA

Euglena sp.

+++

Araştırma süresince nehirde, Bacillariophytaya ait 42 takson tespit edilmiştir. Bunlardan 2si Centrales ve 40ı Pennales üyesidir. Araştırmada sentrik diyatomelerden Cyclotella 1, Melosira 1, pennate diyatomelerden Achnanthes 1, Amphora 1, Cocconeis 1, Cymatopleura 1, Cymbella 8, Diatoma 1, Diploneis 2, Fragilaria 1, Gomphonema 3, Gyrosigma 1, Hantzschia 1, Mastogloia 1, Navicula 9, Nitzschia 5, Pinnularia 2, Surirella 2 taksonla tespit edilmiştir.
Araştırmada kaydedilen diyatomeler, ortaya çıkış özelliği bakımından farklı özellikler göstermiştir. Cymbella caespitosa, Cymbella cistula, Navicula menisculus, Navicula reinhartii, Navicula tuscula ve Nitzschia hungarica sadece epilitik algler olarak tespit edilirken; Diploneis elliptica ise sadece epipelik alg olarak saptanmıştır.
Cymbella affinis, Diatoma vulgaris ve Fragilaria ulna ise ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından en önemli algler olmuştur.

3.2.1. Epilitik Alglerin Mevsimsel Değişimi

Dicle Nehri kıyı bölgesinde, su içerisinde bulunan taşlar üzerinde yaşayan epilitik topluluklar, bu bölgede yaşayan 4 ayrı istasyonda incelenmiştir. Epilitik alg topluluklarının istasyonlara ve mevsimlere göre dağılımı Tablo 3.6-3.9da verilmiştir.

3.2.1.1. 1. İstasyonda Kaydedilen Epilitik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki Aylık Değişimler ve Ortaya Çıkış Sıklıkları

1. istasyonun epilitik alg florası içinde 2si sentrik, 31i pennat olmak üzere toplam 33 takson tespit edilmiştir. Bu istasyonun epilitik florası içerisinde, Diatoma vulgaris, Fragilaria ulna ve Navicula cryptocephala ortaya çıkış sıklıkları ve nispi yoğunlukları bakımından diğer türlere oranla daha önemli olmuşlardır.

23

İlgili Kaynaklarsingle.php