Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Tablo 3.6. 1. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve ortaya çıkış sıklıkları

NİSPİ YOĞUNLUK %

TAKSONLAR

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ocak

AYLAR Şubat Mart Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Ortaya Çıkış
Sıklığı %

BACILLARIOPHYTA

Centrales

Cyclotella meneghiniana 7,3 Melosira varians

4 4,1 6,8 4,4

3,5 2,9

3,6

4,3

5,3 83,3

2,1 1,4 3,9 1,2 1,9

41,6

Pennales

Achnanthes lanceolata

3,5 2,8 2,5

3,7 5,2

41,6

Amphora ovalis

6,9 13,1 5,4 4,5

3,8 5,5 3,7 6,1

3,9

4,3

5,2 91,6

Cymbella affinis

16 15,1 12,6 10,7 8,5 7,7 12,1 18,7

20,2 9,6 17,5 91,6

Cymbella caespitosa

3,6

3,1 2,6 1,9

33,3

Cymbella cistula

4,8 4,5 3,9 2,1

33,3

Cymbella cuspidata

7,2 7,1 4,4 4,6 4,2 2,8

4,2 1,2 66,6

Cymbella helvetica

4,3 3,5 3,2 2,7 2,2

3,2

2,8 58,3

Cymbella leptoceros

4,5 3,8 1,7

3,9

1,9

41,6

Cymbella ventricosa

4,9 1,3 5,7 1,9 1,8 6,7 1,3 1,6 1,7

1,1

83,3

Diatoma vulgaris

16,8 15,8 9,5 10,1 11,2 11,5 9,5 15,1 17,2 17,4 17,7 18,9 100

Fragilaria ulna

3,2 1,6 7,8 7,3 6,4 9,3 7,8 12,5 12,4 9,7 9,2 9,7 100

Gomphonema parvulum

1,7 2,5 1,5 1,8 5,7

1,8 50

Gyrosigma acuminatum 3,1 2,8

2,2 4,7 4,6 4,9 3,5 3,3

2,8

2,3 83,3

Hantzschia amphioxys

3,6 4,1 1,2

25

Mastogloia smithii

3,9 2,8 3,5

1,8 1

41,6

Navicula cryptocephala 4,6 2,2 4,5 1,7 5,6 5,4 7,9 14,6 14,2 16,5 16,7 16,9 100

Navicula cuspidata

3,8 5,8 4,4 2,8 2,8 2,9

1,8 1,4

66,6

Navicula menisculus

2,9 2,7

3,8 1,5 2,7

2 50

Navicula minima

4,7 4,5 2,1 2,9

3,4

3,5 50

Navicula pupula

3,7 2,7 1,2

2,5

2,8 41,6

Navicula radiosa

5,2

4,3 5,3 6,6 4,8 6,7 11,8 11,5 13,5 14,1 14,9 91,6

Navicula reinhardtii

1,9 4,9

1,5

25

Navicula trivialis

1,1 1,3

2,6 25

Navicula tuscula

3,7

1,5 1,6 1,4 2,8 2,6 2,2

1,8

66,6

Nitzschia amphibia

3,1

1,8 1,7 2,6 3,9 1,9 1,7

2,3

3,3

75

Nitzschia hungarica

3,3 1,8 2,1 2,4

33,3

Nitzschia palea

1,5 1,8 2,4

2,1

33,3

Nitzschia sigmoidea

1,6 2,5 3,9 1,4

33,3

Pinnularia brebissonii

3,5 3,2

5,4 6,5

3,8

41,6

Surirella ovalis

2,8 3,1 3,2

4,1 6,1 5,2

4,6

4,5 66,6

Surirella ovata

3,7 3,4

5,8 7,9 5,1

3,7

2,6

58,3

2535. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istasyonda
pennales
amphora
ovalis
cymbella
surirella


35. SAYFA ICERIGI

Tablo 3.6. 1. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve ortaya çıkış sıklıkları

NİSPİ YOĞUNLUK %

TAKSONLAR

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ocak

AYLAR Şubat Mart Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Ortaya Çıkış
Sıklığı %

BACILLARIOPHYTA

Centrales

Cyclotella meneghiniana 7,3 Melosira varians

4 4,1 6,8 4,4

3,5 2,9

3,6

4,3

5,3 83,3

2,1 1,4 3,9 1,2 1,9

41,6

Pennales

Achnanthes lanceolata

3,5 2,8 2,5

3,7 5,2

41,6

Amphora ovalis

6,9 13,1 5,4 4,5

3,8 5,5 3,7 6,1

3,9

4,3

5,2 91,6

Cymbella affinis

16 15,1 12,6 10,7 8,5 7,7 12,1 18,7

20,2 9,6 17,5 91,6

Cymbella caespitosa

3,6

3,1 2,6 1,9

33,3

Cymbella cistula

4,8 4,5 3,9 2,1

33,3

Cymbella cuspidata

7,2 7,1 4,4 4,6 4,2 2,8

4,2 1,2 66,6

Cymbella helvetica

4,3 3,5 3,2 2,7 2,2

3,2

2,8 58,3

Cymbella leptoceros

4,5 3,8 1,7

3,9

1,9

41,6

Cymbella ventricosa

4,9 1,3 5,7 1,9 1,8 6,7 1,3 1,6 1,7

1,1

83,3

Diatoma vulgaris

16,8 15,8 9,5 10,1 11,2 11,5 9,5 15,1 17,2 17,4 17,7 18,9 100

Fragilaria ulna

3,2 1,6 7,8 7,3 6,4 9,3 7,8 12,5 12,4 9,7 9,2 9,7 100

Gomphonema parvulum

1,7 2,5 1,5 1,8 5,7

1,8 50

Gyrosigma acuminatum 3,1 2,8

2,2 4,7 4,6 4,9 3,5 3,3

2,8

2,3 83,3

Hantzschia amphioxys

3,6 4,1 1,2

25

Mastogloia smithii

3,9 2,8 3,5

1,8 1

41,6

Navicula cryptocephala 4,6 2,2 4,5 1,7 5,6 5,4 7,9 14,6 14,2 16,5 16,7 16,9 100

Navicula cuspidata

3,8 5,8 4,4 2,8 2,8 2,9

1,8 1,4

66,6

Navicula menisculus

2,9 2,7

3,8 1,5 2,7

2 50

Navicula minima

4,7 4,5 2,1 2,9

3,4

3,5 50

Navicula pupula

3,7 2,7 1,2

2,5

2,8 41,6

Navicula radiosa

5,2

4,3 5,3 6,6 4,8 6,7 11,8 11,5 13,5 14,1 14,9 91,6

Navicula reinhardtii

1,9 4,9

1,5

25

Navicula trivialis

1,1 1,3

2,6 25

Navicula tuscula

3,7

1,5 1,6 1,4 2,8 2,6 2,2

1,8

66,6

Nitzschia amphibia

3,1

1,8 1,7 2,6 3,9 1,9 1,7

2,3

3,3

75

Nitzschia hungarica

3,3 1,8 2,1 2,4

33,3

Nitzschia palea

1,5 1,8 2,4

2,1

33,3

Nitzschia sigmoidea

1,6 2,5 3,9 1,4

33,3

Pinnularia brebissonii

3,5 3,2

5,4 6,5

3,8

41,6

Surirella ovalis

2,8 3,1 3,2

4,1 6,1 5,2

4,6

4,5 66,6

Surirella ovata

3,7 3,4

5,8 7,9 5,1

3,7

2,6

58,3

25

İlgili Kaynaklarsingle.php