Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Tablo 3.8. 3. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve

ortaya çıkış sıklıkları

TAKSONLAR

NİSPİ YOĞUNLUK % AYLAR

Ortaya Çıkış

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Sıklığı

BACILLARIOPHYTA

%

Centrales

Cyclotella meneghiniana

14,7 5,1 11,6 8,4 8,3 2,7

15,8 58,2

Pennales

Amphora ovalis

16,9 4,6 10,2 9,9 8,7 5,5 7,4 6,3 8,6 10,5 15,2 12,8 100

Cymbella affinis

15,6 13,9

12,3 2,3 12,6 12,5 10,2 7,5 11,1 13,7 10,8 91,6

Cymbella cistula

5,4

3,6 3,9

2,8

33,3

Cymbella cuspidata

3,9 8,1 2,7

2,6 6,8 6,7 7,2 9,3

9,7

3,7

8,5 91,6

Cymbella hybrida

2,8

3,2 3,1

25

Cymbella ventricosa

3,2 3,8 3,2 3,4 10,1 6,1

50

Diatoma vulgaris

18,7 15,4 16,5 17,1 14,8 16,3 13,1 14,4 18,9 16,2 17,5 18,7 100

Fragilaria ulna

12,5 13,8 13,9 10,4 15,2 14,7 15,2 15,9 11,3 12,6 16,3 14,8 100

Gomphonema parvulum

6,7 3,3 6,5 2,7

3,7

4,1 50

Gyrosigma acuminatum 8,1 5,3

3,6

3,5 4,6 3,9 5,1

2,7

5,2 75

Hantzschia amphioxys 3,6 3,8 8,3 1,1 33,3

Navicula cryptocephala 4,2 6,1

1,5 3,7 5,6 3,2 6,6 3,6

4,2

2,8 83,3

Navicula cuspidata

3,8 6,7

4,2 6 5,7 6,2

50

Navicula menisculus

3,3 4,3

3,4

25

Navicula minima

2,8

5,6 2,1

2,5 33,3

Navicula pupula

3,7

4,2 2,5

3,8 4,3 41,6

Navicula radiosa

4,6

7,4 6,3 3,1 4,7 6,6 5,2

6,4

6,7 11,6 83,3

Navicula reinhardtii

2,5 2,6 1,4 2,4

33,3

Navicula tuscula

4,8 7,7

4,4 3,5

2,6 2,1 2,8 58,3

Nitzschia amphibia

6,4 5,1 4,9 2,3

5,1

5,6 7,9

5,4

66,6

Nitzschia linearis

3,6 6,5

2,6

25

Nitzschia palea

8,3

3,6 16,6

Nitzschia sigmoidea

4,9 4,6 5,4

25

Surirella ovata

9,3

4,6 3,1

5,3

33,3

2939. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istasyonda
pennales
amphora
surirella
cymbella
affinis


39. SAYFA ICERIGI

Tablo 3.8. 3. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve

ortaya çıkış sıklıkları

TAKSONLAR

NİSPİ YOĞUNLUK % AYLAR

Ortaya Çıkış

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Sıklığı

BACILLARIOPHYTA

%

Centrales

Cyclotella meneghiniana

14,7 5,1 11,6 8,4 8,3 2,7

15,8 58,2

Pennales

Amphora ovalis

16,9 4,6 10,2 9,9 8,7 5,5 7,4 6,3 8,6 10,5 15,2 12,8 100

Cymbella affinis

15,6 13,9

12,3 2,3 12,6 12,5 10,2 7,5 11,1 13,7 10,8 91,6

Cymbella cistula

5,4

3,6 3,9

2,8

33,3

Cymbella cuspidata

3,9 8,1 2,7

2,6 6,8 6,7 7,2 9,3

9,7

3,7

8,5 91,6

Cymbella hybrida

2,8

3,2 3,1

25

Cymbella ventricosa

3,2 3,8 3,2 3,4 10,1 6,1

50

Diatoma vulgaris

18,7 15,4 16,5 17,1 14,8 16,3 13,1 14,4 18,9 16,2 17,5 18,7 100

Fragilaria ulna

12,5 13,8 13,9 10,4 15,2 14,7 15,2 15,9 11,3 12,6 16,3 14,8 100

Gomphonema parvulum

6,7 3,3 6,5 2,7

3,7

4,1 50

Gyrosigma acuminatum 8,1 5,3

3,6

3,5 4,6 3,9 5,1

2,7

5,2 75

Hantzschia amphioxys 3,6 3,8 8,3 1,1 33,3

Navicula cryptocephala 4,2 6,1

1,5 3,7 5,6 3,2 6,6 3,6

4,2

2,8 83,3

Navicula cuspidata

3,8 6,7

4,2 6 5,7 6,2

50

Navicula menisculus

3,3 4,3

3,4

25

Navicula minima

2,8

5,6 2,1

2,5 33,3

Navicula pupula

3,7

4,2 2,5

3,8 4,3 41,6

Navicula radiosa

4,6

7,4 6,3 3,1 4,7 6,6 5,2

6,4

6,7 11,6 83,3

Navicula reinhardtii

2,5 2,6 1,4 2,4

33,3

Navicula tuscula

4,8 7,7

4,4 3,5

2,6 2,1 2,8 58,3

Nitzschia amphibia

6,4 5,1 4,9 2,3

5,1

5,6 7,9

5,4

66,6

Nitzschia linearis

3,6 6,5

2,6

25

Nitzschia palea

8,3

3,6 16,6

Nitzschia sigmoidea

4,9 4,6 5,4

25

Surirella ovata

9,3

4,6 3,1

5,3

33,3

29

İlgili Kaynaklarsingle.php