Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Tablo 3.9. 4. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve

ortaya çıkış sıklıkları

NİSPİ YOĞUNLUK %

TAKSONLAR

AYLAR

Ortaya Çıkış

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Sıklığı

BACILLARIOPHYTA

%

Centrales

Cyclotella meneghiniana

13,7

12,4 11,9 3,1

5,6 8,3

50

Pennales

Amphora ovalis

16,3

9,7

12,1

5,1 5,8

6,2

16,4

6,5 66,6

Cocconeis placentula

4,9 5

3,2 2,6

33,3

Cymbella affinis

17,1 19,1 18,4 18,6 17,3 19,3 4,9 19,9 24,2 22,1 21,5 13,2 100

Cymbella caespitosa

3,4 3,8

3,2

25

Cymbella cistula

2,7 2,6 2,9

4,2 33,3

Cymbella cuspidata

10,4 10,2 12,3 9,7 14,8 18,5 8,1 11,3

8,3 75

Diatoma vulgaris

15,2 14,1 13,6 15,3 19,6 7,7 23,6 7,9 22,4 18,3 11,2 16,8 100

Fragilaria ulna

11 13,4 13,5 8,2 14,9 15,5 27,3 20 19,2 7,4

8,1

91,6

Gomphonema olivaceum

3,2 3,8 3,9 4,2

33,3

Gomphonema parvulum

5,1

4,8 6,7

25

Gyrosigma acuminatum 5,6

4,1 3,1

6,9 7,3

41,6

Hantzschia amphioxys 13,9 2,4

1,3

11,8 33,3

Navicula cryptocephala

3,5

4,8 16,9 11,5 16,7

7,2

6,6 58,3

Navicula cuspidata

2,7 2,9

3,3 3,8 4,6 4,3 50

Navicula menisculus

1,9

1,1 2,9

2,5

33,3

Navicula pupula

3,4 3,6 3,2

4,2 33,3

Navicula radiosa

4,2 4,6

3,4 4,8

5,6 41,6

Navicula reinhardtii

3,6 4,3

4,1

25

Navicula trivialis

4,7

4,5 5,9 25

Nitzschia amphibia

5,8 6,4

4,6 3,4 1,2 5,1 6,2

58,3

Nitzschia hungarica

2,9 4,7

4,5 6,1 33,3

Nitzschia linearis

2,4 3,8

16,6

Nitzschia palea

4,6 5,3

5,7 25

Nitzschia sigmoidea

4,2 5,8 4,1

4,3

33,3

Surirella ovalis

4,4 4,6

16,6

Surirella ovata

5,1 5,4

5 25

3141. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istasyonda
pennales
amphora
ovalis
surirella
cymbella


41. SAYFA ICERIGI

Tablo 3.9. 4. istasyonda epilitik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve

ortaya çıkış sıklıkları

NİSPİ YOĞUNLUK %

TAKSONLAR

AYLAR

Ortaya Çıkış

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Sıklığı

BACILLARIOPHYTA

%

Centrales

Cyclotella meneghiniana

13,7

12,4 11,9 3,1

5,6 8,3

50

Pennales

Amphora ovalis

16,3

9,7

12,1

5,1 5,8

6,2

16,4

6,5 66,6

Cocconeis placentula

4,9 5

3,2 2,6

33,3

Cymbella affinis

17,1 19,1 18,4 18,6 17,3 19,3 4,9 19,9 24,2 22,1 21,5 13,2 100

Cymbella caespitosa

3,4 3,8

3,2

25

Cymbella cistula

2,7 2,6 2,9

4,2 33,3

Cymbella cuspidata

10,4 10,2 12,3 9,7 14,8 18,5 8,1 11,3

8,3 75

Diatoma vulgaris

15,2 14,1 13,6 15,3 19,6 7,7 23,6 7,9 22,4 18,3 11,2 16,8 100

Fragilaria ulna

11 13,4 13,5 8,2 14,9 15,5 27,3 20 19,2 7,4

8,1

91,6

Gomphonema olivaceum

3,2 3,8 3,9 4,2

33,3

Gomphonema parvulum

5,1

4,8 6,7

25

Gyrosigma acuminatum 5,6

4,1 3,1

6,9 7,3

41,6

Hantzschia amphioxys 13,9 2,4

1,3

11,8 33,3

Navicula cryptocephala

3,5

4,8 16,9 11,5 16,7

7,2

6,6 58,3

Navicula cuspidata

2,7 2,9

3,3 3,8 4,6 4,3 50

Navicula menisculus

1,9

1,1 2,9

2,5

33,3

Navicula pupula

3,4 3,6 3,2

4,2 33,3

Navicula radiosa

4,2 4,6

3,4 4,8

5,6 41,6

Navicula reinhardtii

3,6 4,3

4,1

25

Navicula trivialis

4,7

4,5 5,9 25

Nitzschia amphibia

5,8 6,4

4,6 3,4 1,2 5,1 6,2

58,3

Nitzschia hungarica

2,9 4,7

4,5 6,1 33,3

Nitzschia linearis

2,4 3,8

16,6

Nitzschia palea

4,6 5,3

5,7 25

Nitzschia sigmoidea

4,2 5,8 4,1

4,3

33,3

Surirella ovalis

4,4 4,6

16,6

Surirella ovata

5,1 5,4

5 25

31

İlgili Kaynaklarsingle.php