Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
3.2.2. Epipelik Alglerin Mevsimsel Değişimi
Dicle Nehrinde zemin birikintileri ya da çamurlar üzerinde serbest olarak yaşayan epipelik alglerin, istasyonlara ve mevsimlere göre dağılımları Tablo 3.10-Tablo 3.13te gösterilmiştir.
3.2.2.1. 1. İstasyonda Kaydedilen Epipelik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki Aylık Değişimler ve Ortaya Çıkış Sıklıkları
1. istasyonun epipelik alg florası içinde 2si sentrik, 31i pennat olmak üzere toplam 33 takson tespit edilmiştir. Bu istasyonun epipelik florası içerisinde, Fragilaria ulna ve Cymbella affinis ortaya çıkış sıklıkları ve nispi yoğunlukları bakımından diğer türlere oranla daha önemli olmuşlardır.
Cymbella affinis, nispi yoğunluk bakımından ekim ayında (%27,4) maksimum seviyede bulunurken, şubat ayında (%11,2) minimum seviyede tespit edilmiştir.
Ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından önemli olan diğer diyatomeler ise, Cyclotella meneghiniana, Amphora ovalis, Diatoma vulgaris, Navicula cryptocephala ve Cymbella cuspidata dır.
Bu istasyonun epipelik diyatome florası içinde nispi yoğunluğu en yüksek olan diyatome, ekim ayında (%31,7) Fragilaria ulnadır. Aynı diyatome (%7,3) nisan ayında minimum seviyede bulunmuştur.
1. istasyonda ortaya çıkış sıklığı en az olan diyatomeler (%16,6) Achnanthes lanceolata, Diploneis ovalis, Gomphonema constrictum, Navicula pupula, Surirella ovata ve Surirella ovalistir.
3242. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

nispi
fragilaria
edilmiştir
tespit
affinis
florası


42. SAYFA ICERIGI

3.2.2. Epipelik Alglerin Mevsimsel Değişimi
Dicle Nehrinde zemin birikintileri ya da çamurlar üzerinde serbest olarak yaşayan epipelik alglerin, istasyonlara ve mevsimlere göre dağılımları Tablo 3.10-Tablo 3.13te gösterilmiştir.
3.2.2.1. 1. İstasyonda Kaydedilen Epipelik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki Aylık Değişimler ve Ortaya Çıkış Sıklıkları
1. istasyonun epipelik alg florası içinde 2si sentrik, 31i pennat olmak üzere toplam 33 takson tespit edilmiştir. Bu istasyonun epipelik florası içerisinde, Fragilaria ulna ve Cymbella affinis ortaya çıkış sıklıkları ve nispi yoğunlukları bakımından diğer türlere oranla daha önemli olmuşlardır.
Cymbella affinis, nispi yoğunluk bakımından ekim ayında (%27,4) maksimum seviyede bulunurken, şubat ayında (%11,2) minimum seviyede tespit edilmiştir.
Ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından önemli olan diğer diyatomeler ise, Cyclotella meneghiniana, Amphora ovalis, Diatoma vulgaris, Navicula cryptocephala ve Cymbella cuspidata dır.
Bu istasyonun epipelik diyatome florası içinde nispi yoğunluğu en yüksek olan diyatome, ekim ayında (%31,7) Fragilaria ulnadır. Aynı diyatome (%7,3) nisan ayında minimum seviyede bulunmuştur.
1. istasyonda ortaya çıkış sıklığı en az olan diyatomeler (%16,6) Achnanthes lanceolata, Diploneis ovalis, Gomphonema constrictum, Navicula pupula, Surirella ovata ve Surirella ovalistir.
32

İlgili Kaynaklarsingle.php