Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Tablo 3.10. 1. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve

ortaya çıkış sıklıkları

TAKSONLAR BACILLARIOPHYTA

NİSPİ YOĞUNLUK % AYLAR

Ortaya Çıkış

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Sıklığı

%

Centrales

Cyclotella meneghiniana 3,2 2,8 5,5

5,2 3,8 5,1

2,5

1,5

4,4 75

Melosira varians

1,3

0,7 1,1 25

Pennales

Achnanthes lanceolata

2,9 3,4 3,1 16,6

Amphora ovalis

8,6 8,2 7,3 4,3

12,6 8,3

4,7

5,6

3,5 75

Cocconeis placentula

3,4

4,2

2,6 5,3

3,2 41,6

Cymatopleura elliptica

2,6

3,3 3,6

25

Cymbella affinis

21,4 27,4 16,2 14,9 11,9 11,2 15,1 20,8 23 18,1 18,5 18,4 100

Cymbella cuspidata

5 7,2

15,3 14,5

6,5

6,9 5,9

6,2 10,3 75

Cymbella helvetica

1,4

4,3 6,3 6,2 2,8

41,6

Cymbella hybrida

1,7

1,6

11,2

25

Cymbella leptoceros

1,3

3 2,6 25

Cymbella ventricosa

7,5 2,1 2,4 3,4 33,3

Diatoma vulgaris

6,2

15,2 17,6 16,7 18,5 14,6

13,7 14,1 16,2 75

Diploneis elliptica

2,4 2,8

1,8

25

Diploneis ovalis

5,2 1,9 16,6

Fragilaria ulna

19,4 31,7 22,2 20,3 19,1 16,4 12,7 7,3 9,3 12,5 13,5 11,6 100

Gomphonema constrictum

1,4 1,7

16,6

Gomphonema parvulum

1,8

0,2

1,1 2,6 33,3

Gyrosigma acuminatum 14,4

3,7

9,7 8,9

8,2 10,5 50

Hantzschia amphioxys

2,6

2,2

0,9 25

Navicula cryptocephala 8,3 8,6 17,7 19,6

17,1 11,4 12

6,3

4,7

5,5 83,3

Navicula cuspidata

8,4

14,3 4,5

6,4

7,1 8,1 9,6 58,3

Navicula minima

1,5

3,6 3,8

25

Navicula pupula

3,6

2,1 16,6

Navicula radiosa

4,2

8,9 12,2 4,5 1,2 2,4 50

Nitzschia amphibia

5,5

5,3 7,4

8,3

3,6 1,6

50

Nitzschia linearis

1,2

3,7 0,5

25

Nitzschia palea

1,3 1,1

2,7

25

Nitzschia sigmoidea

1,5 1,7

1,4 25

Pinnularia brebissonii

1,2 3,6 0,7 2,3

33,3

Pinnularia viridis

1,7 2

3,4

25

Surirella ovalis

1,5 2,3

16,6

Surirella ovata

2,2 1,6

16,6

3343. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

cymbella
gyrosigma
nitzschia
gomphonema
navicula
surirella


43. SAYFA ICERIGI

Tablo 3.10. 1. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve

ortaya çıkış sıklıkları

TAKSONLAR BACILLARIOPHYTA

NİSPİ YOĞUNLUK % AYLAR

Ortaya Çıkış

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Sıklığı

%

Centrales

Cyclotella meneghiniana 3,2 2,8 5,5

5,2 3,8 5,1

2,5

1,5

4,4 75

Melosira varians

1,3

0,7 1,1 25

Pennales

Achnanthes lanceolata

2,9 3,4 3,1 16,6

Amphora ovalis

8,6 8,2 7,3 4,3

12,6 8,3

4,7

5,6

3,5 75

Cocconeis placentula

3,4

4,2

2,6 5,3

3,2 41,6

Cymatopleura elliptica

2,6

3,3 3,6

25

Cymbella affinis

21,4 27,4 16,2 14,9 11,9 11,2 15,1 20,8 23 18,1 18,5 18,4 100

Cymbella cuspidata

5 7,2

15,3 14,5

6,5

6,9 5,9

6,2 10,3 75

Cymbella helvetica

1,4

4,3 6,3 6,2 2,8

41,6

Cymbella hybrida

1,7

1,6

11,2

25

Cymbella leptoceros

1,3

3 2,6 25

Cymbella ventricosa

7,5 2,1 2,4 3,4 33,3

Diatoma vulgaris

6,2

15,2 17,6 16,7 18,5 14,6

13,7 14,1 16,2 75

Diploneis elliptica

2,4 2,8

1,8

25

Diploneis ovalis

5,2 1,9 16,6

Fragilaria ulna

19,4 31,7 22,2 20,3 19,1 16,4 12,7 7,3 9,3 12,5 13,5 11,6 100

Gomphonema constrictum

1,4 1,7

16,6

Gomphonema parvulum

1,8

0,2

1,1 2,6 33,3

Gyrosigma acuminatum 14,4

3,7

9,7 8,9

8,2 10,5 50

Hantzschia amphioxys

2,6

2,2

0,9 25

Navicula cryptocephala 8,3 8,6 17,7 19,6

17,1 11,4 12

6,3

4,7

5,5 83,3

Navicula cuspidata

8,4

14,3 4,5

6,4

7,1 8,1 9,6 58,3

Navicula minima

1,5

3,6 3,8

25

Navicula pupula

3,6

2,1 16,6

Navicula radiosa

4,2

8,9 12,2 4,5 1,2 2,4 50

Nitzschia amphibia

5,5

5,3 7,4

8,3

3,6 1,6

50

Nitzschia linearis

1,2

3,7 0,5

25

Nitzschia palea

1,3 1,1

2,7

25

Nitzschia sigmoidea

1,5 1,7

1,4 25

Pinnularia brebissonii

1,2 3,6 0,7 2,3

33,3

Pinnularia viridis

1,7 2

3,4

25

Surirella ovalis

1,5 2,3

16,6

Surirella ovata

2,2 1,6

16,6

33

İlgili Kaynaklarsingle.php