Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
3.2.2.2. 2. İstasyonda Kaydedilen Epipelik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki Aylık Değişimler ve Ortaya Çıkış Sıklıkları
2. istasyonun epipelik alg florası içinde 2si sentrik, 27si pennat olmak üzere toplam 29 takson tespit edilmiştir. Bu istasyonun epipelik florası içerisinde Diatoma vulgaris, Fragilaria ulna, Navicula radiosa ve Navicula cryptocephala ortaya çıkış sıklıkları ve nispi yoğunlukları bakımından diğer türlere oranla daha önemli olmuşlardır.
Diatoma vulgaris, nispi yoğunluk bakımından ağustos ayında (%17,6) maksimum seviyede bulunurken, ocak ayında (%3,4) minimum seviyede tespit edilmiştir.
Navicula radiosa, nispi yoğunluk bakımından haziran ayında (%12,9) maksimum seviyede bulunurken, temmuz ayında (%1,2) minimum seviyede tespit edilmiştir.
Navicula cryptocephala ise, nispi yoğunluk bakımından ağustos ayında (%10,1) maksimum seviyede bulunurken, şubat ayında (%4,2) minimum seviyede tespit edilmiştir.
Ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından önemli olan diğer diyatomeler ise Cymbella affinis, Gyrosigma acuminatum, Nitzschia amphibia, Surirella ovalis ve Surirella ovata dır.
Bu istasyonun epipelik diyatome florası içinde nispi yoğunluğu en yüksek olan diyatome, temmuz ayında (%20,5) Fragilaria ulnadır. Aynı diyatome (%1,6) kasım ayında minimum seviyede bulunmuştur.
2. istasyonda ortaya çıkış sıklığı en az olan diyatomeler (%25) Achnanthes lanceolata, Gomphonema olivaceum ve Hantzschia amphioxystur.
3444. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istasyonda
edilmiştir
tespit
bakımından
diğer
önemli


44. SAYFA ICERIGI

3.2.2.2. 2. İstasyonda Kaydedilen Epipelik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki Aylık Değişimler ve Ortaya Çıkış Sıklıkları
2. istasyonun epipelik alg florası içinde 2si sentrik, 27si pennat olmak üzere toplam 29 takson tespit edilmiştir. Bu istasyonun epipelik florası içerisinde Diatoma vulgaris, Fragilaria ulna, Navicula radiosa ve Navicula cryptocephala ortaya çıkış sıklıkları ve nispi yoğunlukları bakımından diğer türlere oranla daha önemli olmuşlardır.
Diatoma vulgaris, nispi yoğunluk bakımından ağustos ayında (%17,6) maksimum seviyede bulunurken, ocak ayında (%3,4) minimum seviyede tespit edilmiştir.
Navicula radiosa, nispi yoğunluk bakımından haziran ayında (%12,9) maksimum seviyede bulunurken, temmuz ayında (%1,2) minimum seviyede tespit edilmiştir.
Navicula cryptocephala ise, nispi yoğunluk bakımından ağustos ayında (%10,1) maksimum seviyede bulunurken, şubat ayında (%4,2) minimum seviyede tespit edilmiştir.
Ortaya çıkış sıklığı ve nispi yoğunluk bakımından önemli olan diğer diyatomeler ise Cymbella affinis, Gyrosigma acuminatum, Nitzschia amphibia, Surirella ovalis ve Surirella ovata dır.
Bu istasyonun epipelik diyatome florası içinde nispi yoğunluğu en yüksek olan diyatome, temmuz ayında (%20,5) Fragilaria ulnadır. Aynı diyatome (%1,6) kasım ayında minimum seviyede bulunmuştur.
2. istasyonda ortaya çıkış sıklığı en az olan diyatomeler (%25) Achnanthes lanceolata, Gomphonema olivaceum ve Hantzschia amphioxystur.
34

İlgili Kaynaklarsingle.php