Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Tablo 3.11. 2. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve

ortaya çıkış sıklıkları

TAKSONLAR

NİSPİ YOĞUNLUK % AYLAR

Ortaya Çıkış

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Sıklığı

BACILLARIOPHYTA

%

Centrales

Cyclotella meneghiniana 3,2

3,8 4,5 12,8 14,2

6,1 17,7

3,9 4,7 75

Melosira varians

2,4 2,9 3,9

2,4

33,3

Pennales

Achnanthes lanceolata

3,7 2,6 2,7

25

Amphora ovalis

3,8 12,9 15,1 7,8

2,5 41,6

Cocconeis placentula

7,5 5,1 3,1 2,7

3,2 3,1

50

Cymbella affinis

9,3 11,6 4,9 5,8 4,2 5,7 3,6 8,1

11,1 11,7 11,2 91,6

Cymbella cuspidata

4,3 5,1 2,2 2,1 3,5

2,8 3,1 3,4

66,6

Cymbella helvetica

2,7 3,2

3,4 3,3

33,3

Cymbella leptoceros

2,8

2,3 3,9 2,7

3,7 41,6

Cymbella ventricosa

5,2

4,1 3,6 3,8 3,3 2,5 2,2 2,7

66,6

Diatoma vulgaris

16,5 13,2 7,3 8,1 3,4 4,8 6,5 4,4 10,8 16,2 17,3 17,6 100

Diploneis elliptica

2,4 3,4 3,1

2,3

33,3

Fragilaria ulna

9,4 8,7 1,6 2,6 6,2 6,5 4,9 6,7 8,1 19,2 20,5 18,4 100

Gomphonema olivaceum

1,5 3,8 2,7

25

Gomphonema parvulum

2,4

3,8 4,2

4,1

33,3

Gyrosigma acuminatum 9,1 8,9 9,1 6,2 3,2 3,4 3,2

7,5 13,4

2,3

9,3 91,6

Hantzschia amphioxys

3,4 3,8

3,7 25

Mastogloia smithii

1,7 1,2 1,4

5,6 1,6

41,6

Navicula cryptocephala 9,5 5,7 6,1 4,5

9 4,2 5,8 6,2 7,8

8,7

4,3 10,1 100

Navicula cuspidata

2,7 2,4 3,2 2,5 4,1 3,7

1,5 3,2

2,8 75

Navicula pupula

2,9 2,8 1,2 2,3

2,7

1,2

50

Navicula radiosa

8,3 9,9 8,2 8,4 7,1 6,9 6,9 6,3 8,3 12,9

1,2

7,4 100

Navicula trivialis

15,4 13,2 9,8

9,2 12,5

6,2 50

Nitzschia amphibia

3,6 3,3 2,7 4,4 3,5 2,1 3,8 3,9 5,4

3

7,2

91,6

Nitzschia palea

2,4 2,9 2,9 3,6 2,3

4,1 3,3 58,3

Pinnularia brebissonii 5,4 3,6 3,7 2,3

3,2 3,1

4,7

58,3

Pinnularia viridis

4,3 2,7 1,9

2,3 3,8 3,4

4,5

58,3

Surirella ovalis

5,7 6,8

4,4 3,5 4,6 5,5 4,2 6,3

7,8

6,4

5,4 91,6

Surirella ovata

3,5 6,1 5,2 2,1 2,8 6,7 4,1 3,5 4,2

8,3 2,4 91,6

3545. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istasyonda
pennales
amphora
ovalis
surirella
cymbella


45. SAYFA ICERIGI

Tablo 3.11. 2. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve

ortaya çıkış sıklıkları

TAKSONLAR

NİSPİ YOĞUNLUK % AYLAR

Ortaya Çıkış

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Sıklığı

BACILLARIOPHYTA

%

Centrales

Cyclotella meneghiniana 3,2

3,8 4,5 12,8 14,2

6,1 17,7

3,9 4,7 75

Melosira varians

2,4 2,9 3,9

2,4

33,3

Pennales

Achnanthes lanceolata

3,7 2,6 2,7

25

Amphora ovalis

3,8 12,9 15,1 7,8

2,5 41,6

Cocconeis placentula

7,5 5,1 3,1 2,7

3,2 3,1

50

Cymbella affinis

9,3 11,6 4,9 5,8 4,2 5,7 3,6 8,1

11,1 11,7 11,2 91,6

Cymbella cuspidata

4,3 5,1 2,2 2,1 3,5

2,8 3,1 3,4

66,6

Cymbella helvetica

2,7 3,2

3,4 3,3

33,3

Cymbella leptoceros

2,8

2,3 3,9 2,7

3,7 41,6

Cymbella ventricosa

5,2

4,1 3,6 3,8 3,3 2,5 2,2 2,7

66,6

Diatoma vulgaris

16,5 13,2 7,3 8,1 3,4 4,8 6,5 4,4 10,8 16,2 17,3 17,6 100

Diploneis elliptica

2,4 3,4 3,1

2,3

33,3

Fragilaria ulna

9,4 8,7 1,6 2,6 6,2 6,5 4,9 6,7 8,1 19,2 20,5 18,4 100

Gomphonema olivaceum

1,5 3,8 2,7

25

Gomphonema parvulum

2,4

3,8 4,2

4,1

33,3

Gyrosigma acuminatum 9,1 8,9 9,1 6,2 3,2 3,4 3,2

7,5 13,4

2,3

9,3 91,6

Hantzschia amphioxys

3,4 3,8

3,7 25

Mastogloia smithii

1,7 1,2 1,4

5,6 1,6

41,6

Navicula cryptocephala 9,5 5,7 6,1 4,5

9 4,2 5,8 6,2 7,8

8,7

4,3 10,1 100

Navicula cuspidata

2,7 2,4 3,2 2,5 4,1 3,7

1,5 3,2

2,8 75

Navicula pupula

2,9 2,8 1,2 2,3

2,7

1,2

50

Navicula radiosa

8,3 9,9 8,2 8,4 7,1 6,9 6,9 6,3 8,3 12,9

1,2

7,4 100

Navicula trivialis

15,4 13,2 9,8

9,2 12,5

6,2 50

Nitzschia amphibia

3,6 3,3 2,7 4,4 3,5 2,1 3,8 3,9 5,4

3

7,2

91,6

Nitzschia palea

2,4 2,9 2,9 3,6 2,3

4,1 3,3 58,3

Pinnularia brebissonii 5,4 3,6 3,7 2,3

3,2 3,1

4,7

58,3

Pinnularia viridis

4,3 2,7 1,9

2,3 3,8 3,4

4,5

58,3

Surirella ovalis

5,7 6,8

4,4 3,5 4,6 5,5 4,2 6,3

7,8

6,4

5,4 91,6

Surirella ovata

3,5 6,1 5,2 2,1 2,8 6,7 4,1 3,5 4,2

8,3 2,4 91,6

35

İlgili Kaynaklarsingle.php