Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Tablo 3.12. 3. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve

ortaya çıkış sıklıkları

TAKSONLAR BACILLARIOPHYTA

NİSPİ YOĞUNLUK % AYLAR

Ortaya Çıkış

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Sıklığı

%

Centrales

Cyclotella meneghiniana 3,9

10,7 9,6

13,7 9,4 3,2 12,7 3,6

66,6

Melosira varians

2,4

2,6 2,1 3,2

4,1 41,6

Pennales

Amphora ovalis

12,8 11,8

5,5 15,7 10,7 13,2 10,6 14,1 5,3

75

Cocconeis placentula

2,5 2,7

3,6 2,7

4,9 41,6

Cymbella affinis

14,6 7,8 10,9 11,2 11,1 7,7 8,2 8,1 12,3 15,5 17,5 15,8 100

Cymbella cuspidata

2,6

4,6 4,9 3,6 3,8 2,3 2,2

4,3

66,6

Cymbella helvetica

2,6

1,2 4,2 1,4

1,6

2,5

50

Cymbella leptoceros

2,3

1,5 2,5

2,1 33,3

Diatoma vulgaris

20,9 18,5 19,7 10,1 9,4 8,7 11,3 15,4 16,7 15,2 20,8 25,7 100

Fragilaria ulna

19,4 11,6 14,7 12,5 9,3 5,6 10,8 16,4 15,1 21,7 20,4 19,9 100

Gomphonema constrictum

3,5 3,8 2,4

1,8 3,5 4,1 50

Gomphonema parvulum

3,7

4,8 5,1 2,3

3,6 5,2 2,3 58,3

Gyrosigma acuminatum

2,5 2,7 2,1 4,7 3,6 5,6 4,8

3,4 2,9 3,4 83,3

Navicula cryptocephala 14,1 14,7 11,3 7,5 8,4 9,4 10,4 9,2 9,1

8,1

10,7 11,5 100

Navicula cuspidata

7,1 5,9 6,2 15,9 5,7 8,9 7,1

7,7 6,4 7,3 83,3

Navicula minima

2,6 1,3 3,3

2,3

2,7 41,6

Navicula pupula

3,1 1,8 1,9 3,7

3,7

2,6 50

Navicula radiosa

5,9 4,9 5,1 4,1

4,5 4,4 4,5 5,7

1,8

3,8

83,3

Nitzschia amphibia

3,4 2,8 2,9 3,5 5,2 3,9 3,9 5,5

1,9

75

Nitzschia palea

1,6

4,2 3,4

1,9

33,3

Pinnularia brebissonii

3,3 2,2 3,7

2,3 2,6

41,6

Pinnularia viridis

3,4 4,1 3,8

1,7 33,3

Surirella ovata

3,5

2,9

3,9 2,4 33,3

3747. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istasyonda
surirella
amphora
ovalis
cymbella
affinis


47. SAYFA ICERIGI

Tablo 3.12. 3. istasyonda epipelik alglerin nispi yoğunluklarındaki (%) aylık değişimler ve

ortaya çıkış sıklıkları

TAKSONLAR BACILLARIOPHYTA

NİSPİ YOĞUNLUK % AYLAR

Ortaya Çıkış

Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Sıklığı

%

Centrales

Cyclotella meneghiniana 3,9

10,7 9,6

13,7 9,4 3,2 12,7 3,6

66,6

Melosira varians

2,4

2,6 2,1 3,2

4,1 41,6

Pennales

Amphora ovalis

12,8 11,8

5,5 15,7 10,7 13,2 10,6 14,1 5,3

75

Cocconeis placentula

2,5 2,7

3,6 2,7

4,9 41,6

Cymbella affinis

14,6 7,8 10,9 11,2 11,1 7,7 8,2 8,1 12,3 15,5 17,5 15,8 100

Cymbella cuspidata

2,6

4,6 4,9 3,6 3,8 2,3 2,2

4,3

66,6

Cymbella helvetica

2,6

1,2 4,2 1,4

1,6

2,5

50

Cymbella leptoceros

2,3

1,5 2,5

2,1 33,3

Diatoma vulgaris

20,9 18,5 19,7 10,1 9,4 8,7 11,3 15,4 16,7 15,2 20,8 25,7 100

Fragilaria ulna

19,4 11,6 14,7 12,5 9,3 5,6 10,8 16,4 15,1 21,7 20,4 19,9 100

Gomphonema constrictum

3,5 3,8 2,4

1,8 3,5 4,1 50

Gomphonema parvulum

3,7

4,8 5,1 2,3

3,6 5,2 2,3 58,3

Gyrosigma acuminatum

2,5 2,7 2,1 4,7 3,6 5,6 4,8

3,4 2,9 3,4 83,3

Navicula cryptocephala 14,1 14,7 11,3 7,5 8,4 9,4 10,4 9,2 9,1

8,1

10,7 11,5 100

Navicula cuspidata

7,1 5,9 6,2 15,9 5,7 8,9 7,1

7,7 6,4 7,3 83,3

Navicula minima

2,6 1,3 3,3

2,3

2,7 41,6

Navicula pupula

3,1 1,8 1,9 3,7

3,7

2,6 50

Navicula radiosa

5,9 4,9 5,1 4,1

4,5 4,4 4,5 5,7

1,8

3,8

83,3

Nitzschia amphibia

3,4 2,8 2,9 3,5 5,2 3,9 3,9 5,5

1,9

75

Nitzschia palea

1,6

4,2 3,4

1,9

33,3

Pinnularia brebissonii

3,3 2,2 3,7

2,3 2,6

41,6

Pinnularia viridis

3,4 4,1 3,8

1,7 33,3

Surirella ovata

3,5

2,9

3,9 2,4 33,3

37

İlgili Kaynaklarsingle.php