Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖNSÖZ. II

İÇİNDEKİLER . III

ÖZET.V

SUMMARY. VI

ŞEKİL LİSTESİ.VII

TABLO LİSTESİ . VIII

1. GİRİŞ . 1

2. MATERYAL VE METOT . 6

2.1. Çalışma Alanı . 6

2.2. Örnek Alma İstasyonları . 7

2.3. Dicle Nehrinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi . 11

2.4. Alglerin İncelenmesi. 12

2.4.1. Epilitik Alglerin Toplanması ve İncelenmesi . 12

2.4.2. Epipelik Alglerin Toplanması ve İncelenmesi . 12

2.4.3. Sürekli Preparatların Hazırlanması ve İncelenmesi . 13

3. BULGULAR . 15

3.1. Fiziksel ve Kimyasal Bulgular . 15

3.1.1. Su Sıcaklığı ( oC ). 15

3.1.2. Elektriksel İletkenlik ( mhos/cm ) . 15

3.1.3. pH Değeri. 15

3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.

Çözünmüş Oksijen Miktarı ( O2 – mg/L ) . Toplam Sertliğin Mevsimsel Değişimi . Kalsiyum (Ca++) Miktarı.

16 16 16

3.1.7. Magnezyum (Mg++) Miktarı . 16

3.1.8. Nitrit Azotu ( NO2 – N mg/L ) . 16

3.1.9. Nitrat Azotu ( NO3 – N mg/L ). 17

3.1.10. Fosfat Miktarı. 17

3.2. Bentik Alg Florası. 22

3.2.1. Epilitik Alglerin Mevsimsel Değişimi. 23

3.2.1.1. 1. İstasyonda Kaydedilen Epilitik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki

Aylık Değişimler ve Ortaya Çıkış Sıklıkları . 23

III5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 5
İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ…………………………………………………………………………………….II İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………..III ÖZET....................................................................................................................................V SUMMARY………………………………………………………………………………VI ŞEKİLLER LİSTESİ……………………………………………………………...........VII TABLOLAR LİSTESİ...............................................
Hazar Gölü'nün Sivrice ilçesi ile Behrimaz çayı arasında kalan kısmının littoral algleri ve mevsimsel değişimleri - Sayfa 6
ıv İÇİNDEKİLER SayfaNo ÖZET .................................................................................................................... 1 ABSTRACT ................................................................................................................ II TEŞEKKÜR .................................................................................................................
Isparta Çayı algleri üzerinde bir araştırma - Sayfa 6
iV lçlNOEKIL.ER ÖZET..................................................................................................................... 1 SUMMARY............................................................................................................ 11 TEŞEKKÜR.......................................................................................................... fU iÇİNDEKiLER............

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alglerin
bulgular
içindekiler
fiziksel
giriş
epilitik


5. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Sayfa No

ÖNSÖZ. II

İÇİNDEKİLER . III

ÖZET.V

SUMMARY. VI

ŞEKİL LİSTESİ.VII

TABLO LİSTESİ . VIII

1. GİRİŞ . 1

2. MATERYAL VE METOT . 6

2.1. Çalışma Alanı . 6

2.2. Örnek Alma İstasyonları . 7

2.3. Dicle Nehrinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi . 11

2.4. Alglerin İncelenmesi. 12

2.4.1. Epilitik Alglerin Toplanması ve İncelenmesi . 12

2.4.2. Epipelik Alglerin Toplanması ve İncelenmesi . 12

2.4.3. Sürekli Preparatların Hazırlanması ve İncelenmesi . 13

3. BULGULAR . 15

3.1. Fiziksel ve Kimyasal Bulgular . 15

3.1.1. Su Sıcaklığı ( oC ). 15

3.1.2. Elektriksel İletkenlik ( mhos/cm ) . 15

3.1.3. pH Değeri. 15

3.1.4. 3.1.5. 3.1.6.

Çözünmüş Oksijen Miktarı ( O2 – mg/L ) . Toplam Sertliğin Mevsimsel Değişimi . Kalsiyum (Ca++) Miktarı.

16 16 16

3.1.7. Magnezyum (Mg++) Miktarı . 16

3.1.8. Nitrit Azotu ( NO2 – N mg/L ) . 16

3.1.9. Nitrat Azotu ( NO3 – N mg/L ). 17

3.1.10. Fosfat Miktarı. 17

3.2. Bentik Alg Florası. 22

3.2.1. Epilitik Alglerin Mevsimsel Değişimi. 23

3.2.1.1. 1. İstasyonda Kaydedilen Epilitik Diyatomelerin Nispi Yoğunluklarındaki

Aylık Değişimler ve Ortaya Çıkış Sıklıkları . 23

III

İlgili Kaynaklarsingle.php