Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Gürbüz, 1990., Barlas, 1982; 1988, Barlas ve ark., 2001;2002, Kalyoncu, 1996;2002., Montesanto ve ark., 2000., Morkoyunlu, 1995., Pabuçcu ve ark., 1999a; b, Yıldız, 1984 a; b., 1987a; b., Yıldız ve Özkıran, 1994).
Epilitik ve epipelik flora içerisinde, nispi yoğunluk bakımından Cymbella affinis, Diatoma vulgaris ve Fragilaria ulna tüm istasyonlarda en önemli diyatomeler olmuşlardır. Round (1984), bu türlerin genellikle alkali ve kalkerli çevrelerde yaygın bulunduğunu ifade etmiştir.
Epilitik flora içinde Navicula en fazla türle temsil edilen genus olurken, bunu Cymbella ve Nitzschia genuslarına ait türler izlemiştir. Bu bulgular, bu genuslara ait türlerin bulundukları habitatlarda diğer diyatomelere oranla daha iyi çoğalabildiklerini göstermektedir. Chessman (1986), yaptığı çalışmada Cymbella, Navicula ve Nitzschia genuslarının kozmopolit olduklarını belirtmiştir. Navicula cryptocephala, Diatoma vulgaris ve Fragilaria ulna 1. istasyonda epilitik flora içerisinde hem nispi yoğunluk hem de ortaya çıkış sıklığı bakımından en önemli diyatomeler olmuşlardır. Ayrıca Fragilaria ulna diğer istasyonlarda da hem nispi yoğunluk hem de ortaya çıkış sıklığı bakımından en önemli diyatome olmuştur. Kıvrak ve Gürbüz (2010), Fragilaria ve Navicula türlerinin organik maddece zengin sularda yaygın ve bol olarak bulunabileceğini açıklamışlardır. Dicle Nehrinde dominant olan bu diyatomeler, nehir suyunun nispeten organik maddeler bakımından zengin olduğunu göstermiştir.
Dicle Nehrinin epilitik florasında, Cyclotella meneghiniana, Amphora ovalis, Cymbella affinis, Cymbella cuspidata, Gyrosigma acuminatum, Navicula cuspidata, Navicula radiosa, Nitzschia amphibia, Nitzschia palea ve Surirella ovata araştırma süresince tüm istasyonlarda tespit edilmiştir. Bu diyatomelerden bazıları Meram Çayı (Yıldız, 1985), Porsuk Çayı (Yıldız, 1987), Aras Nehri (Altuner, 1988), Çubuk Çayı (Yıldız ve Özkıran, 1991), Kızılırmak Nehri (Yıldız ve Özkıran, 1994), Keban Çayı (Aksın ve Çetin, 1999), Değirmendere (Kara ve Şahin, 2001) ve Cip Çayında da (Çetin ve Yavuz, 2001) önemli sayılarda tespit edilmiştir.
Diyatomelerin epilitik alg topluluğu içerisinde sürekli yer alışları dikkate alındığında, diyatomelerin kozmopolit olup, her türlü substratumlarda en sık rastlanılan alglerden biri olabileceğini ve biyolojik monitörler olarak kullanılabileceklerini ortaya koymaktadır.
Kıyı bölgesi epipelik alg topluluğunda da epilitik florada olduğu gibi Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta ve Euglenophyta üyeleri değişik sayıda
4151. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

vulgaris
diyatomeler
diyatome
çıkış
ortaya
fragilaria


51. SAYFA ICERIGI

Gürbüz, 1990., Barlas, 1982; 1988, Barlas ve ark., 2001;2002, Kalyoncu, 1996;2002., Montesanto ve ark., 2000., Morkoyunlu, 1995., Pabuçcu ve ark., 1999a; b, Yıldız, 1984 a; b., 1987a; b., Yıldız ve Özkıran, 1994).
Epilitik ve epipelik flora içerisinde, nispi yoğunluk bakımından Cymbella affinis, Diatoma vulgaris ve Fragilaria ulna tüm istasyonlarda en önemli diyatomeler olmuşlardır. Round (1984), bu türlerin genellikle alkali ve kalkerli çevrelerde yaygın bulunduğunu ifade etmiştir.
Epilitik flora içinde Navicula en fazla türle temsil edilen genus olurken, bunu Cymbella ve Nitzschia genuslarına ait türler izlemiştir. Bu bulgular, bu genuslara ait türlerin bulundukları habitatlarda diğer diyatomelere oranla daha iyi çoğalabildiklerini göstermektedir. Chessman (1986), yaptığı çalışmada Cymbella, Navicula ve Nitzschia genuslarının kozmopolit olduklarını belirtmiştir. Navicula cryptocephala, Diatoma vulgaris ve Fragilaria ulna 1. istasyonda epilitik flora içerisinde hem nispi yoğunluk hem de ortaya çıkış sıklığı bakımından en önemli diyatomeler olmuşlardır. Ayrıca Fragilaria ulna diğer istasyonlarda da hem nispi yoğunluk hem de ortaya çıkış sıklığı bakımından en önemli diyatome olmuştur. Kıvrak ve Gürbüz (2010), Fragilaria ve Navicula türlerinin organik maddece zengin sularda yaygın ve bol olarak bulunabileceğini açıklamışlardır. Dicle Nehrinde dominant olan bu diyatomeler, nehir suyunun nispeten organik maddeler bakımından zengin olduğunu göstermiştir.
Dicle Nehrinin epilitik florasında, Cyclotella meneghiniana, Amphora ovalis, Cymbella affinis, Cymbella cuspidata, Gyrosigma acuminatum, Navicula cuspidata, Navicula radiosa, Nitzschia amphibia, Nitzschia palea ve Surirella ovata araştırma süresince tüm istasyonlarda tespit edilmiştir. Bu diyatomelerden bazıları Meram Çayı (Yıldız, 1985), Porsuk Çayı (Yıldız, 1987), Aras Nehri (Altuner, 1988), Çubuk Çayı (Yıldız ve Özkıran, 1991), Kızılırmak Nehri (Yıldız ve Özkıran, 1994), Keban Çayı (Aksın ve Çetin, 1999), Değirmendere (Kara ve Şahin, 2001) ve Cip Çayında da (Çetin ve Yavuz, 2001) önemli sayılarda tespit edilmiştir.
Diyatomelerin epilitik alg topluluğu içerisinde sürekli yer alışları dikkate alındığında, diyatomelerin kozmopolit olup, her türlü substratumlarda en sık rastlanılan alglerden biri olabileceğini ve biyolojik monitörler olarak kullanılabileceklerini ortaya koymaktadır.
Kıyı bölgesi epipelik alg topluluğunda da epilitik florada olduğu gibi Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta ve Euglenophyta üyeleri değişik sayıda
41

İlgili Kaynaklarsingle.php