Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
taksonlarla temsil edilmişlerdir. Bacillariophyta üyeleri hem takson sayısı hem de taksonlara ait birey sayıları bakımından en önemli algler olmuşlardır.
Diatoma vulgaris, Fragilaria ulna, Amphora ovalis, Cymbella affinis ve Cyclotella meneghiniana tüm istasyonlarda epilitik florada olduğu gibi epipelik florada da nispi yoğunluk ve ortaya çıkış sıklığı bakımından en önemli diyatomeler olmuşlardır.
Navicula radiosa ve Nitzschia palea bazı istasyonlarda epipelik florada hem nispi yoğunluk hem de ortaya çıkış sıklığı bakımından önemli olmazken, bazı istasyonlarda ise ortaya çıkış sıklığı açısından oldukça önemli organizmalar olmuşlardır.
Bu durum şartlar uygun olduğunda diyatomeler arasında da bir süksesyonun olabileceğini göstermektedir. Ekolojik şartların kendileri için uygun olması durumunda birey sayılarını hızla artırabileceklerini epipelik ve epilitik alg florasının dominant diyatomeleri ile rekabet edebileceklerini göstermesi bakımından önemlidir.
Dominant episammik alglerin farklı mevsimlerde sayıca birbirlerine üstünlük kurmaları, bu diyatomeler arasındaki rekabetin sonucu olarak değerlendirilebilir. Episammik flora içindeki aynı dominant diyatome türünün, istasyonlardaki mevsimsel gelişimi birbirinden farklı olmuştur. Bu durum araştırma için seçilen istasyonların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin az da olsa birbirinden farklı olmasından kaynaklanabilir.
Diyatomeler dışında kalan diğer alg divizyolarına ait türlerin, sayıca hiçbir zaman diyatomeler kadar önemli olmamaları, rekabetin diyatomeler lehine olduğunu göstermektedir. Mavi-yeşil ve yeşil alglerin iyi geliştikleri yaz mevsiminde bile sayıca hiçbir zaman diyatomelerin üzerine çıkamamaları, bu alglerin diyatomelerle girdikleri rekabetin önemini ortaya koymaktadır (Rodhe, 1948; Hutchinson, 1967).
Bu çalışmada elde edilen bulgular sadece 1 yıl gibi kısa süreli bir çalışmanın ürünü olduğundan, buradaki bentik alglerin mevsimsel değişimleri ve diğer özellikleri üzerinde yapılacak genellemeler sağlıklı olmayacaktır. Ekolojik çalışmaların en az birkaç yıl sürmesi ve bu süreler içerisinde ortaya çıkan alg populasyonlarının mevsimsel değişimlerinin incelenmesi, ancak araştırıcıya bir değerlendirme yapma imkanı verecektir.
Dicle Nehrinde ötrofikasyon ve kirlilik indikatörü olarak bilinen bazı alg türlerinin (Ör: Melosira varians, Hantzschia amphioxys, Navicula cryptocephala, Nitzschia palea, Gomphonema parvulum, Cymbella ventricosa, Surirella ovata gibi) görülmesi bugün olmasa bile yakın gelecekte, çok ciddi sonuçlar doğurabilecek kirlenme ve ötrofikasyon problemleri ile karşı karşıya olduğunu gösterebilir.
4252. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 65
sayıları bakımından en önemli algler olmuşlardır. Dünyanın birçok yerinde kıyı bölgesi algleri incelenmiş ve sedimenler üzerinde zengin bir alg florasının geliştiği gözlenmiştir. Bu flora özellikle İngiltere , İrlanda ve Finlandia göllerinde ayrıntılı olarak incelenmiştir (Round 1984). İncelenen göllerde sedimen özelliklerine uygun olarak oligotrofik, ötrofik, asidik ve alkali habitatları seçen al...
Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 52
Tablo 3.11’de görüldüğü gibi Cymatopleura solea ve Cymbella affinis ortaya çıkış sıklığı bakımından, epilitik alg florası içerisinde baskın türler dışında önemli taksonlar olarak kaydedilmişlerdir. Ortaya çıkış sıklığı %58.33 olan Cymbella affinis’in araştırma süresince en yüksek nispi yoğunluğu ocak ayında (%22.13) tespit edilirken, bu diyatome mart ayı dışında ilkbahar aylarında, eylül ayı dışı...
Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 30
Navicula cryptocephala ve Navicula gracilis V. İstasyon epilitik florası hariç, Navicula pupula I. İstasyonun epifitik florası hariç, Nitzschia palea ise II. İstasyon epilitik florası hariç tüm istasyonlarda kaydedilmiştir. Sultansuyu Baraj Gölü’nde ortaya çıkan diyatomelerden bir kısmı yalnızca bir istasyonda kaydedilmiştir. Cymbella leptoceros (I. İstasyon epifitik), Cymbella ventricosa (IV. is...

52. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

diyatomeler
navicula
diyatome
epipelik
bakımından
yoğunluk


52. SAYFA ICERIGI

taksonlarla temsil edilmişlerdir. Bacillariophyta üyeleri hem takson sayısı hem de taksonlara ait birey sayıları bakımından en önemli algler olmuşlardır.
Diatoma vulgaris, Fragilaria ulna, Amphora ovalis, Cymbella affinis ve Cyclotella meneghiniana tüm istasyonlarda epilitik florada olduğu gibi epipelik florada da nispi yoğunluk ve ortaya çıkış sıklığı bakımından en önemli diyatomeler olmuşlardır.
Navicula radiosa ve Nitzschia palea bazı istasyonlarda epipelik florada hem nispi yoğunluk hem de ortaya çıkış sıklığı bakımından önemli olmazken, bazı istasyonlarda ise ortaya çıkış sıklığı açısından oldukça önemli organizmalar olmuşlardır.
Bu durum şartlar uygun olduğunda diyatomeler arasında da bir süksesyonun olabileceğini göstermektedir. Ekolojik şartların kendileri için uygun olması durumunda birey sayılarını hızla artırabileceklerini epipelik ve epilitik alg florasının dominant diyatomeleri ile rekabet edebileceklerini göstermesi bakımından önemlidir.
Dominant episammik alglerin farklı mevsimlerde sayıca birbirlerine üstünlük kurmaları, bu diyatomeler arasındaki rekabetin sonucu olarak değerlendirilebilir. Episammik flora içindeki aynı dominant diyatome türünün, istasyonlardaki mevsimsel gelişimi birbirinden farklı olmuştur. Bu durum araştırma için seçilen istasyonların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin az da olsa birbirinden farklı olmasından kaynaklanabilir.
Diyatomeler dışında kalan diğer alg divizyolarına ait türlerin, sayıca hiçbir zaman diyatomeler kadar önemli olmamaları, rekabetin diyatomeler lehine olduğunu göstermektedir. Mavi-yeşil ve yeşil alglerin iyi geliştikleri yaz mevsiminde bile sayıca hiçbir zaman diyatomelerin üzerine çıkamamaları, bu alglerin diyatomelerle girdikleri rekabetin önemini ortaya koymaktadır (Rodhe, 1948; Hutchinson, 1967).
Bu çalışmada elde edilen bulgular sadece 1 yıl gibi kısa süreli bir çalışmanın ürünü olduğundan, buradaki bentik alglerin mevsimsel değişimleri ve diğer özellikleri üzerinde yapılacak genellemeler sağlıklı olmayacaktır. Ekolojik çalışmaların en az birkaç yıl sürmesi ve bu süreler içerisinde ortaya çıkan alg populasyonlarının mevsimsel değişimlerinin incelenmesi, ancak araştırıcıya bir değerlendirme yapma imkanı verecektir.
Dicle Nehrinde ötrofikasyon ve kirlilik indikatörü olarak bilinen bazı alg türlerinin (Ör: Melosira varians, Hantzschia amphioxys, Navicula cryptocephala, Nitzschia palea, Gomphonema parvulum, Cymbella ventricosa, Surirella ovata gibi) görülmesi bugün olmasa bile yakın gelecekte, çok ciddi sonuçlar doğurabilecek kirlenme ve ötrofikasyon problemleri ile karşı karşıya olduğunu gösterebilir.
42

İlgili Kaynaklarsingle.php