Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
KAYNAKLAR
Aksın, M., Çetin, K., Yıldırım, V., 1999. Keban Çayı (Elazığ-Turkey) Algleri. F. Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 11(1); 59-65.
Altuner, Z., 1988. A Study of the Diatom Community of the Aras River, Nova Hedwigia, Stutgart 46, 1-2, 255-263.
Altuner, Z., Gürbüz, H., 1989. Karasu (Fırat) Nehri Fitoplankton Topluluğu Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 3, 1-2: 151-176.
Altuner, Z., Gürbüz, H., 1990. Karasu (Fırat) Nehri Epilitik ve Epifitik Algleri Üzerine Bir Araştırma. X. Ulusal Biyoloji Kongresi Botanik Bildirileri, 193- 203.
Altuner, Z., Gürbüz, H., 1991. Karasu (Fırat) Nehri Epipelik Alg Toplulukları Üzerine Bir Araştırma. Doğa-Tr. J. of Botany, 15, 253-267.
Atıcı, T., 1997. Sakarya Nehri Kirliliği ve Algler, Ekoloji Çevre Dergisi, 24, 28-32. Atıcı, T. Ahıska, S. 2005. Ankara Çayı Kirliliği ve Algleri, Gazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Dergisi, 18(1), 51-59. Atıcı, T., Obalı, O., Elmacı, A., 2005. Abant Gölü (Bolu) Bentik Algleri. Ekoloji 14, 56,
9-15. Barlas, M., 1982, Biologische und Chemische Untersuchungen an für Intensiv-Fischzucht
Genutzten Teiche (Trendelburg-Wülmersen) Diplom Arbeit. Universtt Kassel. Barlas, M., 1988. Limnologische Untersuchungen an der Fulda unter besonderer Berücksichtigung der Fischparasiten, ihrer Wirtsspektren und der Wassergüte. Dissertation. 138s. Universitat Kassel. Barlas, M., Mumcu, F., Dirican, S., Solak, C. N., 2001. Sarıçay (Muğla- Milas)da Yaşayan Epilitik Diatomların Su Kalitesine Bağlı Olarak İncelenmesi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri Kitabı, S; 313-322. Barlas, M., Mumcu, F., Solak, C. N., Çoban O., 2002. Akçapınar Deresi ve Gökova Kadın Azmağı Deresi (Muğla) Epilitik Algleri Üzerine Bir Araştırma. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya. Barlas, M., 2002. Su Kalitesi Tayin Yöntemleri. Yüksek Lisans Ders Notları, Muğla, 37 s. Çetin, A.K., Yavuz, O.G. 2001. Cip Çayı (Elazığ/Türkiye) Epipelik, Epilitik ve Epifitik Alg Toplulukları. F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi. 13, 2, 9-14.
4454. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kılıçözü deresi (Kırşehir) epilitik algleri üzerine bir araştırma - Sayfa 73
6. KAYNAKLAR Adrian, S. Study of The Epilithicdiatom Communities From The Cerna River, Ph. D. THESIS, Cluj-Napoca, 2011. Akbulut, A. Planktonic Diatom (Bacillariopyceae) Flora of Sultan Sazlığı Marshes (Kayseri), Turk J. Bot. 2003, 27, 285-301s. Akman, Y. ; Daget, Ph. Quelques Aspects Synopiques Des Climats Dela Turque, Extrait de Bulletin de La Sbciate Laquadocienne de Geopraphie, 5, 3, 269300...
Bazı akuatik organizmalara bağlı olarak Felent Çayı (Porsuk-Kütahya)'ndaki kirliliğin tespiti - Sayfa 119
106 [107] KAYNAKLAR DİZİNİ (Devamı) Yıldız, K., 1984b, Meram Çayı Alg Toplulukları Üzerine Araştırmalar. Kısım II- Taş ve Çeşitli Bitkiler Üzerinde Yaşayan Alg Topluluğu. S. Ü. Fen-Edeb. Fak. Dergisi, 3 ; 218 – 222. [108] Yıldız, K., 1987. Diatoms of the Porsuk River, Turkey. Doğa Tr. J. Biol., 11 (3), 162182. [109] Altuner, Z., Gürbüz, H., 1989. Karasu (Fırat) Nehri Fitoplankton Topl...
Balıkdamı (Sivrihisar-Eskişehir) bölgesi epilitik ve epifitik alglerinin flora yönünden araştırılması - Sayfa 50
7. KAYNAKLAR ALTUNER, Z., 1994. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği, Cilt 1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları No:2, 87s. ALTUNER, Z., GÜRBÜZ, H., 1989. Karasu (Fırat) Nehri Fitoplankton Topluluğu Üzerine Bir Araştırma. İst. Üniv. Su Ürünleri Dergisi; 3, 1-2: 151-176. ALTUNER, Z., GÜRBÜZ, H., 1990a. Karasu (Fırat) Nehrinin Elitik ve Epifitik Algleri Üzerine Bir Araştırma. X....

54. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

epifitik
epilitik
araştırma
algler
fırat
nehri


54. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR
Aksın, M., Çetin, K., Yıldırım, V., 1999. Keban Çayı (Elazığ-Turkey) Algleri. F. Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 11(1); 59-65.
Altuner, Z., 1988. A Study of the Diatom Community of the Aras River, Nova Hedwigia, Stutgart 46, 1-2, 255-263.
Altuner, Z., Gürbüz, H., 1989. Karasu (Fırat) Nehri Fitoplankton Topluluğu Üzerine Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 3, 1-2: 151-176.
Altuner, Z., Gürbüz, H., 1990. Karasu (Fırat) Nehri Epilitik ve Epifitik Algleri Üzerine Bir Araştırma. X. Ulusal Biyoloji Kongresi Botanik Bildirileri, 193- 203.
Altuner, Z., Gürbüz, H., 1991. Karasu (Fırat) Nehri Epipelik Alg Toplulukları Üzerine Bir Araştırma. Doğa-Tr. J. of Botany, 15, 253-267.
Atıcı, T., 1997. Sakarya Nehri Kirliliği ve Algler, Ekoloji Çevre Dergisi, 24, 28-32. Atıcı, T. Ahıska, S. 2005. Ankara Çayı Kirliliği ve Algleri, Gazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Dergisi, 18(1), 51-59. Atıcı, T., Obalı, O., Elmacı, A., 2005. Abant Gölü (Bolu) Bentik Algleri. Ekoloji 14, 56,
9-15. Barlas, M., 1982, Biologische und Chemische Untersuchungen an für Intensiv-Fischzucht
Genutzten Teiche (Trendelburg-Wülmersen) Diplom Arbeit. Universtt Kassel. Barlas, M., 1988. Limnologische Untersuchungen an der Fulda unter besonderer Berücksichtigung der Fischparasiten, ihrer Wirtsspektren und der Wassergüte. Dissertation. 138s. Universitat Kassel. Barlas, M., Mumcu, F., Dirican, S., Solak, C. N., 2001. Sarıçay (Muğla- Milas)da Yaşayan Epilitik Diatomların Su Kalitesine Bağlı Olarak İncelenmesi. V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri Kitabı, S; 313-322. Barlas, M., Mumcu, F., Solak, C. N., Çoban O., 2002. Akçapınar Deresi ve Gökova Kadın Azmağı Deresi (Muğla) Epilitik Algleri Üzerine Bir Araştırma. XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya. Barlas, M., 2002. Su Kalitesi Tayin Yöntemleri. Yüksek Lisans Ders Notları, Muğla, 37 s. Çetin, A.K., Yavuz, O.G. 2001. Cip Çayı (Elazığ/Türkiye) Epipelik, Epilitik ve Epifitik Alg Toplulukları. F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi. 13, 2, 9-14.
44

İlgili Kaynaklarsingle.php