Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Pabuçcu, K., Altuner, Z., Gür, M., 1999b. Yeşilırmak Nehri (Tokat) Bentik Alg Florası. 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam 23-25st September 1999. Kütahya/Turkey. S; 115-122.
Pala (Toprak), G., Çağlar, M. 2008. Peri Çayı (Tunceli/Türkiye) Epilitik Diyatomeleri ve Aylık Değişimleri. F. Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi. 20, 4, 557-562.
Patrick, R., Raimer, C.W., 1966. The Diatoms of the United States, Exclusive of Alaska and Hawaii. Monographs of the academy of national sciences of Philadelphia 13. Pennyslyvania, USA 688.
Patrick, R., Raimer, C.W., 1975. The Diatoms of the United States. Volum II. Acad. Sci. Phyladelphia.
Prescott, W.G., 1973. Algae of the Western Great Lakes Area. Department of Botany and Plant Pathology, Michigan State University East Lansing, Michigan.
Rodhe, W., 1948. Environmental Requirements of Freshwater Plankton Algae. Experimental Studies in the Ecology of Phytoplankton. Symb. Upsal., 10, 11-49.
Round, F.E., 1953. An Investigation of Two Benthic Algal Communities in Malharm Tarn, Yorkshire, J. Ecol., 41, 97-174.
Round, F.E., 1984. The Ecology of Algae, Cambridge University Press Cambridge. Schreiber, I., 1975. Biologische Gewsserbeurteilung der Mettma anhand des
Makrozoobenthos-Methoden vergleich. Arch. Hydrobiol. /Suppl. 47 (Falkau-Arbeiten 9), 432-457. Sldecek, V., 1973. System of Water Quality from the Biological Point of View. Arch. Hydrobiol. Beih. Erbergn. Limnol. 7; 1-218. Sıvacı, E.R., Dere, Ş. 2007. Melendiz Çayının (Aksaray-Ihlara) Epilitik Diyatome Topluluklarının Aylık Değişimi ve Su Akışının Toplam Organizmaya Etkisi. Ekoloji-Çevre Dergisi. 16, 64, 29-36. Solak, C. N., Barlas, M., Pabuçcu, K. 2005. Akçaydaki (Muğla-Denizli) Bazı Epilitik Diyatome Taksonlarının Aylık Gelişimi. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Sayı: 8, 211. Steinberg, C., Schiefele, S., 1988. Biological Indication of Trophy and Pollution of Running Waters. 2, Wasser-Abwasser-Forsch. 21, 227-234. Yıldız K., 1984a, Meram Çayı Alg Toplulukları Üzerine Araştırmalar. Kısım IFitoplankton Topluluğu. S. Ü. Fen-Edeb. Fak. Dergisi, 3; 213-217.
4757. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sultansuyu barajı (Malatya) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerinin incelenmesi - Sayfa 69
Patrick, R. and Raimer, C.W., 1975. The Diatoms of the United States. Volum II. Acad. Sci. Phyladelphia. Prescott, G.W., 1973. Algae of The Western Great Lake Area. Brown comp. Pub. Dubuque lowa. Rodhe, W., 1948. Environmental requirements of freshwater plankton algae. Experimental studies in the ecology of phytoplankton. Symb. Upsal., 10, 11-49. Round, F.E., 1953. An investigation of two benth...
Murat nehrinin Palu ilçesi ve Gülüşkür bölgeleri arasında kalan kısmının su kalitesi ve bentik diyatomeleri - Sayfa 124
Öterler, B., 2003. Tunca Nehri Fitoplanktonu ve Su Kalitesi ile Olan İlişkilerinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Edirne. Patrick, R. and Reimer, C. W., 1966. The Diatoms of The United States, Exclusive of Alaska and Hawaii. Monographs of the Academy of National Sciences of Philadelphia no: 13. Pennsylvania, U. S. A. 688 pp. Patrick, R. and Reimer, C. W., 1975. Th...
Değirmendere çayı su kalitesinin fizikokimyasal parametrelere ve epilitik diyatomlara göre belirlenmesi ve su kalitesi indekslerinin karşılaştırılması - Sayfa 109
Lowe, R.L., Pan Y., 1996. Benthic algal communities as biological monitors. In: Algal ecolocy freshwater benthic ecosystems. Academic Press, San Diago, 705 – 739. Mumcu, F., 2002. Dipsiz ve Çine Çayının Epilitik Alglerinin Ekolojik Yönden İncelenmesi. Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 80. Nather Khan, I.,S.,A., 1990. Assessment of water pollution using diatom communi...

57. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

acad
bilimleri
water
diatoms
ecol
algae


57. SAYFA ICERIGI

Pabuçcu, K., Altuner, Z., Gür, M., 1999b. Yeşilırmak Nehri (Tokat) Bentik Alg Florası. 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam 23-25st September 1999. Kütahya/Turkey. S; 115-122.
Pala (Toprak), G., Çağlar, M. 2008. Peri Çayı (Tunceli/Türkiye) Epilitik Diyatomeleri ve Aylık Değişimleri. F. Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi. 20, 4, 557-562.
Patrick, R., Raimer, C.W., 1966. The Diatoms of the United States, Exclusive of Alaska and Hawaii. Monographs of the academy of national sciences of Philadelphia 13. Pennyslyvania, USA 688.
Patrick, R., Raimer, C.W., 1975. The Diatoms of the United States. Volum II. Acad. Sci. Phyladelphia.
Prescott, W.G., 1973. Algae of the Western Great Lakes Area. Department of Botany and Plant Pathology, Michigan State University East Lansing, Michigan.
Rodhe, W., 1948. Environmental Requirements of Freshwater Plankton Algae. Experimental Studies in the Ecology of Phytoplankton. Symb. Upsal., 10, 11-49.
Round, F.E., 1953. An Investigation of Two Benthic Algal Communities in Malharm Tarn, Yorkshire, J. Ecol., 41, 97-174.
Round, F.E., 1984. The Ecology of Algae, Cambridge University Press Cambridge. Schreiber, I., 1975. Biologische Gewsserbeurteilung der Mettma anhand des
Makrozoobenthos-Methoden vergleich. Arch. Hydrobiol. /Suppl. 47 (Falkau-Arbeiten 9), 432-457. Sldecek, V., 1973. System of Water Quality from the Biological Point of View. Arch. Hydrobiol. Beih. Erbergn. Limnol. 7; 1-218. Sıvacı, E.R., Dere, Ş. 2007. Melendiz Çayının (Aksaray-Ihlara) Epilitik Diyatome Topluluklarının Aylık Değişimi ve Su Akışının Toplam Organizmaya Etkisi. Ekoloji-Çevre Dergisi. 16, 64, 29-36. Solak, C. N., Barlas, M., Pabuçcu, K. 2005. Akçaydaki (Muğla-Denizli) Bazı Epilitik Diyatome Taksonlarının Aylık Gelişimi. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Sayı: 8, 211. Steinberg, C., Schiefele, S., 1988. Biological Indication of Trophy and Pollution of Running Waters. 2, Wasser-Abwasser-Forsch. 21, 227-234. Yıldız K., 1984a, Meram Çayı Alg Toplulukları Üzerine Araştırmalar. Kısım IFitoplankton Topluluğu. S. Ü. Fen-Edeb. Fak. Dergisi, 3; 213-217.
47

İlgili Kaynaklarsingle.php