Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
Yıldız K., 1984b, Meram Çayı Alg Toplulukları Üzerine Araştırmalar. Kısım II- Taş ve Çeşitli Bitkiler Üzerinde Yaşayan Alg Topluluğu. S. Ü. Fen-Edeb. Fak. Dergisi, 3; 218-222.
Yıldız, K., 1985. Meram Çayı Alg Toplulukları Üzerindeki Araştırmalar, Kısım . Sedimanlar Üzerinde Yaşayan Algler. Doğa Bilim Dergisi, A2, 9, 2, 428434.
Yıldız K., 1987a, Porsuk Çayının Bacillariophyta Dışındaki Algleri. Doğa Tr. J. of Botany, 15, 166-188.
Yıldız K., 1987b, Diatoms of the Porsuk River, Turkey. Doğa Tr. J. Biol., 11 (3), 162-182. Yıldız K., Özkıran, Ü., 1991. Kızılırmak Nehri Diyatomeleri. Doğa Tr. J. of Botany, 18,
313-329. Yıldız K., Özkıran, Ü., 1994. Çubuk Çayı Diyatomeleri. Doğa Tr. J. of Botany, 18, 313-
329. Yıldız , K., Atıcı, T., 1996. Ankara Çayı Diyatomeleri. Gazi Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Fen
Bilimleri Dergisi 6; 59-87. Zelinka, M., Marvan, P., 1961. Zur Przisierung der Biologischen Klassifikation der
Reinheit flieender Gewsser. Arch. Hydrobiol. 57: 389-407.
4858. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Darıören ve Isparta derelerinin epilitik algleri ve su kalitesi üzerine bir araştırma - Sayfa 114
100 Sladecek, V.,1973. System ofWater Quality from the Biological point of ViewArch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol. 7, 1-218. Sonneman, J. A., Walsh, C. J., Breen, P. F., Sharpe, A. K., 2001. Effects of urbanization on streams of the Melboume region, Victoria, Australia. il. Benthic Diyatomee communities. Freshwater Biology (2001) 46, 553-565 Steinberg, C. & Schiefele, S., 1988. Biological İn...
Batman çayı'nın algleri ve mevsimsel değişimleri - Sayfa 76
KAYNAKLAR [1] Ergün, O., Öz, N., ve Alkan, U., 1986. Samsun Mert Irmağı Kirlilik Araştırması, Çevre Dergisi, 2, 33-38. [2] Yıldız, K., 1987. Altınapa Baraj Gölü ve Bu Gölden Çıkan Meram Çayı Alg Toplulukları Üzerinde Bir Araştırma. C.Ü. Fen-Ed. Fak. Fen Bil. Der., 5, 191-207. [3] Yıldız, K., 1987. Diatoms of the Porsuk River, Turkey. Doğa T.J.of Biol. 11, 3, 162182. [4] Altuner, Z., 1988. A St...
Köprüçay nehri(Antalya) su kalitesinin fizikokimyasal değerlere ve bentik alglere göre belirlenmesi - Sayfa 162
Yavuz O. G., Çetin A. K., 2000. Cip Çayı (Elazığ,Türkiye) Pelajik Bölge Algleri ve Mevsimsel Değişimleri, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 12, 2, 29-35. Yıldırım, V., Şen, B., Çetin, A. K., Alp, M. T., 2003. Hazar Gölü’ne Dökülen Kürk Çayı’nın (Elazığ) Epipelik Diyatom Florası. F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15, 3, 329-336. Yıldız K., 1984. Meram Çayı Alg Topl...

58. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
çubuk
çayı
nehri
kızılırmak
özkıran


58. SAYFA ICERIGI

Yıldız K., 1984b, Meram Çayı Alg Toplulukları Üzerine Araştırmalar. Kısım II- Taş ve Çeşitli Bitkiler Üzerinde Yaşayan Alg Topluluğu. S. Ü. Fen-Edeb. Fak. Dergisi, 3; 218-222.
Yıldız, K., 1985. Meram Çayı Alg Toplulukları Üzerindeki Araştırmalar, Kısım . Sedimanlar Üzerinde Yaşayan Algler. Doğa Bilim Dergisi, A2, 9, 2, 428434.
Yıldız K., 1987a, Porsuk Çayının Bacillariophyta Dışındaki Algleri. Doğa Tr. J. of Botany, 15, 166-188.
Yıldız K., 1987b, Diatoms of the Porsuk River, Turkey. Doğa Tr. J. Biol., 11 (3), 162-182. Yıldız K., Özkıran, Ü., 1991. Kızılırmak Nehri Diyatomeleri. Doğa Tr. J. of Botany, 18,
313-329. Yıldız K., Özkıran, Ü., 1994. Çubuk Çayı Diyatomeleri. Doğa Tr. J. of Botany, 18, 313-
329. Yıldız , K., Atıcı, T., 1996. Ankara Çayı Diyatomeleri. Gazi Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Fen
Bilimleri Dergisi 6; 59-87. Zelinka, M., Marvan, P., 1961. Zur Przisierung der Biologischen Klassifikation der
Reinheit flieender Gewsser. Arch. Hydrobiol. 57: 389-407.
48

İlgili Kaynaklarsingle.php