Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
ÖZET Bu araştırmada Dicle Nehrinin Diyarbakır il sınırları içerisindeki kısmının bentik alg florasının tür kompozisyonu ve mevsimsel değişimleri incelenmiştir. Epilitik ve epipelik örnekler Eylül 2008 Ağustos 2009 tarihleri arasında alınmıştır. Araştırmada Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta ve Euglenophyta bölümlerine ait toplam 50 takson tespit edilmiştir. Diyatomeler (Bacillariophyta) bulunuş sıklıkları ve birey sayıları bakımından bentik algler arasında en dikkat çekici bölüm olarak tespit edilmiştir. diyatomeler arasında Cymbella affinis, Diatoma vulgaris ve Fragilaria ulna alglerin en önemlileri olmuşlardır. Diyatomeler en iyi gelişimlerini ilkbahar, yaz ve sonbaharda göstermişlerdir. Anahtar Kelimeler: Bentik Algler, Dicle Nehri, Diyarbakır.
V7. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Cip baraj gölü (Elazığ) kıyı bölgesi algleri - Sayfa 14
Şahin (1998), Uzungölün bentik alg kompozisyonu ve epipelik alglerin mevsimsel değişimini Nisan 1991 - Mart 1993 tarihleri arasında aldığı örneklerde incelemiş ve Bacillariphyta üyelerinin bentik alg populasyonunda dominant alg grubu olduğunu tespit etmişlerdir. Pabuçcu ve Altuner (1998), Yeşilırmak Nehri’nin (Tokat) alglerini ekolojik ve taksonomik açıdan incelemişlerdir. Bu çalışmada diyatomele...
Batman çayı'nın algleri ve mevsimsel değişimleri - Sayfa 15
1.2. Literatür Bilgisi Yurdumuzda alglerle ilgili çalışmalar 1987 [1]’lerde başlatılmış olup, daha sonra diyatomeler ve özellikle epilitik diyatomeler üzerine çeşitli araştırmalar [2-22] gerçekleştirilmiştir. Kalyoncu [15,17,21] son yıllarda Ağlasun, Isparta ve Aksu derelerinde yaptığı çalışmaları su kalitesinin epilitik diyatomelere göre belirlenmesi üzerine gerçekleştirmiştir. Elazığ’da [23-29...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

takson
algler
diyatomeler
bentik
alglerin
bölüm


7. SAYFA ICERIGI

ÖZET Bu araştırmada Dicle Nehrinin Diyarbakır il sınırları içerisindeki kısmının bentik alg florasının tür kompozisyonu ve mevsimsel değişimleri incelenmiştir. Epilitik ve epipelik örnekler Eylül 2008 Ağustos 2009 tarihleri arasında alınmıştır. Araştırmada Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta ve Euglenophyta bölümlerine ait toplam 50 takson tespit edilmiştir. Diyatomeler (Bacillariophyta) bulunuş sıklıkları ve birey sayıları bakımından bentik algler arasında en dikkat çekici bölüm olarak tespit edilmiştir. diyatomeler arasında Cymbella affinis, Diatoma vulgaris ve Fragilaria ulna alglerin en önemlileri olmuşlardır. Diyatomeler en iyi gelişimlerini ilkbahar, yaz ve sonbaharda göstermişlerdir. Anahtar Kelimeler: Bentik Algler, Dicle Nehri, Diyarbakır.
V

İlgili Kaynaklarsingle.php