Dicle nehri (Diyarbakır) kıyı bölgesi algleri ve mevsimsel değişimlerin incelenmesi
ŞEKİL LİSTESİ

Sayfa No

Şekil 2.1. Dicle Nehri üzerinde belirlenen örnekleme istasyonları. Şekil 2.2. 1. istasyonun genel görünümü . Şekil 2.3. 2. istasyonun genel görünümü . Şekil 2.4. 3. istasyonun genel görünümü . Şekil 2.5. 4. istasyonun genel görünümü .

7 8 9 10 11

VII9. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sultan sazlığı (Kayseri) tabiatı koruma alanındaki ardeidae (balıkçıllar) familyasına ait türlerin habitat tercihleri ve dağılımları - Sayfa 9
ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 2.1. Sultan Sazlığı Tabiatı Koruma Alanı’ nda bulunan balıkçıl türlerinin taksonomisi........................................................................................... 7 Şekil 2.2. Ardea cinerea (Gri Balıkçıl)................................................................. 10 Şekil 2.3. Egretta alba (Büyük Ak Balıkçıl) ..........................................
Kayseri ili Sultan sazlığı tabiat koruma alanı içindeki farklı habitatlarda Coleoptera takımına ait familyalar üzerinde araştırmalar - Sayfa 8
ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 3.1 İstasyonların birbirlerine göre konumları ..................................................... 17 Şekil 3.2. İstasyon noktaları ve birbirlerine göre konumları (Kayseri Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden elde edilen haritadan değiştirilmiştir) (ölçek:1/25 000) ... 18 Şekil 3.3. I. istasyonun genel görünümü ...........................................................
Kayseri ili Sultan sazlığı tabiat koruma alanı içindeki farklı habitatlarda Coleoptera takımına ait familyalar üzerinde araştırmalar - Sayfa 32
Şekil 3.4. II. istasyonun genel görünümü 3.2.3. III. istasyon (Kanal 2 Mevkii) Çalışma alanı 38° 26’ 53’’ K, 35° 11’ 49’’ D koordinatlarında yer almaktadır. Alana halofitik bitkiler hakimdir. Alanın yaklaşık 500 m güneybatısından kanal geçmektedir. III. istasyonun genel görünümü Şekil 3.5’de gösterilmiştir. Şekil 3.5. III. istasyonun genel görünümü 20 ...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

genel
görünümü
istasyonun
istasyonları
sayfa
listesi


9. SAYFA ICERIGI

ŞEKİL LİSTESİ

Sayfa No

Şekil 2.1. Dicle Nehri üzerinde belirlenen örnekleme istasyonları. Şekil 2.2. 1. istasyonun genel görünümü . Şekil 2.3. 2. istasyonun genel görünümü . Şekil 2.4. 3. istasyonun genel görünümü . Şekil 2.5. 4. istasyonun genel görünümü .

7 8 9 10 11

VII

İlgili Kaynaklarsingle.php