Diferensiyel denklemler için nonlocal problemlerin nümerik çözümleri
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI
DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİN NONLOCAL PROBLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN: Bilal ŞİMŞEK DANIŞMAN:Yrd.Doç. Dr. Musa ÇAKIR
VAN – 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI
DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİN NONLOCAL PROBLEMLERİN NÜMERİK ÇÖZÜMLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN: Bilal ŞİMŞEK DANIŞMAN:Yrd.Doç. Dr. Musa ÇAKIR
VAN – 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php