Diffüz büyük B hücreli lenfomalarda Ki-67 ekspresyonunun klinik ve prognostik önemiTümör boyutunda büyüme, tümör ilişkili veya konstitüsyonel semptomların veya yeni bulguların başlaması FLnın agresif lenfoma tiplerine dönüşebileceğine işaret etmektedir. Histolojik transformasyon sıklığı % 20-60 arasındadır. FLIPI (FL uluslar arası prognostik indeksi) skor yüksekliği ve ileri evre hastalığı ve ayrıca GELF (The Group dEtude Lymphoma Folliculares-tümör yükünü baz alan bir gösterge) ise yüksek tümör yükü ile transformasyon riski ilişkilendirilmiştir24,25,26.
2.2.3. Marjinal Zon Lenfoma (MZL) REAL ve WHO sınıflamasına göre B-NHLların ayrı bir alt tipi olarak kabul edilmiştir. MZLlar; mukoza ilişkili lenfoid dokunun ekstranodal marjinal zon lenfoması(MALT), nodal marjinal zon lenfoması ve splenik marjinal zon lenfoma olarak 3 alt tipe ayrılır. Bunlar tipik olarak aynı fenotipe (B hücreli fakat CD10, CD5 ve CD23 negatif) sahip olsalarda birbirinden farklı klinik ve biyolojik özellikleri bulunmaktadır. MALT, B hücreli lenfoid neoplazilerin % 7-8ini oluşturmaktadır. Erişkin grupta ve kadınlarda biraz fazla görülür. Helicobacter pylori etiyolojisinde rol oynarlar. Gastrointestinal trakt en sık tutulan bölgedir. İncebarsak, tükrük bezi, tiroid ve akciğerde tutulum görülebilir23,26,27. Lenfoma hücreleri foliküllerin çevresini inhibe ederler. Hücreler marjinal zon hücrelerine benzeyen küçük-orta boyutlu, dağınık kromatinli ve geniş soluk stoplazmalı hücreler ve arada transforme blastlardan oluşur. Tümör hücreleri yüzey IgM +ve CD20+, CD79a+, CD5 – , CD43+/-, CD10- tir26.
2.2.4.Splenik MZL Dalağın beyaz pulpasını tutan, kırmızı pulpayı da ilfiltre eden küçük ve transforme blastların bulunduğu B hücreli neoplazilerdir. Lenfoid neoplazilerin % 2sinden azını oluşturur. Çoğu hasta 50 yaşın üstünde ve splenomegali, otoimmün trombositopeni veya anemi ve/veya periferik kanda villöz lenfositlerle başvurur. Splenik hiler lenf nodülleri ve kemik iliği sıklıkla tutulmuştur. Splenik beyaz pulpada küçük yuvarlak lenfositler çoğunlukla reaktif germinal merkez ve mantle zonu çevreler ve infiltre eder. Kırmızı pulpa daima infiltredir. Hücreler marjinal zon hücrelerine
1021. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Primer mide karsinomlarının histomorfolojik özelliklerinegöre sınıflandırılması - Sayfa 19
9 süreçlere cevap olarak ortaya çıkan inflamasyon alanlarında gelişir25. MALT lenfomalarının yaklaşık %85’i midede görülür25. Helikobakter pilori (HP) pozitif hastalardaki MALT lenfoma hücrelerinin proliferasyonu, HP antijenleriyle spesifik olarak aktive edilen T hücrelerinin varlığına bağlıdır ve MALT lenfomalarının HP tedavisi için verilen antibiyotiklerle regrese olduğu bilinir3. Lenfoma miden...
Primer gastrointestinal hodgkin dışı lenfoma tanısı ile tedavi almış olguların demografik özelliklerinin, histolojik alt tiplere göre uygulanan tedavilerin sonuçlarının ve prognostik faktörlerin belirlenmesi, nüks şekilleri, hastalıksız ve genel sağkalım sürelerinin saptanması - Sayfa 19
translokasyonunun araştırılmasını önermektedir; t(14;18)(q32;q21), t(1;14)(p22;q32) ve t(3;14)(p14.1;q32) translokasyonlarının ise seçilmiş olgularda faydalı olabileceği düşünülmektedir [95]. Gastrik MALT lenfoma olgularının %25’inde multipl ekstranodal alanda tutulum görülebildiği ve bunun özel konaklama reseptörleri ve adhezyon molekülleri aracılığıyla gerçekleştiği düşünülmektedir. Farenks ve ...
Hodgkin ve agresif B hücreli hodgkin dışı lenfomaların yönetiminde - Sayfa 10
Tablo-1b: Hodgkin Dışı Lenfomalarda DSÖ 2008 Sınıflaması Prekürsör Lenfoid Neoplaziler B lenfoblastik lösemi / lenfoma B lenfoblastik lösemi / lenfomanın çeşitli genetik anomalilerle olan formları (BCR/ABL, MLL, TEL/AML1, hiperdiploidi, hipodiploidi, IL3-IGH, TCF3/PBX1) T lenfoblastik lösemi / lenfoma Matür B Hücre Neoplazileri Kronik lenfositik lösemi / küçük lenfositik lenfoma B hücreli prol...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lenf
lenfoid
lenfoma
marjinal
küçük
ekstranodal


21. SAYFA ICERIGI

Tümör boyutunda büyüme, tümör ilişkili veya konstitüsyonel semptomların veya yeni bulguların başlaması FLnın agresif lenfoma tiplerine dönüşebileceğine işaret etmektedir. Histolojik transformasyon sıklığı % 20-60 arasındadır. FLIPI (FL uluslar arası prognostik indeksi) skor yüksekliği ve ileri evre hastalığı ve ayrıca GELF (The Group dEtude Lymphoma Folliculares-tümör yükünü baz alan bir gösterge) ise yüksek tümör yükü ile transformasyon riski ilişkilendirilmiştir24,25,26.
2.2.3. Marjinal Zon Lenfoma (MZL) REAL ve WHO sınıflamasına göre B-NHLların ayrı bir alt tipi olarak kabul edilmiştir. MZLlar; mukoza ilişkili lenfoid dokunun ekstranodal marjinal zon lenfoması(MALT), nodal marjinal zon lenfoması ve splenik marjinal zon lenfoma olarak 3 alt tipe ayrılır. Bunlar tipik olarak aynı fenotipe (B hücreli fakat CD10, CD5 ve CD23 negatif) sahip olsalarda birbirinden farklı klinik ve biyolojik özellikleri bulunmaktadır. MALT, B hücreli lenfoid neoplazilerin % 7-8ini oluşturmaktadır. Erişkin grupta ve kadınlarda biraz fazla görülür. Helicobacter pylori etiyolojisinde rol oynarlar. Gastrointestinal trakt en sık tutulan bölgedir. İncebarsak, tükrük bezi, tiroid ve akciğerde tutulum görülebilir23,26,27. Lenfoma hücreleri foliküllerin çevresini inhibe ederler. Hücreler marjinal zon hücrelerine benzeyen küçük-orta boyutlu, dağınık kromatinli ve geniş soluk stoplazmalı hücreler ve arada transforme blastlardan oluşur. Tümör hücreleri yüzey IgM +ve CD20+, CD79a+, CD5 – , CD43+/-, CD10- tir26.
2.2.4.Splenik MZL Dalağın beyaz pulpasını tutan, kırmızı pulpayı da ilfiltre eden küçük ve transforme blastların bulunduğu B hücreli neoplazilerdir. Lenfoid neoplazilerin % 2sinden azını oluşturur. Çoğu hasta 50 yaşın üstünde ve splenomegali, otoimmün trombositopeni veya anemi ve/veya periferik kanda villöz lenfositlerle başvurur. Splenik hiler lenf nodülleri ve kemik iliği sıklıkla tutulmuştur. Splenik beyaz pulpada küçük yuvarlak lenfositler çoğunlukla reaktif germinal merkez ve mantle zonu çevreler ve infiltre eder. Kırmızı pulpa daima infiltredir. Hücreler marjinal zon hücrelerine
10

İlgili Kaynaklar
single.php