Diliçi çeviride kültürel ve dilsel değişimden kaynaklanan çeviri sorunları

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DİLİÇİ ÇEVİRİDE KÜLTÜREL VE DİLSEL
DEGİŞİMDEN
KAYNAKLANAN ÇEVİRİ SORUNLARI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Selçuk BEKTAŞ
Enstitü Anabilim Dalı : Mütercim Tercümanlık
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Muharrem TOSUN
TEMMUZ – 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 8
vi 4.5.1.3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı............................................ 18 4.5.1.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı ........................................................ 19 4.5.1.5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı .......................................... 20 4.5.1.6. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı ............................. 21 4.5.1.7. ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 9
vii 4.5.3. Tezlerin Girdikleri Alanlara Göre Analizi.................................................... 34 4.5.3.1.Genel İşletme Alanına Giren Tezlerin Analizi ....................................... 35 4.5.3.1.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 35 4.5.3.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı ....................... 36 4.5.3.1.3. T...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 10
viii 4.5.3.2.11. Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı......................................... 50 4.5.3.2.12. Tezlerin Sektörel Dağılımı............................................................ 51 4.5.3.3. Sayısal Yöntemler Alanına Giren Tezlerin Analiz Sonuçları................ 51 4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 52 4.5.3.3.2. Tezle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
yüksek
üniversitesi
tezi
anabilim
enstitü


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DİLİÇİ ÇEVİRİDE KÜLTÜREL VE DİLSEL
DEGİŞİMDEN
KAYNAKLANAN ÇEVİRİ SORUNLARI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Selçuk BEKTAŞ
Enstitü Anabilim Dalı : Mütercim Tercümanlık
Tez Danışmanı : Doç. Dr. Muharrem TOSUN
TEMMUZ – 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php