Çizelge 3.2 : Farklı araç tipleri için emisyon hesaplamalarında kullanılan emisyon aktörleri (CORINAIR)

Araç Tipi

Birim PM

Benzinli

(1)*

g/km

Otomobil

(2)**

g/km

Dizel Otomobil (1)*

g/km 0.20

(2)**

g/km 0.38

Dizel Kamyon (1)* 7.5t32t

(1)* (2)**

g/km g/km

0.57 0.45

Dizel Otobüs

(1)*

g/km 0.41

(2)**

g/km 0.27

*Saatte 90 km hız için hesaplanan emisyon faktörleri

**Saatte 120 km hız için hesaplanan emisyon faktörleri

NOX 3.25 4.11 1.02 1.58 4.13 4.37 12.41 10.17 7.95 9.41

CO VOC 4.27 0.73 5.00 0.75 0.51 0.09 0.76 0.10 1.95 0.96 1.52 0.71 1.95 0.96 1.52 0.71 1.80 1.02 1.15 0.063

Çalışmada sadece motorlu kara taşıtları değerlendirilmeye alınmıştır. Değerlendirilmeye alınan kara taşıtları dizel veya benzinli olup olmadığını belirlemek için Şekil 3.8 kullanılmıştır.

2% 20%
37%

41% Benzin
Dizel
Lpg
Bilinmiyor

Şekil 3.8 : 2007 yılı itibariyle Türkiyede yakıt türlerine göre kullanılan araçların oranları (TÜİK-2008)
Karayolları genel müdürlüğünden E-80 (TEM) otoyolu ve D-100 karayollarından alınan araç karekterizasyonu farklılık göstermektedir. D-100 karayolu için; otomobil, orta yüklü ticari taşıt, otobüs, kamyon, kamyon+römork+çekici+yarı römork olarak karekterizasyon yapılmıştır. E-80 otoyolu için ise ; hafif taşıt ve ağır taşıt olarak iki farklı karekterizasyon yapılmıştır. Ticari araçların ve ağır taşıtların dizel kullanıldığı tahmini ile yakıt türüne göre bir karekterizasyon oluşturulmuş olup bölgede trafikten kaynaklı olarak oluşabilecek NOx konsantrasyonları Çizelge 4.3 ve Çizelge 4.4 de model verileri için kg/st cinsinden hesaplanmıştır. Bu hesaplama yapılırken;

4262. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Düzce ilinde trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin belirlenmesi - Sayfa 52
5.1.3 Motorlu Taşıtlar İçin Emisyon Faktörleri Düzce İlinde kuzeyden D-100 Karayolu ve güneyden Otobanla kuşatılmaktadır. Şehrin Güney ve Kuzey yönlerinde bulunan yoğun araç trafiğinden dolayı trafikten kaynaklanan CO (Karbonmonoksit), HC (Hidrokarbonlar), NOX (Azot oksitler), SOX (Kükürt oksitler) ve ağır metal gibi başlıca kirleticiler atmosfere salınmaktadır. Bu çalışmada kirleticilerin emisyo...
Düzce ilinde trafikten kaynaklanan hava kirliliğinin belirlenmesi - Sayfa 55
Çizelge 5.7 D-100 Karayolundaki CO, HC ve NOx emisyon miktarları. Araç Cinsi KirlilikYükü CO(g/km) HC(g/km) Otomobil (benzinli) 18 2.1 Van (dizel) 1.4 0.85 Kamyon (dizel) 5 0.6 Kamyonet (dizel) 2.9 0.5 Tır (dizel) 11 1.3 HESAPLANAN KİRLİLİK YÜKLERİ Araç Cinsi CO(ton/12 saat) Kirlilik Yükü HC(ton/12 saat) Otomobil (benzinli) 13.9 ...

62. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

benzin
emisyon
otomobil
benzinli
araç
dizel


62. SAYFA ICERIGI

Çizelge 3.2 : Farklı araç tipleri için emisyon hesaplamalarında kullanılan emisyon aktörleri (CORINAIR)

Araç Tipi

Birim PM

Benzinli

(1)*

g/km

Otomobil

(2)**

g/km

Dizel Otomobil (1)*

g/km 0.20

(2)**

g/km 0.38

Dizel Kamyon (1)* 7.5t32t

(1)* (2)**

g/km g/km

0.57 0.45

Dizel Otobüs

(1)*

g/km 0.41

(2)**

g/km 0.27

*Saatte 90 km hız için hesaplanan emisyon faktörleri

**Saatte 120 km hız için hesaplanan emisyon faktörleri

NOX 3.25 4.11 1.02 1.58 4.13 4.37 12.41 10.17 7.95 9.41

CO VOC 4.27 0.73 5.00 0.75 0.51 0.09 0.76 0.10 1.95 0.96 1.52 0.71 1.95 0.96 1.52 0.71 1.80 1.02 1.15 0.063

Çalışmada sadece motorlu kara taşıtları değerlendirilmeye alınmıştır. Değerlendirilmeye alınan kara taşıtları dizel veya benzinli olup olmadığını belirlemek için Şekil 3.8 kullanılmıştır.

2% 20%
37%

41% Benzin
Dizel
Lpg
Bilinmiyor

Şekil 3.8 : 2007 yılı itibariyle Türkiyede yakıt türlerine göre kullanılan araçların oranları (TÜİK-2008)
Karayolları genel müdürlüğünden E-80 (TEM) otoyolu ve D-100 karayollarından alınan araç karekterizasyonu farklılık göstermektedir. D-100 karayolu için; otomobil, orta yüklü ticari taşıt, otobüs, kamyon, kamyon+römork+çekici+yarı römork olarak karekterizasyon yapılmıştır. E-80 otoyolu için ise ; hafif taşıt ve ağır taşıt olarak iki farklı karekterizasyon yapılmıştır. Ticari araçların ve ağır taşıtların dizel kullanıldığı tahmini ile yakıt türüne göre bir karekterizasyon oluşturulmuş olup bölgede trafikten kaynaklı olarak oluşabilecek NOx konsantrasyonları Çizelge 4.3 ve Çizelge 4.4 de model verileri için kg/st cinsinden hesaplanmıştır. Bu hesaplama yapılırken;

42single.php