Dinitrocresol’ün (Rat rattus norvegicus) sıçan glutatyon S-transferaz enzim aktivitesine etkisi
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DİNİTROCRESOLÜN (Rat rattus norvegicus) SIÇAN GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZİM AKTİVİTESİNE ETKİSİ
OLCAY BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ
BİYOLOJİ ANA BİLİMDALI BURSA 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
DİNİTROCRESOLÜN (Rat rattus norvegicus) SIÇAN GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZİM AKTİVİTESİNE ETKİSİ
OLCAY BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ
BİYOLOJİ ANA BİLİMDALI BURSA 2006

İlgili Kaynaklar
single.php