DİPİRİDO [3,2-a:2,3-c] FENAZİN İLE PLATİN(II) VE ALTIN(III) KOMPLEKSLERİNİN
ANTİPROLİFERATİF VE SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN İN VİTRO ARAŞTIRILMASI
Ayşe Kaplan Yüksek Lisans Tezi
Biyoloji Anabilim Dalı Eylül, 2010’1′. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


’1′. SAYFA ICERIGI

fenazin ile platin(II) ve altın(III) komplekslerinin antiproliferatif ve sitotoksik etkilerinin in vitro araştırılması’]

DİPİRİDO [3,2-a:2,3-c] FENAZİN İLE PLATİN(II) VE ALTIN(III) KOMPLEKSLERİNİN
ANTİPROLİFERATİF VE SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN İN VİTRO ARAŞTIRILMASI
Ayşe Kaplan Yüksek Lisans Tezi
Biyoloji Anabilim Dalı Eylül, 2010single.php